งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ไขปัญหา การขาดเวลาให้ความสุนทรี แก่ตนเอง. เสนอ ดร. รสสุคนธ์ มกรมณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ไขปัญหา การขาดเวลาให้ความสุนทรี แก่ตนเอง. เสนอ ดร. รสสุคนธ์ มกรมณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ไขปัญหา การขาดเวลาให้ความสุนทรี แก่ตนเอง

2 เสนอ ดร. รสสุคนธ์ มกรมณี

3 โดย นางสาวตติยา โคทังคะ 48411020001

4 ปัญหาที่พบคือการขาดเวลาให้ความสุนทรี แก่ตนเอง ดูได้จากสรุปผลการใช้เวลา 15 วัน นี้ ภารกิจวันที่บันทึกนาทีร้อยละ นอน1-15708532.80 เดินทาง1-1513086.05 เรียน1-1511125.14 กิน1-159684.48 พักผ่อน บันเทิง1-154772.20 โทรศัพท์1-156783.13 กิจกรรมส่วนตัว1-1511275.12 ทำงาน1-15596827.62 การบ้าน1-159074.19 เบ็ดเตล็ด1-1512405.74 รวม15 วัน21600100

5 ปัญหาที่พบคือการขาดเวลาให้ความสุนทรี แก่ตนเอง  สาเหตุของปัญหา สามารถแยกเป็นข้อย่อย ดังนี้ 1 ใช้เวลาในการเรียน และการทำกิจกรรมของ สโมสรนักศึกษา ทำให้บางครั้งไม่มีเวลาเล่น กับเพื่อน 2 ใช้เวลาไปกับการทำงานพาร์ทไทม์ เพราะเมื่อ เรียนเสร็จ ต้องทำงานพาร์ทไทม์เสมอ 3 ใช้เวลาไปกับการทำการบ้าน และทบทวน บทเรียน และในบางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยเมื่อกลับ จากที่ทำงาน จึงรู้สึกอ่อนล้า และไม่มีความ สุนทรีในชีวิต

6 แนวทางการปัญหา  คือ การแต่งเพลง และเล่นกีต้าร์ เพื่อการผ่อนคลาย หลังจากเลิก เรียน หรือทำงาน

7 ขั้นตอนการแต่งเพลงเพื่อแก้ไข ปัญหา  การแก้ไขปัญหา สามารถแยกเป็นข้อย่อย ดังนี้ 1 เริ่มคิดเรื่องที่จะใช้แต่งเพลง โดยดูจากตัวเอง หรือผู้คนรอบข้าง และเรื่องที่เราสนใจ 2 ถ่ายทอดความรู้สึก โดยการบรรยายเป็นลาย ลักษณ์อักษร และกลั่นกรองความสวยงาม ของภาษา โดยดูความคล้องจองของคำด้วย 3 ใส่โน้ตเพลง หรือคอร์ดกีต้าร์ โดยใช้กีต้าร์ เป็นอุปกรณ์ในการแต่งเพลงด้วย

8 ภาพการแต่งเพลง

9 เพลงที่แต่ง ได้แก่ เพลง 1. ไม่รัก 2. รักไม่จบ

10 เนื้อเพลงและคอร์ดกีต้าร์ เพลงไม่รัก Em B D A ฉันรู้ดีอยู่ ว่าเธอหน่ะรักเขา ตอนที่เรานั้นคบกันอยู่ Em B D A ไม่ต้องมาทนฝืน มาทนคบกัน มันเพื่ออะไรเมื่อเธอก็มีเขาอยู่ C G C G * ไม่ต้องมาแกล้งกัน ฉันเสียใจ ทำว่าเป็นรักกัน C G A D สิ่งที่เธอให้มา จากนี้ไป บอกตรงๆ ได้ไหม G Em D G D C G ** ก็บอกว่าเลยว่าไม่รัก ฉันจะได้เข้าใจ ในเมื่อเธอมีเขาอยู่ แล้วใช่ไหม G D Em C Am D Em บอกกันสักที จะได้ไหม ตัดสินใจ ไม่ต้องกลัวว่าใครจะเสียใจ Em B D A ฉันก็จะทนรับไว้ เป็นแค่คนอื่น เธอจะได้ไม่ฝืนหลอกหัวใจ ( ซ้ำ *,** )

