งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัด สมุทรปราการ เขต 1 เขต 2 เขต 3

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัด สมุทรปราการ เขต 1 เขต 2 เขต 3

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 เขต 3 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด สมุทรปราการ เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง สมุทรปราการ 809,291593,43373.33 เขต 1 351,589255,52472.68 เขต 2 234,133169,64272.46 เขต 3 223,569168,26775.26 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม 73.33% 26.67%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 เขต 3 บัตรเลือกตั้ง จังหวัด สมุทรปราการ เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน สมุทรปราการ 90.922.616.48 เขต 1 91.721.586.70 เขต 2 90.403.376.23 เขต 3 90.213.406.39 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัด สมุทรปราการ ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2 เขต 3

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัด สมุทรปราการ ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง พลังประชาชน เขต 1 เขต 2 เขต 3

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) อนุสรา ยังตรง พลัง ประชาชน 83,27132.5923.68 ประเสริฐ ชัยกิจเด่น นภาลัย พลัง ประชาชน 82,82832.4123.56 สงคราม กิจเลิศ ไพโรจน์ พลัง ประชาชน 82,77332.3923.54 พรรคการเมือง : จังหวัด สมุทรปราการ เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2 เขต 3

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) นที สุทินเผือก พลัง ประชาชน 60,73535.8025.94 จิรพันธ์ ลิ้มสกุลศิริ รัตน์ พลัง ประชาชน 46,13927.2019.71 พรรคการเมือง : จังหวัด สมุทรปราการ เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 2

10 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง ) ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) ประชา ประสพดี พลัง ประชาชน 68,24140.5630.52 นฤมล ธารดำรงค์ พลัง ประชาชน 41,34724.5718.49 พรรคการเมือง : จังหวัด สมุทรปราการ เขต 3 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 3


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google