งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COPs “T-Code” Procurement VS Account 13 October 2011 By Woraluck & Weerawit & Amornrat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COPs “T-Code” Procurement VS Account 13 October 2011 By Woraluck & Weerawit & Amornrat."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COPs “T-Code” Procurement VS Account 13 October 2011 By Woraluck & Weerawit & Amornrat

2 Index “T-Code”  T-Code : ZMMR007  T-Code : ZMMR008  T-Code : s_alr_87013019  T-Code : EXPD  T-Code : ME2K

3 T-Code : ZMMR007 วัตถุประสงค์ เพื่อดูรายละเอียดต่างๆ ของ PR โดยสามารถค้นหาได้ จาก field ต่างๆ ดังนี้

4 โดยเราสามารถกำหนดขอบเขตของรายงานที่เราต้องการได้ ตาม filed ที่ระบบมีให้ หรือ เช่นตัวอย่าง ดังนี้

5 Report จาก T-code : ZMMR007

6 T-Code : ZMMR008 วัตถุประสงค์ เพื่อดูรายละเอียดต่างๆ ของ PO โดยสามารถค้นหาได้ จาก field ต่างๆ ดังนี้

7 โดยเราสามารถกำหนดขอบเขตของรายงานที่เราต้องการได้ ตาม filed ที่ระบบมีให้ หรือ เช่นตัวอย่าง ดังนี้

8 Report จาก T-code : ZMMR008

9 T-CODE : s_alr_87013019 สำหรับเช็ค PR/PO ของงาน PC/CAPEX

10 ข้อมูลเบื้องต้นก่อนใช้ T-CODE นี้

11 Report จาก T-CODE : s_alr_87013019

12 วัตถุประสงค์ เพื่อเรียกดูรายงานต่าง ๆ ของ PO T-Code : EXPD ค้นหาจาก Vendor ค้นหาจาก Material ค้นหาจาก Purchasing Group

13 รายงานที่แสดงผล จาก T-code : EXPD สามารถแก้ไขได้เอง

14 T-Code : ME2K วัตถุประสงค์ เพื่อดูรายละเอียดต่างๆ ของ PO โดย สามารถค้นหาได้จาก field ต่างๆ ดังนี้ ซึ่ง สามารถดูงานที่เกี่ยวกับ Asset

15 ให้กดปุ่ม Variant / จากนั้นเลือก PO_ASSET แล้วกด Choose หรือเครื่องหมายถูก

16 Report จาก T-code : ME2K

17

18 ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบ  Purchasing Organization: 1000  Purchasing Group


ดาวน์โหลด ppt COPs “T-Code” Procurement VS Account 13 October 2011 By Woraluck & Weerawit & Amornrat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google