งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

6,71. สาธารณรัฐสังคม นิยมเวียดนาม บรรยากาศการลงทุน โอกาส และ ศักยภาพ ทางเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "6,71. สาธารณรัฐสังคม นิยมเวียดนาม บรรยากาศการลงทุน โอกาส และ ศักยภาพ ทางเศรษฐกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 6,71

2 สาธารณรัฐสังคม นิยมเวียดนาม บรรยากาศการลงทุน โอกาส และ ศักยภาพ ทางเศรษฐกิจ

3

4

5

6

7

8

9 General Information 2010 1. Area330,915 Sq.Km.(2/3 of Thai) 2. Population89.6 Mil. (Jul.2010) 3. PoliticalStable 4. GDP Growth6.8 % 5. Per Capita Income $ 3,100 (Thai $ 8,640) 6. Main ExportsOil, Garment, Footware, Seafood, Agri.product.

10 GDP Growth Year Growth % 2006 8.2 2007 8.5 2008 6.2 2009 5.3 2010 6.8

11 บรรยากาศการลงทุน หนึ่งในประเทศน่าลงทุนที่สุด ในอาเซียน 1. แรงงาน - อยู่ในวัยทำงาน 54 ล้านคน - ค่อนข้างมีคุณภาพ ขยัน อดทน - ค่าแรงไม่สูง เขต 1 ประมาณเดือนละ 3,500 บาท ( รวมสวัสดิการ )

12 เตรียมขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ZoneLocalFDI,JV.10/10/11 (Unified) US$ Equiv. หน่วย : ล้านด่อง 1.1.351.552.0096.00* 2.1.201.351.7885.60 3.1.051.171.5574.50 4.0.831.101.4067.30 *+ สวัสดิการ 22 %

13 บรรยากาศการลงทุน ( ต่อ ) 2. การเติบโตทาง เศรษฐกิจ - 10 ปี ที่ผ่านมา GDP ถัว เฉลี่ยประมาณ 7 % - ตลาดในประเทศมีขนาด ใหญ่ (89.6 ล้านคน ) - เงินโอนจาก เวียด เกี่ยว ( เวียดนามโพ้นทะเล ) - ปี 2010 เงินโอน 8 พันล้านเหรียญ

14 บรรยากาศการลงทุน ( ต่อ ) 3. แหล่งวัตถุดิบ / ที่ ท่องเที่ยวอุดมสมบูรณ์ - น้ำมัน / อาหารทะเล / เกษตร / ชายทะเล 4. สิทธิประโยชน์ทางด้าน ภาษีโดดเด่น 5. รัฐบาลมีเสถียรภาพ 6. สาธารณูปโภค ขาด แคลน / ล้าหลัง 7. กฎหมายไม่ชัดเจน / ค่าใช้จ่ายนอกระบบ

15 อันดับนักลงทุนไทย อันดับที่ 10 จำนวนโครงการ 245 มูลค่าการลงทุน 5,875 ล้าน เหรียญ โครงการขนาดใหญ่ -SCG/ CP/ BBL/ AMATA etc. •( อันดับ 1 ไต้หวัน 2,180 โครงการ 23,164 ล้านเหรียญ )

16 รู้จักตลาด 5 เมือง ใหญ่

17 5 เมืองใหญ่ 1. กรุงฮานอย ( เมือง หลวง ) 2. นครไฮฟอง 3. นครดานัง 4. นครโฮจิมินห์ ( ไซ่ ง่อน ) 5. นครเกิ่น เธอ

18

19

20 Hai Phong Port

21

22

23

24

25

26

27 Ben Thanh Market HCMC.

28

29

30

31

32 Can Tho Bridge

33 MEKONG DELTA MARKETS MEKONG DELTA MARKETS

34 ลู่ทางการทำมาค้าขาย ในเวียดนาม • ตั้งสำนักงานตัวแทน (Rep. Office) • ส่งสินค้าไปขาย ( หา ตัวแทน / คู่ค้า ) • ตั้งโรงงานผลิต FDI/JV. • Trading / Distribution Center.

