งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

6,7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "6,7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 6,7

2 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม บรรยากาศการลงทุน โอกาส และ ศักยภาพทางเศรษฐกิจ

3

4

5

6

7

8

9 General Information 2010 1. Area 330,915 Sq.Km.(2/3 of Thai)
2. Population 89.6 Mil. (Jul.2010) 3. Political Stable 4. GDP Growth 6.8 % 5. Per Capita Income $ 3,100 (Thai $ 8,640) 6. Main Exports Oil, Garment, Footware, Seafood, Agri.product.

10 GDP Growth Year Growth % 2006 8.2 2007 8.5 2008 6.2 2009 5.3 2010 6.8

11 บรรยากาศการลงทุน - อยู่ในวัยทำงาน 54 ล้านคน
หนึ่งในประเทศน่าลงทุนที่สุดในอาเซียน 1. แรงงาน - อยู่ในวัยทำงาน 54 ล้านคน - ค่อนข้างมีคุณภาพ ขยัน อดทน - ค่าแรงไม่สูง เขต 1 ประมาณเดือนละ 3,500 บาท (รวมสวัสดิการ)

12 เตรียมขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
Zone Local FDI,JV. 10/10/11 (Unified) US$ Equiv. หน่วย: ล้านด่อง 1. 1.35 1.55 2.00 96.00* 2. 1.20 1.78 85.60 3. 1.05 1.17 74.50 4. 0.83 1.10 1.40 67.30 *+สวัสดิการ 22 %

13 บรรยากาศการลงทุน(ต่อ)
2. การเติบโตทางเศรษฐกิจ - 10 ปี ที่ผ่านมา GDP ถัวเฉลี่ยประมาณ 7 % - ตลาดในประเทศมีขนาดใหญ่(89.6 ล้านคน) - เงินโอนจาก เวียด เกี่ยว (เวียดนามโพ้นทะเล) - ปี 2010 เงินโอน 8 พันล้านเหรียญ

14 บรรยากาศการลงทุน(ต่อ)
3. แหล่งวัตถุดิบ/ที่ท่องเที่ยวอุดมสมบูรณ์ -น้ำมัน/อาหารทะเล/เกษตร/ชายทะเล 4. สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีโดดเด่น 5. รัฐบาลมีเสถียรภาพ 6. สาธารณูปโภค ขาดแคลน/ ล้าหลัง 7. กฎหมายไม่ชัดเจน/ค่าใช้จ่ายนอกระบบ

15 อันดับนักลงทุนไทย อันดับที่ 10 จำนวนโครงการ 245
มูลค่าการลงทุน 5,875 ล้านเหรียญ โครงการขนาดใหญ่ -SCG/ CP/ BBL/ AMATA etc. (อันดับ 1 ไต้หวัน 2,180 โครงการ 23,164 ล้านเหรียญ)

16 รู้จักตลาด 5 เมืองใหญ่

17 5 เมืองใหญ่ 2. นครไฮฟอง 3. นครดานัง 4. นครโฮจิมินห์ (ไซ่ ง่อน)
1. กรุงฮานอย (เมืองหลวง) 2. นครไฮฟอง 3. นครดานัง 4. นครโฮจิมินห์ (ไซ่ ง่อน) 5. นครเกิ่น เธอ

18

19

20 Hai Phong Port

21

22

23

24

25

26

27 Ben Thanh Market HCMC.

28

29

30

31

32 Can Tho Bridge

33 MEKONG DELTA MARKETS

34 ลู่ทางการทำมาค้าขายในเวียดนาม
ตั้งสำนักงานตัวแทน (Rep. Office) ส่งสินค้าไปขาย (หาตัวแทน/คู่ค้า) ตั้งโรงงานผลิต FDI/JV. Trading / Distribution Center.

