งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Solar Power Concept Cars โดย นาย เกียรติคุณ เผือกพ่วง วิชา ET 694 Solar Energy ภาคการศึกษา 1/2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Solar Power Concept Cars โดย นาย เกียรติคุณ เผือกพ่วง วิชา ET 694 Solar Energy ภาคการศึกษา 1/2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Solar Power Concept Cars โดย นาย เกียรติคุณ เผือกพ่วง วิชา ET 694 Solar Energy ภาคการศึกษา 1/2553

2 หัวข้อนำเสนอ (Outline) 1. Introducti on 4. Research & Competition Cars 2. Modern Unveiled Cars 3. Future Model Cars

3 1. Introduct ion Debuted after 2005 • Concepts of the cars : Type, Inspiration, Technology etc. • Power resources : Sun, Grid Electric and/or Fuel (Hybrid) • Shapes : Solar panel**, Material, Aerodynamic etc. • Specifications : Speeds, Maximum Distance etc. Consideration

4 The Italdesign Giugiaro Quaranta 2. Modern Unveiled Cars Debuted : Geneva International Motor Show 2008 Type : Sport car Designer : Italdesign Giugiaro & Toyota team Front solar panel ที่มา : http://www.buzz-beast.com/2010/05/italdesign-giugiaro-quaranta-concept-car.html. เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

5 The Italdesign Giugiaro Quaranta 2. Modern Unveiled Cars Power : Direct electricity from solar panels & Fuel Engine : 4 WD Hub Motors & 2 Rear WD 3.3-L V6 Specialties : - Widescreen and roof are glasses with UVA filter - X-ray sensors for night driving Rear-roof solar panel ที่มา : http://www.buzz-beast.com/2010/05/italdesign-giugiaro-quaranta-concept-car.html. เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

6 The Italdesign Giugiaro Quaranta 2. Modern Unveiled Cars Specialties : - Central driver position & 2 adult and a child back seats Specifications : Top speed (km/h): 250 (limited) 0 – 100 km/h (sec.): 4.05 Consumption (L/100 km): 7.1 Mileage (km): up to 1000 ที่มา : http://www.buzz-beast.com/2010/05/italdesign-giugiaro-quaranta-concept-car.html. เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

7 Koenigsegg Quant 2. Modern Unveiled Cars Debuted : Geneva International Motor Show 2009 Type : Sport car Designer : (Swedish) Koenigsegg team and NLV Solar of Switzerland ที่มา : http://www.worldcarfans.com/109030317565/koenigsegg-quant-concept-revealed---full-production-planned. เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

8 Koenigsegg Quant 2. Modern Unveiled Cars Power : - Full photovoltaic panel made from Pyrite (Thin film coating of the body) - 4 W brake regeneration Engine : Rear WD twin motors Thin film photovoltaic coating of the body ที่มา : http://www.worldcarfans.com/109030317565/koenigsegg-quant-concept-revealed---full-production-planned. เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

9 Koenigsegg Quant 2. Modern Unveiled Cars Specialties : - Carbon-fiber backbone chassis - Flow Accumulator Energy Storage (FAES) Battery Specifications : Top speed (km/h): 275 0 – 100 km/h (sec.): 5.2 Mileage (km): up to 500 Full charge (min.)20 ที่มา : http://www.worldcarfans.com/109030317565/koenigsegg-quant-concept-revealed---full-production-planned. เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

10 VW Mindset Six50 2. Modern Unveiled Cars Debuted : Yet (Prototype, expected unveiled in 2009) Type : SUV/Family car Designer : Murat Günak ที่มา : http://www.engadget.com/2008/07/08/mindset-six50-solar-electric-concept-is-light-green-and-a-bit/. เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

11 VW Mindset Six50 2. Modern Unveiled Cars Power : Direct electricity from solar panels & Fuel Engine : Electric Motors & 2 Cylinder gas engine Rooftop solar panel ที่มา : http://www.engadget.com/2008/07/08/mindset-six50-solar-electric-concept-is-light-green-and-a-bit/. เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

12 VW Mindset Six50 2. Modern Unveiled Cars Specialties : Prototype made of aluminum and plastic weighs in around 800 kg (Developing to 650 kg) Specifications : Top speed (km/h): 140 0 – 100 km/h (sec.): 6 Lithium ion batteries Mileage (km): 100 2 cylinder gas engine Mileage (km): 700 ที่มา : http://www.engadget.com/2008/07/08/mindset-six50-solar-electric-concept-is-light-green-and-a-bit/. เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

13 Antro Solo 2. Modern Unveiled Cars Debuted : at Budapest Museum of Transport, (Prototype, expected production in 2012) Type : City car Designer : - ที่มา : http://www.ecofriend.org/entry/solar-powered-antro-solo-prototype-readying-to-zoom-in-2012/ เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

