งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นาย เกียรติคุณ เผือกพ่วง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นาย เกียรติคุณ เผือกพ่วง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นาย เกียรติคุณ เผือกพ่วง
Solar Power Concept Cars โดย นาย เกียรติคุณ เผือกพ่วง วิชา ET 694 Solar Energy ภาคการศึกษา 1/2553

2 หัวข้อนำเสนอ (Outline) 4. Research & Competition Cars
1. Introduction 2. Modern Unveiled Cars 3. Future Model Cars 4. Research & Competition Cars

3 Consideration 1. Introduction Debuted after 2005
Concepts of the cars : Type, Inspiration, Technology etc. Power resources : Sun, Grid Electric and/or Fuel (Hybrid) Shapes : Solar panel**, Material, Aerodynamic etc. Specifications : Speeds, Maximum Distance etc.

4 The Italdesign Giugiaro Quaranta
2. Modern Unveiled Cars The Italdesign Giugiaro Quaranta Front solar panel Debuted : Geneva International Motor Show 2008 Type : Sport car Designer : Italdesign Giugiaro & Toyota team ที่มา : เข้าดูวันที่ 24 ก.ย. 53

5 The Italdesign Giugiaro Quaranta
2. Modern Unveiled Cars The Italdesign Giugiaro Quaranta Rear-roof solar panel Power : Direct electricity from solar panels & Fuel Engine : 4 WD Hub Motors & 2 Rear WD 3.3-L V6 Specialties : - Widescreen and roof are glasses with UVA filter - X-ray sensors for night driving ที่มา : เข้าดูวันที่ 24 ก.ย. 53

6 The Italdesign Giugiaro Quaranta
2. Modern Unveiled Cars The Italdesign Giugiaro Quaranta Specialties : - Central driver position & 2 adult and a child back seats Specifications : Top speed (km/h): (limited) 0 – 100 km/h (sec.): Consumption (L/100 km): Mileage (km): up to 1000 ที่มา : เข้าดูวันที่ 24 ก.ย. 53

7 2. Modern Unveiled Cars Koenigsegg Quant
Debuted : Geneva International Motor Show 2009 Type : Sport car Designer : (Swedish) Koenigsegg team and NLV Solar of Switzerland ที่มา : เข้าดูวันที่ 24 ก.ย. 53

8 Thin film photovoltaic coating of the body
2. Modern Unveiled Cars Koenigsegg Quant Thin film photovoltaic coating of the body Power : - Full photovoltaic panel made from Pyrite (Thin film coating of the body) - 4 W brake regeneration Engine : Rear WD twin motors ที่มา : เข้าดูวันที่ 24 ก.ย. 53

9 2. Modern Unveiled Cars Koenigsegg Quant
Specialties : - Carbon-fiber backbone chassis - Flow Accumulator Energy Storage (FAES) Battery Specifications : Top speed (km/h): 0 – 100 km/h (sec.): Mileage (km): up to 500 Full charge (min.) 20 ที่มา : เข้าดูวันที่ 24 ก.ย. 53

10 2. Modern Unveiled Cars VW Mindset Six50
Debuted : Yet (Prototype, expected unveiled in 2009) Type : SUV/Family car Designer : Murat Günak ที่มา : เข้าดูวันที่ 24 ก.ย. 53

11 2. Modern Unveiled Cars VW Mindset Six50 Rooftop solar panel
Power : Direct electricity from solar panels & Fuel Engine : Electric Motors & 2 Cylinder gas engine ที่มา : เข้าดูวันที่ 24 ก.ย. 53

12 2. Modern Unveiled Cars VW Mindset Six50
Specialties : Prototype made of aluminum and plastic weighs in around 800 kg (Developing to 650 kg) Specifications : Top speed (km/h): 0 – 100 km/h (sec.): 6 Lithium ion batteries Mileage (km): 100 2 cylinder gas engine Mileage (km): 700 ที่มา : เข้าดูวันที่ 24 ก.ย. 53

