งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดพิจิตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดพิจิตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดพิจิตร
No comment

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดพิจิตร
เขต 1 เขต 2

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดพิจิตร
เขต 1 เขต 2

4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดพิจิตร
เขต 1 ผลรวม 28.95% ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง เขต 2 71.05% เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง พิจิตร 401,495 285,268 71.05 เขต 1 200,749 145,083 72.27 เขต 2 200,746 140,185 69.83

5 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดพิจิตร
เขต 1 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 2 เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน พิจิตร 92.14 4.96 2.90 เขต 1 93.66 4.02 2.32 เขต 2 90.58 5.93 3.49

6 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดพิจิตร
เขต 1 เขต 2 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

7 พรรคการเมือง จังหวัดพิจิตร
ประชาธิปัตย์ รวมใจไทยชาติพัฒนา ชาติไทย เขต 1 เขต 1 เขต 1 เขต 2 เขต 2 เขต 2 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

8 พรรคการเมือง : จังหวัดพิจิตร เขต 1
ผลการเลือกตั้ง เขต 1 ยกเขต ผสม ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) นราพัฒน์ แก้วทอง ประชาธิปัตย์ 95,774 66.01 47.71 วินัย ภัทรประสิทธิ์ รวมใจไทยชาติพัฒนา 77,430 53.37 38.57

9 พรรคการเมือง : จังหวัดพิจิตร เขต 2
ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม เขต 2 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ ชาติไทย 74,134 52.88 36.93 สนั่น ขจรประศาสน์ 67,791 48.36 33.77


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดพิจิตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google