14 Antro Solo 2. Modern Unveiled Cars Power : 1. Solar panel2. Flexible Fuel 3. Human (Passenger’s seat equipped Pedal-generator) Engine : Electric Motors & Small flex-fuel unit Rooftop solar panel ที่มา : http://www.ecofriend.org/entry/solar-powered-antro-solo-prototype-readying-to-zoom-in-2012/ เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

15 Antro Solo 2. Modern Unveiled Cars Specialties : - Carbon fiber composite materials, weighs in at just 270kg - Driver sit in the center and passenger on each side Specifications : Top speed (km/h): 140 Consumption (L/100 km): 1.5-2.0 Solar power Mileage (km): 15-25 Expected cost ($)20,000 ที่มา : http://www.ecofriend.org/entry/solar-powered-antro-solo-prototype-readying-to-zoom-in-2012/ เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

16 Volvo Dakar Rally 2. Modern Unveiled Cars Debuted : 2009 (Prototype, going to Dakar Rally 2015) Type : Van/Hospital/Off-road car Designer : Volvo team ที่มา : http://blog.carazoo.com/2010/03/the-rough-and-tough-solar-powered-volvo.html เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

17 Volvo Dakar Rally 2. Modern Unveiled Cars Power : 1. Solar panel2. Fuel cell 3. Diesel Engine : 4 WD Hub Motors & Diesel engine Rooftop solar panel ที่มา : http://blog.carazoo.com/2010/03/the-rough-and-tough-solar-powered-volvo.html เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

18 Mercedes-Benz Formula Zero 3. Future Model Cars Debuted : Design Los Angeles Challenge 2008 (Theme of motor sports racing in 2025) Type : Racing car (F1) Designer : Alan Barrington, George Yoo and Kevin Verduyn ที่มา : http://www.emercedesbenz.com/Oct08/21_001457_LA_Design_Challenge_Motor_Sports_2025_The_Mercedes_Benz_Formula_Zero.html เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

19 Mercedes-Benz Formula Zero 3. Future Model Cars Power : Solar panels & Wind turbine Engine : 4 WD Hub Motors Solar cell laminated each pole Electric hub motor on each pole Wind turbine ที่มา : http://www.emercedesbenz.com/Oct08/21_001457_LA_Design_Challenge_Motor_Sports_2025_The_Mercedes_Benz_Formula_Zero.html เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

20 Mercedes-Benz Formula Zero 3. Future Model Cars Concepts : - Sailing (Fixed sail) - introduces energy efficiency as an integral part of the competition Each team is allocated the same amount of stored energy, the better energy efficiency are the chances to win Dark side : People come to hear screaming engines and see mind- boggling speed. Will people in future change their mindset to see a race of energy efficiency? ที่มา : http://www.emercedesbenz.com/Oct08/21_001457_LA_Design_Challenge_Motor_Sports_2025_The_Mercedes_Benz_Formula_Zero.html เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

21 Helios 3. Future Model Cars Debuted : 2009 Type : Off-road/sport car Designer : Kim Gu-Han from Universität Duisburg ที่มา : http://athousandgreatideas.wordpress.com/2009/11/28/helios-car-concept/ เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

22 Helios 3. Future Model Cars Power : Solar panels & Brake regenerator Engine : Electric Motors 4 extendable & adjustable solar panel wings in stationary ที่มา : http://athousandgreatideas.wordpress.com/2009/11/28/helios-car-concept/ เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

23 Helios 3. Future Model Cars Concepts : - Frill necked lizard Dark side : How car manufacturers will find a way to keep the cost of such a car down? Rooftop solar panel in motion ที่มา : http://athousandgreatideas.wordpress.com/2009/11/28/helios-car-concept/ เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

24 Seat Brisa and Duna 3. Future Model Cars Debuted : UPV Design Contest in 2006 Type : Sport car (Brisa) and Beach buggy (Duna) Designer : Miguel-Angel Iranzo Sanchez Concepts : - Small sailing boat (Brisa) and Surfboard (Duna) Brisa Duna ที่มา : http://green.autoblog.com/2009/05/07/seat-brisa-and-duna-concepts-point-the-way-to-solar-power/ เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

25 Seat Brisa and Duna 3. Future Model Cars Brisa Duna (Single-rear wheel) (Double-rear wheel) Power : Nano-photovoltaic cells within translucent elastomere shell & Grid electricity Engine : (Single/Double) Rear-wheel-mounted motor Solar cells in translucent shell ที่มา : http://green.autoblog.com/2009/05/07/seat-brisa-and-duna-concepts-point-the-way-to-solar-power/ เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