13 2. Modern Unveiled Cars Antro Solo
Debuted : at Budapest Museum of Transport, (Prototype, expected production in 2012) Type : City car Designer : - ที่มา : เข้าดูวันที่ 24 ก.ย. 53

14 2. Modern Unveiled Cars Antro Solo Rooftop solar panel
Power : 1. Solar panel 2. Flexible Fuel 3. Human (Passenger’s seat equipped Pedal-generator) Engine : Electric Motors & Small flex-fuel unit ที่มา : เข้าดูวันที่ 24 ก.ย. 53

15 2. Modern Unveiled Cars Antro Solo
Specialties : - Carbon fiber composite materials, weighs in at just 270kg - Driver sit in the center and passenger on each side Specifications : Top speed (km/h): Consumption (L/100 km): Solar power Mileage (km): Expected cost ($) 20,000 ที่มา : เข้าดูวันที่ 24 ก.ย. 53

16 2. Modern Unveiled Cars Volvo Dakar Rally
Debuted : 2009 (Prototype, going to Dakar Rally 2015) Type : Van/Hospital/Off-road car Designer : Volvo team ที่มา : เข้าดูวันที่ 24 ก.ย. 53

17 2. Modern Unveiled Cars Volvo Dakar Rally Rooftop solar panel
Power : 1. Solar panel 2. Fuel cell 3. Diesel Engine : 4 WD Hub Motors & Diesel engine ที่มา : เข้าดูวันที่ 24 ก.ย. 53

18 Mercedes-Benz Formula Zero
3. Future Model Cars Mercedes-Benz Formula Zero Debuted : Design Los Angeles Challenge (Theme of motor sports racing in 2025) Type : Racing car (F1) Designer : Alan Barrington, George Yoo and Kevin Verduyn ที่มา : เข้าดูวันที่ 24 ก.ย. 53

19 Mercedes-Benz Formula Zero
3. Future Model Cars Mercedes-Benz Formula Zero Solar cell laminated each pole Electric hub motor on each pole Wind turbine Power : Solar panels & Wind turbine Engine : 4 WD Hub Motors ที่มา : เข้าดูวันที่ 24 ก.ย. 53

20 Mercedes-Benz Formula Zero
3. Future Model Cars Mercedes-Benz Formula Zero Concepts : - Sailing (Fixed sail) - introduces energy efficiency as an integral part of the competition Each team is allocated the same amount of stored energy, the better energy efficiency are the chances to win Dark side : People come to hear screaming engines and see mind- boggling speed. Will people in future change their mindset to see a race of energy efficiency? ที่มา : เข้าดูวันที่ 24 ก.ย. 53

21 3. Future Model Cars Helios Debuted : 2009 Type : Off-road/sport car
Designer : Kim Gu-Han from Universität Duisburg ที่มา : เข้าดูวันที่ 24 ก.ย. 53

22 4 extendable & adjustable
3. Future Model Cars Helios 4 extendable & adjustable solar panel wings in stationary Power : Solar panels & Brake regenerator Engine : Electric Motors ที่มา : เข้าดูวันที่ 24 ก.ย. 53

23 3. Future Model Cars Helios Rooftop solar panel in motion Concepts :
- Frill necked lizard Dark side : How car manufacturers will find a way to keep the cost of such a car down? ที่มา : เข้าดูวันที่ 24 ก.ย. 53

24 3. Future Model Cars Seat Brisa and Duna Brisa Duna
Debuted : UPV Design Contest in 2006 Type : Sport car (Brisa) and Beach buggy (Duna) Designer : Miguel-Angel Iranzo Sanchez Concepts : - Small sailing boat (Brisa) and Surfboard (Duna) ที่มา : 24 ก.ย. 53

