งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
No comment

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เขต 1 No comment เขต 2

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เขต 1 เขต 2

4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เขต1 22.86% 23.93% ผลรวม 24.26% เขต2 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 75.74% 77.14% 76.07% No comment เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ฉะเชิงเทรา 475,677 360,286 75.74 เขต 1 237,357 180,546 76.07 เขต 2 238,320 179,740 75.42

5 ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเลือกตั้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา บัตรเลือกตั้ง เขต1 บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต2 เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน ฉะเชิงเทรา 92.56 2.52 4.91 เขต 1 93.19 2.57 4.24 เขต 2 91.93 2.48 5.59 No comment 5

6 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เขต1 No comment เขต2 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม 6

7 พรรคการเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เพื่อแผ่นดิน พลังประชาชน เขต1 เขต1 เขต2 เขต2 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

8 พรรคการเมือง : จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต1
ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต1 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พิเชษฐ์ ตันเจริญ เพื่อแผ่นดิน 85,821 47.53 36.16 อิทธิ ศิริลัทธยากร พลังประชาชน 75,994 42.09 32.02 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นาย พิเชษฐ์ ตันเจริญ เพื่อแผ่นดิน 85,821 47.53 36.16 อิทธิ ศิริลัทธยากร พลังประชาชน 75,994 42.09 32.02

9 พรรคการเมือง : จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต2
ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต2 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วุฒิพงศ์ ฉายแสง พลังประชาชน 69,092 38.44 28.99 ฐิติมา ฉายแสง 62,331 34.68 26.15 9


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google