11 เนื้อเพลงและคอร์ดกีต้าร์ เพลงรักยังไม่จบ D Bm G มีแต่ความว่างเปล่า ความเหงาและความเหินห่าง มันอ้างว้างเดียวดาย A D Bm A ใครคงไม่รู้สึก ว่ามันเหงาข้างในหัวใจ เคยบ้างไหม Em A D Bm * ที่รักเธออยู่ไหน เธอจะรู้บ้างไหมว่าใครเฝ้าคิดถึง G A ใครคนหนึ่งที่บอกลาฉัน G Bm G A D ** เพราะว่ารักฉันยังไม่จบ แม้วันนี้เธอไปแสนไกล แต่หัวใจมันยังต้องการ G Bm G D แม้วันนี้เธอไปไม่กลับ ฉันก็พร้อมจะรอ แต่เธอ คนเดียว Solo G/Em/Bm/A/D D Bm G A D ยังจดจำทุกอย่าง คำพุดที่เคยพูดกัน ตอนที่ฉันมีเธอ นั้นอยู่เคียงข้างกาย Bm A อยากให้รู้ว่าฉันเหงาใจ อยู่ที่เดิม ( ซ้ำ *,** ) G/Bm/D

12 ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน  ไม่ได้เรียนการแต่งเพลงมาโดยตรง แต่อาศัย ความรู้ด้านดนตรีที่มีเพียงเล็กน้อย บวกกับการ ที่มีใจรักในดนตรี จึงทำให้ในการเทียบเสียง โน้ตหรือการแต่งทำนองเพลง ยังไม่มีความแม่น ชัดเจน และอาจผิดเสียงบ้างในบางจังหวะ  ไม่มีกีต้าร์ในการแต่งเพลง เพราะเก็บไว้ที่บ้าน จึงต้องยืมจากเพื่อนทำให้การทำงานค่อนข้าง ล่าช้า  ไม่ได้เล่นกีต้าร์มาเป็นเวลานาน ทำให้มีการ ทบทวนความจำบ้าง และอาจเล่นไม่คล่อง เท่าที่ควร จึงเป็นอุปสรรคในการทำงาน

13 สิ่งที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม  ทำให้เกิดสมาธิ และเกิดความคิดสร้างสรรค์ และทำให้มีความสุขกับกิจกรรม เพราะได้ทำใน สิ่งที่ตนเองรัก  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และคลายเครียด ไปพร้อมกับการทำกิจกรรม  มีเพลงที่เป็นผลงานของตนเองเพิ่มขึ้น และทำ ให้เกิดความภูมิใจในตนเอง

14 สิ่งที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม สรุปผลการใช้เวลา 15 วัน หลังจากการนำนวัตกรรมที่คิดค้นมาใช้มาใช้ ภารกิจวันที่บันทึกนาทีร้อยละ นอน1-15703232.55 เดินทาง1-1512005.55 เรียน1-1511125.14 กิน1-159684.48 พักผ่อน บันเทิง1-158333.86 โทรศัพท์1-156002.77 กิจกรรมส่วนตัว1-1511005.09 ทำงาน1-15596827.62 การบ้าน1-159074.19 เบ็ดเตล็ด1-1511505.32 รวม15 วัน21600100 เวลาพักผ่อนให้ความบันเทิงแก่ตนเอง เพิ่มจากร้อย 2.20 เป็น ร้อยละ 3.86 ซึ่งเพิ่มจากก่อนนำนวัตกรรมมาใช้ คิดได้ดังนี้ 3.86 -2.20= 1.66 ซึ่งเวลาในการทำงานนั้นก็ไม่ได้ลดลงเพียงแต่ลดกิจกรรมบางอย่างที่ไม่จำเป็น และพักผ่อน จึงไม่กระทบเวลาการทำงาน

15 ขอขอบคุณ ผู้ที่ให้คำแนะนำและมี ส่วนช่วยเหลือในการ ปฏิบัติกิจกรรมครั้งนี้

16 นางสาวสุพรรษา เจริญวงษ์ นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3  ช่วยอำนวยและให้ความช่วยเหลือเรื่อง กีต้าร์ โดยได้ให้ความอนุเคราะห์ตลอดการ ปฏิบัติงาน นายณัฐพงศ์ โคทัง คะ น้องแซม  ช่วยแนะนำเคล็ดลับดีๆ ในการแต่งเพลง ช่วยสอนการเล่นกีต้าร์ และให้กำลังใจตลอดมา ดร. รสสุคนธ์ มกรมณี ที่ให้ความรู้และความแนะนำดีๆ ในการเรียน วิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

17 Thank you


ดาวน์โหลด ppt การแก้ไขปัญหา การขาดเวลาให้ความสุนทรี แก่ตนเอง. เสนอ ดร. รสสุคนธ์ มกรมณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google