งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัด ฉะเชิงเทรา เขต 1 เขต 2

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 เขตเลือกตั้ง จังหวัด ฉะเชิงเทรา

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง ฉะเชิงเทรา 475,677360, เขต 1 237,357180, เขต 2 238,320179, การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม 77.14% 22.86% 23.93% 76.07% เขต 1 เขต % 75.74%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ ประสงค์ลงคะแนน ฉะเชิงเทรา เขต เขต บัตรเลือกตั้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 เขต 2 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัด ฉะเชิงเทรา ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา เพื่อแผ่นดินพลังประชาชน ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 2 เขต 1 เขต 2

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นา ย พิเชษฐ์ ตัน เจริญ เพื่อ แผ่นดิน 85, นา ย อิทธิ ศิริลัทธ ยากร พลัง ประชาชน 75, เขต 1 ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พิเชษฐ์ ตัน เจริญ เพื่อ แผ่นดิน 85, อิทธิ ศิริลัทธ ยากร พลัง ประชาชน 75,

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วุฒิพงศ์ ฉาย แสง พลัง ประชาช น 69, ฐิติมา ฉายแสง พลัง ประชาช น 62, เขต 2


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google