งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ไขปัญหา การขาดเวลาให้ความสุนทรี แก่ตนเอง. เสนอ ดร. รสสุคนธ์ มกรมณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ไขปัญหา การขาดเวลาให้ความสุนทรี แก่ตนเอง. เสนอ ดร. รสสุคนธ์ มกรมณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ไขปัญหา การขาดเวลาให้ความสุนทรี แก่ตนเอง

2 เสนอ ดร. รสสุคนธ์ มกรมณี

3 โดย นางสาวตติยา โคทังคะ

4 ปัญหาที่พบคือการขาดเวลาให้ความสุนทรี แก่ตนเอง ดูได้จากสรุปผลการใช้เวลา 15 วัน นี้ ภารกิจวันที่บันทึกนาทีร้อยละ นอน เดินทาง เรียน กิน พักผ่อน บันเทิง โทรศัพท์ กิจกรรมส่วนตัว ทำงาน การบ้าน เบ็ดเตล็ด รวม15 วัน

5 ปัญหาที่พบคือการขาดเวลาให้ความสุนทรี แก่ตนเอง  สาเหตุของปัญหา สามารถแยกเป็นข้อย่อย ดังนี้ 1 ใช้เวลาในการเรียน และการทำกิจกรรมของ สโมสรนักศึกษา ทำให้บางครั้งไม่มีเวลาเล่น กับเพื่อน 2 ใช้เวลาไปกับการทำงานพาร์ทไทม์ เพราะเมื่อ เรียนเสร็จ ต้องทำงานพาร์ทไทม์เสมอ 3 ใช้เวลาไปกับการทำการบ้าน และทบทวน บทเรียน และในบางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยเมื่อกลับ จากที่ทำงาน จึงรู้สึกอ่อนล้า และไม่มีความ สุนทรีในชีวิต

6 แนวทางการปัญหา  คือ การแต่งเพลง และเล่นกีต้าร์ เพื่อการผ่อนคลาย หลังจากเลิก เรียน หรือทำงาน

7 ขั้นตอนการแต่งเพลงเพื่อแก้ไข ปัญหา  การแก้ไขปัญหา สามารถแยกเป็นข้อย่อย ดังนี้ 1 เริ่มคิดเรื่องที่จะใช้แต่งเพลง โดยดูจากตัวเอง หรือผู้คนรอบข้าง และเรื่องที่เราสนใจ 2 ถ่ายทอดความรู้สึก โดยการบรรยายเป็นลาย ลักษณ์อักษร และกลั่นกรองความสวยงาม ของภาษา โดยดูความคล้องจองของคำด้วย 3 ใส่โน้ตเพลง หรือคอร์ดกีต้าร์ โดยใช้กีต้าร์ เป็นอุปกรณ์ในการแต่งเพลงด้วย

8 ภาพการแต่งเพลง

9 เพลงที่แต่ง ได้แก่ เพลง 1. ไม่รัก 2. รักไม่จบ

10 เนื้อเพลงและคอร์ดกีต้าร์ เพลงไม่รัก Em B D A ฉันรู้ดีอยู่ ว่าเธอหน่ะรักเขา ตอนที่เรานั้นคบกันอยู่ Em B D A ไม่ต้องมาทนฝืน มาทนคบกัน มันเพื่ออะไรเมื่อเธอก็มีเขาอยู่ C G C G * ไม่ต้องมาแกล้งกัน ฉันเสียใจ ทำว่าเป็นรักกัน C G A D สิ่งที่เธอให้มา จากนี้ไป บอกตรงๆ ได้ไหม G Em D G D C G ** ก็บอกว่าเลยว่าไม่รัก ฉันจะได้เข้าใจ ในเมื่อเธอมีเขาอยู่ แล้วใช่ไหม G D Em C Am D Em บอกกันสักที จะได้ไหม ตัดสินใจ ไม่ต้องกลัวว่าใครจะเสียใจ Em B D A ฉันก็จะทนรับไว้ เป็นแค่คนอื่น เธอจะได้ไม่ฝืนหลอกหัวใจ ( ซ้ำ *,** )

