งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดยะลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดยะลา
No comment

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดยะลา
เขต1

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดยะลา
เขต1

4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดยะลา
เขต1 21.91% ผลรวม ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 78.09% เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ยะลา 287,676 224,655 78.09 เขต 1

5 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดยะลา
เขต1 บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน ยะลา 92.91 2.91 4.18 เขต 1

6 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดยะลา
เขต1 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

7 พรรคการเมือง จังหวัดยะลา
ประชาธิปัตย์ พลังประชาชน เขต1 เขต1 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

8 พรรคการเมือง : จังหวัดยะลา เขต 1
ผลการเลือกตั้ง เขต1 ยกเขต ผสม ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ร้อยละของคะแนนที่ได้(ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ ประชาธิปัตย์ 85,455 38.04 29.71 อับดุลการิม เด็งระกีนา 77,449 34.47 26.92 ซูการ์โน มะทา พลังประชาชน 72,251 32.16 25.12 ข้อมูลถูกต้อง ตรวจพรรคการเมืองที่นายซูการ์โน สังกัดในปัจจุบัน แก้ไขเพิ่มหัวตาราง ดูตัวอย่างจากงานของ U รวมทั้งแก้ร้อยละ เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google