26 Enigma 3. Future Model Cars Debuted : won the Royal College of Arts Green Concept Car competition 2008 Designer : Paul Howse Power : Solar cells within translucent shell & Grid electricity Engine : Electric Motors ที่มา : http://www.tuvie.com/futuristic-enigma-car-concept-with-bio-electric-hybrid-technology-by-paul-howse/ เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

27 Enigma 3. Future Model Cars Concept : use of cameras and projections on the interior allows for the deletion of the traditional windscreen - long bonnet to run up over into the roof - more solar receiving area - lightweight Large solar panel covering bonnet to roof ที่มา : http://www.tuvie.com/futuristic-enigma-car-concept-with-bio-electric-hybrid-technology-by-paul-howse/ เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

28 Peugeot Shoo 3. Future Model Cars Debuted : 2008 Type : City car Designer : Peugeot team Power : Solar panel & Grid Electricity Rooftop solar panel ที่มา : http://www.ecofriend.org/entry/peupeug-shoo-solar-panel-lit-wonder-on-wheels/ เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

29 Peugeot Shoo 3. Future Model Cars Engine : Electric Motors Concepts : - Boat - Stable triangle shape to allow a lot of space and lightweight ที่มา : http://www.ecofriend.org/entry/peupeug-shoo-solar-panel-lit-wonder-on-wheels/ เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

30 Peugeot OMNI 3. Future Model Cars Debuted : 2008 Type : City car Designer : Darko Markovic Power : Solar panel & Brake regenerator Engine : 4 WD Hub Motors ที่มา : http://www.topspeed.com/cars/car-news/peugeot-omni-ar62342.html เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

31 Peugeot OMNI 3. Future Model Cars ที่มา : http://www.topspeed.com/cars/car-news/peugeot-omni-ar62342.html เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

32 Peugeot OMNI 3. Future Model Cars Concepts : - could move sideways at a speed of 5 km/h on “Omni-wheels” - Exterior body is Carbon fiber making strength and lightweight, structural elements made of aluminum and titanium ที่มา : http://www.topspeed.com/cars/car-news/peugeot-omni-ar62342.html เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

33 Others 3. Future Model Cars Peugeot EVE Type : City car Designer : Omar Huerta Power : Solar panel & Tire friction VW VAN Type : City car Designer : Adam Danko Power : Solar panel, Grid electricity & Brake regen. ที่มา : http://bestcreativedesigns.com/transport/eve-peugeot และ http://www.ecofriend.org/entry/eco-cars-vw-van-revamped-vw-transporter-t1-with-an-electric-powerhouse/ เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

34 Others 3. Future Model Cars Felidae Type : Semi-trailer Designer : Ramandeep singh Power : Solar panel, Grid electricity & Bio-diesel TownCar Type : City car Designer : Serge Totsky Power : Solar panel, & Fuel cell ที่มา : http://www.ecofriend.org/entry/eco-transportation-felidae-to-use-green-power-and-better-suspension-for-smoother-transport/ และ http://www.ecofriend.org/entry/eco-cars-towncar-a-concept-car-for-green-urbanities/ เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

35 4. Research & Competition Cars World solar challenge 10 th (Last, 2009) : - Third place: Solar car team of University of Michigan, USA - Second place: “Nuna 5” of Nuon Solar Team, Netherland • Every 2 years since 1987 • covers 3,021 km (1,877 miles) through the Australian from Darwin to Adelaide ที่มา : http://www.worldsolarchallenge.org/ เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

36 4. Research & Competition Cars World solar challenge 10 th (Last, 2009) : - First place: “Tokai Challenger” of Tokai University, Japan Total race time 29:49 hr, Average speed 100.54 km/hr ที่มา : http://www.physorg.com/news175930898.html เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

37 4. Research & Competition Cars (North) American Solar Challenge 10 th (Last, 2010) : - Third place: “Hochschule Bochum” of Bochum University of Applied Sciences, Germany - Second place: The University of Minnesota Solar Vehicle Project, USA • Every 2 years since 1990 • over a few ten thousand miles between multiple cities across the country ที่มา : http://americansolarchallenge.org/events/asc2010/ เข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

38 4. Research & Competition Cars World solar challenge 10 th (Last, 2010) : - First place: Solar car team of University of Michigan, USA ที่มา : http://solarcar.engin.umich.edu/ ข้าดูวันที่ 24 ก. ย. 53

39 จบการ นำเสนอ Solar Power Concept Cars


ดาวน์โหลด ppt Solar Power Concept Cars โดย นาย เกียรติคุณ เผือกพ่วง วิชา ET 694 Solar Energy ภาคการศึกษา 1/2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google