11 เนื้อเพลงและคอร์ดกีต้าร์ เพลงรักยังไม่จบ D Bm G มีแต่ความว่างเปล่า ความเหงาและความเหินห่าง มันอ้างว้างเดียวดาย A D Bm A ใครคงไม่รู้สึก ว่ามันเหงาข้างในหัวใจ เคยบ้างไหม Em A D Bm * ที่รักเธออยู่ไหน เธอจะรู้บ้างไหมว่าใครเฝ้าคิดถึง G A ใครคนหนึ่งที่บอกลาฉัน G Bm G A D ** เพราะว่ารักฉันยังไม่จบ แม้วันนี้เธอไปแสนไกล แต่หัวใจมันยังต้องการ G Bm G D แม้วันนี้เธอไปไม่กลับ ฉันก็พร้อมจะรอ แต่เธอ คนเดียว Solo G/Em/Bm/A/D D Bm G A D ยังจดจำทุกอย่าง คำพุดที่เคยพูดกัน ตอนที่ฉันมีเธอ นั้นอยู่เคียงข้างกาย Bm A อยากให้รู้ว่าฉันเหงาใจ อยู่ที่เดิม ( ซ้ำ *,** ) G/Bm/D

12 ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน  ไม่ได้เรียนการแต่งเพลงมาโดยตรง แต่อาศัย ความรู้ด้านดนตรีที่มีเพียงเล็กน้อย บวกกับการ ที่มีใจรักในดนตรี จึงทำให้ในการเทียบเสียง โน้ตหรือการแต่งทำนองเพลง ยังไม่มีความแม่น ชัดเจน และอาจผิดเสียงบ้างในบางจังหวะ  ไม่มีกีต้าร์ในการแต่งเพลง เพราะเก็บไว้ที่บ้าน จึงต้องยืมจากเพื่อนทำให้การทำงานค่อนข้าง ล่าช้า  ไม่ได้เล่นกีต้าร์มาเป็นเวลานาน ทำให้มีการ ทบทวนความจำบ้าง และอาจเล่นไม่คล่อง เท่าที่ควร จึงเป็นอุปสรรคในการทำงาน

13 สิ่งที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม  ทำให้เกิดสมาธิ และเกิดความคิดสร้างสรรค์ และทำให้มีความสุขกับกิจกรรม เพราะได้ทำใน สิ่งที่ตนเองรัก  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และคลายเครียด ไปพร้อมกับการทำกิจกรรม  มีเพลงที่เป็นผลงานของตนเองเพิ่มขึ้น และทำ ให้เกิดความภูมิใจในตนเอง

14 สิ่งที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม สรุปผลการใช้เวลา 15 วัน หลังจากการนำนวัตกรรมที่คิดค้นมาใช้มาใช้ ภารกิจวันที่บันทึกนาทีร้อยละ นอน เดินทาง เรียน กิน พักผ่อน บันเทิง โทรศัพท์ กิจกรรมส่วนตัว ทำงาน การบ้าน เบ็ดเตล็ด รวม15 วัน เวลาพักผ่อนให้ความบันเทิงแก่ตนเอง เพิ่มจากร้อย 2.20 เป็น ร้อยละ 3.86 ซึ่งเพิ่มจากก่อนนำนวัตกรรมมาใช้ คิดได้ดังนี้ = 1.66 ซึ่งเวลาในการทำงานนั้นก็ไม่ได้ลดลงเพียงแต่ลดกิจกรรมบางอย่างที่ไม่จำเป็น และพักผ่อน จึงไม่กระทบเวลาการทำงาน

15 ขอขอบคุณ ผู้ที่ให้คำแนะนำและมี ส่วนช่วยเหลือในการ ปฏิบัติกิจกรรมครั้งนี้

16 นางสาวสุพรรษา เจริญวงษ์ นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3  ช่วยอำนวยและให้ความช่วยเหลือเรื่อง กีต้าร์ โดยได้ให้ความอนุเคราะห์ตลอดการ ปฏิบัติงาน นายณัฐพงศ์ โคทัง คะ น้องแซม  ช่วยแนะนำเคล็ดลับดีๆ ในการแต่งเพลง ช่วยสอนการเล่นกีต้าร์ และให้กำลังใจตลอดมา ดร. รสสุคนธ์ มกรมณี ที่ให้ความรู้และความแนะนำดีๆ ในการเรียน วิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

17 Thank you


ดาวน์โหลด ppt การแก้ไขปัญหา การขาดเวลาให้ความสุนทรี แก่ตนเอง. เสนอ ดร. รสสุคนธ์ มกรมณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google