งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนครพนม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนครพนม

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดนครพนม เขต 2 เขต 1

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดนครพนม เข ต 1 เขต 2

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด นครพนม เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง นครพนม 485,415328,26867.63 เขต 1 243,881163,68967.12 เขต 2 241,534164,57968.14 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม เข ต 1 เขต 2 67.63% 32.37%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง บัตรเลือกตั้ง จังหวัด นครพนม เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน นครพนม 94.572.193.24 เขต 1 94.082.203.72 เขต 2 95.052.192.76 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เข ต 1 เขต 2

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดนครพนม ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 พรรคการเมือง จังหวัดนครพนม ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง พลังประชาชนเพื่อแผ่นดิน เขต 1 เขต 2

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) ศุภชัย โพธิ์สุ พลัง ประชาชน 100,38461.3341.16 ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พลัง ประชาชน 92,01956.2237.73 พรรคการเมือง : จังหวัดนครพนม เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) ไพจิต ศรีวรขาน พลัง ประชาชน 78,83647.9032.64 อลงกต มณีกาศ เพื่อแผ่นดิน 67,84041.2228.09 พรรคการเมือง : จังหวัดนครพนม เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 2


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google