25 Solar cells in translucent shell
3. Future Model Cars Seat Brisa and Duna Solar cells in translucent shell Brisa Duna (Single-rear wheel) (Double-rear wheel) Power : Nano-photovoltaic cells within translucent elastomere shell & Grid electricity Engine : (Single/Double) Rear-wheel-mounted motor ที่มา : 24 ก.ย. 53

26 3. Future Model Cars Enigma
Debuted : won the Royal College of Arts Green Concept Car competition 2008 Designer : Paul Howse Power : Solar cells within translucent shell & Grid electricity Engine : Electric Motors ที่มา : 24 ก.ย. 53

27 Large solar panel covering bonnet to roof
3. Future Model Cars Enigma Large solar panel covering bonnet to roof Concept : use of cameras and projections on the interior allows for the deletion of the traditional windscreen - long bonnet to run up over into the roof - more solar receiving area - lightweight ที่มา : 24 ก.ย. 53

28 3. Future Model Cars Peugeot Shoo Rooftop solar panel Debuted : 2008
Type : City car Designer : Peugeot team Power : Solar panel & Grid Electricity ที่มา : เข้าดูวันที่ 24 ก.ย. 53

29 3. Future Model Cars Peugeot Shoo Engine : Electric Motors Concepts :
- Boat - Stable triangle shape to allow a lot of space and lightweight ที่มา : เข้าดูวันที่ 24 ก.ย. 53

30 3. Future Model Cars Peugeot OMNI Debuted : 2008 Type : City car
Designer : Darko Markovic Power : Solar panel & Brake regenerator Engine : 4 WD Hub Motors ที่มา : เข้าดูวันที่ 24 ก.ย. 53

31 3. Future Model Cars Peugeot OMNI
ที่มา : เข้าดูวันที่ 24 ก.ย. 53

32 3. Future Model Cars Peugeot OMNI Concepts :
- could move sideways at a speed of 5 km/h on “Omni-wheels” - Exterior body is Carbon fiber making strength and lightweight, structural elements made of aluminum and titanium ที่มา : เข้าดูวันที่ 24 ก.ย. 53

33 3. Future Model Cars Others Peugeot EVE VW VAN Type : City car
Designer : Omar Huerta Power : Solar panel & Tire friction VW VAN Type : City car Designer : Adam Danko Power : Solar panel, Grid electricity & Brake regen. ที่มา : และ 24 ก.ย. 53

34 3. Future Model Cars Others TownCar Felidae Type : City car
Designer : Serge Totsky Power : Solar panel, & Fuel cell Felidae Type : Semi-trailer Designer : Ramandeep singh Power : Solar panel, Grid electricity & Bio-diesel ที่มา : และ เข้าดูวันที่ 24 ก.ย. 53

35 4. Research & Competition Cars
World solar challenge Every 2 years since 1987 covers 3,021 km (1,877 miles) through the Australian from Darwin to Adelaide 10th (Last, 2009) : Third place: Solar car team of University of Michigan, USA Second place: “Nuna 5” of Nuon Solar Team, Netherland ที่มา : เข้าดูวันที่ 24 ก.ย. 53

36 4. Research & Competition Cars
World solar challenge 10th (Last, 2009) : First place: “Tokai Challenger” of Tokai University, Japan Total race time 29:49 hr, Average speed km/hr ที่มา : เข้าดูวันที่ 24 ก.ย. 53

37 4. Research & Competition Cars
(North) American Solar Challenge Every 2 years since 1990 over a few ten thousand miles between multiple cities across the country 10th (Last, 2010) : Third place: “Hochschule Bochum” of Bochum University of Applied Sciences, Germany Second place: The University of Minnesota Solar Vehicle Project, USA ที่มา : 24 ก.ย. 53

38 4. Research & Competition Cars
World solar challenge 10th (Last, 2010) : First place: Solar car team of University of Michigan, USA ที่มา : ข้าดูวันที่ 24 ก.ย. 53

39 Solar Power Concept Cars
จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โดย นาย เกียรติคุณ เผือกพ่วง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google