งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด บุรีรัมย์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง บุรีรัมย์ 1,072,280728,47967.94 เขต 1 325,085228,22570.20 เขต 2 314,922203,89764.75 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม 32.06% 67.94%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด บุรีรัมย์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง บุรีรัมย์ 1,072,280728,47967.94 เขต 3 213,256146,48468.69 เขต 4 219,017149,87368.43 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม 32.06% 67.94%

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง บัตรเลือกตั้ง จังหวัด บุรีรัมย์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ ประสงค์ลงคะแนน บุรีรัมย์ 93.002.944.07 เขต 1 93.532.284.19 เขต 2 94.222.253.53 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง บัตรเลือกตั้ง จังหวัด บุรีรัมย์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ ประสงค์ลงคะแนน บุรีรัมย์ 93.002.944.07 เขต 3 89.164.596.25 เขต 4 94.283.262.47 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน

8 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง

9 พรรคการเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ พลังประชาชน ชาติไทย ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4

10 พรรคการเมือง : จังหวัด บุรีรัมย์ เขต 1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของ คะแนนที่ได้ต่อ จำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของ คะแนนที่ได้ต่อ จำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประกิจ พลเดช พลัง ประชาชน 79,94135.0324.59 พรชัย ศรีสุริยัน โยธิน พยายาม หารูป แล้วไม่ เจอ พลัง ประชาชน 77,75934.0723.92 รุ่งโรจน์ ทอง ศรี พลัง ประชาชน 76,72633.6223.60

11 พรรคการเมือง : จังหวัด บุรีรัมย์ เขต 2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของ คะแนนที่ได้ต่อ จำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของ คะแนนที่ได้ต่อ จำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รังสิกร ทิ มาตฤกะ พลัง ประชาชน 91,65444.9529.10 ทรงศักดิ์ ทองศรี พลัง ประชาชน 82,78240.6026.29 มนต์ไชย ชา ติวัฒนศิริ พลัง ประชาชน 76,19837.3724.20

12 พรรคการเมือง : จังหวัด บุรีรัมย์ เขต 3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของ คะแนนที่ได้ต่อ จำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สนอง เทพ อักษรณรงค์ พลัง ประชาชน 63,16143.1229.62 ประสิทธิ์ ตั้งศรี เกียรติกุล พลัง ประชาชน 62,11542.4029.13

13 พรรคการเมือง : จังหวัด บุรีรัมย์ เขต 4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของ คะแนนที่ได้ต่อ จำนวน ผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง ร้อยละของ คะแนนที่ได้ต่อ จำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปณวัตร เลี้ยง ผ่องพันธุ์ ชาติไทย 60,71440.5127.72 โสภณ ซารัมย์ พลัง ประชาชน 49,07332.7422.41


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google