35 โอกาส และ ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ด้านการลงทุน - ต้นทุนต่ำ(แรงงาน/วัตถุดิบ/การลดค่าเงิน) - เพื่อการส่งออก และตลาดในประเทศ - โอกาสซื้อกิจการ/ซื้อหุ้น(ช่วยเพื่อนบ้าน) ด้านการค้า - สินค้าไทยเป็นที่นิยม (คุณภาพดี/ราคาไม่แพง) - มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก (การค้า 2 ทาง) * AEC 2015 ด้านการค้า/การลงทุน จะเพิ่มขึ้นอีกมาก

36 โ อ ก า ส 1. การแข่งขันเสรี/ตลาดมีขนาดใหญ่ (90 ล้านคน)
2. สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 3. แรงงานจำนวนมาก(54 ล้านคน)/ค่าแรงถูก(3,000 บ.) 4. ใช้เป็นฐานการผลิต ต้นทุนต่ำ/สิทธิประโยชน์โดดเด่น 5. วัตถุดิบอุดมสมบูรณ์ทั้งเกษตร และ สัตว์น้ำ จืด/ทะเล 6. ภาษีต่ำ AFTA / AEC (2015) 7. อยู่ไม่ไกล ไป-มาสะดวก(สินค้า/คน)

37 การค้า และ การเจริญเติบโต
ปี ปริมาณการค้า (ล้าน$) หมายเหตุ 1997 500 2004 2,300 2006 4,225 ไทยนำเข้า 1,100 2008 6,800 ไทยนำเข้า 1,200 2010 7,240 ไทยนำเข้า 1,397

38 ผลกระทบจากการลดค่าเงิน/เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยสูง(มาก)

39

40 อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยน USD 1= 20,800 ด่อง(18/8/11)
การลดค่าเงิน ก.พ ลด 8.5% นับแต่ มิ.ย ลดลง 6 ครั้ง รวม 20% สาเหตุ -ขาดดุลการค้า(นำเข้าสินค้าทุน) -การกักตุน $ (ผู้ส่งออก ไม่ถูกบังคับขาย $) -แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคต

41 ข้อมูลการลดค่าเงิน(Devalue)
Year Rate 2008 7.7 % 2009 5.7 % 2010 5.5 % 2011 8.5 %

42 เงินเฟ้อ(Inflation) ปี อัตราเงินเฟ้อ 2008 22.97 % 2010 9.19 %
2011(6 เดือนแรก) เทียบกับ มิ.ย. 2010 20.82 % เป้าหมายทั้งปี 17 % เทียบกับ ธ.ค. 2010 13.29 % 2011 ก.พ. ขึ้นราคาน้ำมัน 24% 2011 มี.ค. ขึ้นค่าไฟฟ้า %

43 อัตราดอกเบี้ย/ปี ประเภท เหรียญสหรัฐ เงินด่ง เวียดนาม เงินฝาก*
% 14 % (19%) เงินกู้ 3 - 5 % %(25%) *ไม่มีภาษี ดอกเบี้ย เงินฝาก

44 ผลกระทบจากการลดค่าเงิน/เงินเฟ้อ
นักลงทุน 1. ค่าใช้จ่ายลดลง ทั้งค่าจ้าง และวัตถุดิบในประเทศ 2. การส่งออก ได้เปรียบประเทศอื่น 3. ปัญหาแรงงานนัดหยุดงาน/ลาออก ผู้ส่งออก 1. สินค้านำเข้ามีราคาแพงขึ้น 2. กำลังซื้อของประชาชนลดลง 3. การนำเข้าชะลอตัว ไทยขายสินค้าได้ยากขึ้น *การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน-ซื้อหรือขายล่วงหน้า

45 อัตราดอกเบี้ยสูง โอกาส ผลกระทบ
1. เศรษฐกิจเกิดการชะงักงัน (เงินเฟ้ออาจลดลง) 2. นักธุรกิจ และนักลงทุนท้องถิ่นเดือดร้อน ขาดทุน/เลิกกิจการ 3. มีการโยกเงินฝากจาก $ ไปเป็นเงินด่อง ( VN Dong) โอกาส 1. เข้าซื้อกิจการ/ ร่วมทุน 2. กู้เงินจาก ตปท. หรือผู้ถือหุ้นจากบริษัทแม่ (Win-Win)

46 *Thai Investments in Viet Nam*
Success Cases *Thai Investments in Viet Nam*

47

48 CONCLUSION

49 Why ? Vietnam * Land for Opportunities. ASEAN /WTO Member / AEC(2015)
SME is still Welcome. * Land for Opportunities.

50 Land for Opportunities & CHARMING !

51

52 Xin Cam On Thank you Q & A


ดาวน์โหลด ppt 6,7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google