งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดสมุทรปราการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดสมุทรปราการ No comment

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดสมุทรปราการ
เขต 2 เขต 1 เขต 3

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดสมุทรปราการ
เขต 2 เขต 1 เขต 3

4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดสมุทรปราการ
เขต 2 เขต 1 เขต 3 ผลรวม 26.67% ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 73.33% เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง สมุทรปราการ 809,291 593,433 73.33 เขต 1 351,589 255,524 72.68 เขต 2 234,133 169,642 72.46 เขต 3 223,569 168,267 75.26

5 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดสมุทรปราการ
เขต 2 เขต 3 บัตรเลือกตั้ง เขต 1 บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน สมุทรปราการ 90.92 2.61 6.48 เขต 1 91.72 1.58 6.70 เขต 2 90.40 3.37 6.23 เขต 3 90.21 3.40 6.39

6 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดสมุทรปราการ
เขต 2 เขต 1 เขต 3 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

7 พรรคการเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
พลังประชาชน เขต 2 เขต 1 เขต 3 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

8 พรรคการเมือง : จังหวัดสมุทรปราการ เขต 1
ผลการเลือกตั้ง เขต 2 เขต 1 ยกเขต ผสม เขต 3 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) อนุสรา ยังตรง พลังประชาชน 83,271 32.59 23.68 ประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย 82,828 32.41 23.56 สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ 82,773 32.39 23.54

9 พรรคการเมือง : จังหวัดสมุทรปราการ เขต 2
ผลการเลือกตั้ง เขต 2 ยกเขต ผสม ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) นที สุทินเผือก พลังประชาชน 60,735 35.80 25.94 จิรพันธ์ ลิ้มสกุลศิริรัตน์ 46,139 27.20 19.71

10 พรรคการเมือง : จังหวัดสมุทรปราการ เขต 3
ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม เขต 3 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) ประชา ประสพดี พลังประชาชน 68,241 40.56 30.52 นฤมล ธารดำรงค์ 41,347 24.57 18.49


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google