งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดพิจิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดพิจิตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดพิจิตร

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดพิจิตร เขต 2 เขต 1

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดพิจิตร เขต 2 เขต 1

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด พิจิตร เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง พิจิตร 401,495285,26871.05 เขต 1 200,749145,08372.27 เขต 2 200,746140,18569.83 เขต 2 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม 71.05% 28.95%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง บัตรเลือกตั้ง จังหวัดพิจิตร เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน พิจิตร 92.144.962.90 เขต 1 93.664.022.32 เขต 2 90.585.933.49 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 1 เขต 2

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัดพิจิตร ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 2 เขต 1

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัดพิจิตร ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง รวมใจไทยชาติ พัฒนา ประชาธิปัตย์ เขต 2 เขต 1 ชาติไทย เขต 2 เขต 1 เขต 2 เขต 1

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) นราพัฒน์ แก้ว ทอง ประชาธิปัตย์ 95,77466.0147.71 วินัย ภัทร ประสิทธิ์ รวมใจไทยชาติ พัฒนา 77,43053.3738.57 พรรคการเมือง : จังหวัด พิจิตร เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 2 ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) ศิริวัฒน์ ขจร ประศาสน์ ชาติไทย 74,13452.8836.93 สนั่น ขจรประศาสน์ ชาติไทย 67,79148.3633.77 พรรคการเมือง : จังหวัด พิจิตร เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดพิจิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google