35 โอกาส และ ศักยภาพ ทางเศรษฐกิจ ด้านการลงทุน - ต้นทุนต่ำ ( แรงงาน / วัตถุดิบ / การลด ค่าเงิน ) - เพื่อการส่งออก และตลาดในประเทศ - โอกาสซื้อกิจการ / ซื้อหุ้น ( ช่วยเพื่อน บ้าน ) ด้านการค้า - สินค้าไทยเป็นที่นิยม ( คุณภาพดี / ราคา ไม่แพง ) - มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ( การค้า 2 ทาง ) * AEC 2015 ด้านการค้า / การลงทุน จะเพิ่มขึ้นอีก มาก

36 โ อ ก า สโ อ ก า ส 1. การแข่งขันเสรี / ตลาดมีขนาดใหญ่ (90 ล้านคน ) 2. สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับอย่าง กว้างขวาง 3. แรงงานจำนวนมาก (54 ล้านคน )/ ค่าแรงถูก (3,000 บ.) 4. ใช้เป็นฐานการผลิต ต้นทุนต่ำ / สิทธิ ประโยชน์โดดเด่น 5. วัตถุดิบอุดมสมบูรณ์ทั้งเกษตร และ สัตว์น้ำ จืด / ทะเล 6. ภาษีต่ำ AFTA / AEC (2015) 7. อยู่ไม่ไกล ไป - มาสะดวก ( สินค้า / คน )

37 การค้า และ การ เจริญเติบโต ปีปริมาณการค้า ( ล้าน $ ) หมายเหตุ 1997 500 20042,300 20064,225 ไทยนำเข้า 1,100 20086,800 ไทยนำเข้า 1,200 20107,240 ไทยนำเข้า 1,397

38 ผลกระทบจากการลด ค่าเงิน / เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยสูง ( มาก )

39

40 อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยน USD 1= 20,800 ด่อง (18/8/11) การลดค่าเงิน ก. พ. 2011 ลด 8.5% นับแต่ มิ. ย. 2008 ลดลง 6 ครั้ง รวม 20% สาเหตุ - ขาดดุลการค้า ( นำเข้าสินค้าทุน ) - การกักตุน $ ( ผู้ส่งออก ไม่ถูกบังคับขาย $ ) - แนวโน้มอัตรา แลกเปลี่ยนในอนาคต

41 ข้อมูลการลดค่าเงิน (Devalue) YearRate 20087.7 % 20095.7 % 20105.5 % 20118.5 %

42 เงินเฟ้อ (Inflation) ปีอัตราเงินเฟ้อ 200822.97 % 2010 9.19 % 2011(6 เดือนแรก ) เทียบกับ มิ. ย. 2010 20.82 % เป้าหมายทั้งปี 17 % เทียบกับ ธ. ค. 2010 13.29 % 2011 ก. พ. ขึ้นราคาน้ำมัน 24% 2011 มี. ค. ขึ้นค่าไฟฟ้า 15%

43 อัตราดอกเบี้ย / ปี ประเภทเหรียญสหรัฐเงินด่ง เวียดนาม เงินฝาก * 0.5 - 2 %14 % (19%) เงินกู้ 3 - 5 %18 - 22 %(25%) * ไม่มีภาษี ดอกเบี้ยเงินฝาก

44 ผลกระทบจากการลด ค่าเงิน / เงินเฟ้อ นักลงทุน 1. ค่าใช้จ่ายลดลง ทั้งค่าจ้าง และวัตถุดิบในประเทศ 2. การส่งออก ได้เปรียบ ประเทศอื่น 3. ปัญหาแรงงานนัดหยุด งาน / ลาออก ผู้ส่งออก 1. สินค้านำเข้ามีราคาแพงขึ้น 2. กำลังซื้อของประชาชน ลดลง 3. การนำเข้าชะลอตัว ไทย ขายสินค้าได้ยากขึ้น * การบริหารความเสี่ยงด้านอัตรา แลกเปลี่ยน - ซื้อหรือขายล่วงหน้า

45 อัตราดอกเบี้ยสูง ผลกระทบ 1. เศรษฐกิจเกิดการชะงักงัน ( เงิน เฟ้ออาจลดลง ) 2. นักธุรกิจ และนักลงทุนท้องถิ่น เดือดร้อน ขาดทุน / เลิกกิจการ 3. มีการโยกเงินฝากจาก $ ไปเป็น เงินด่อง ( VN Dong) โอกาส 1. เข้าซื้อกิจการ / ร่วมทุน 2. กู้เงินจาก ตปท. หรือผู้ถือหุ้นจาก บริษัทแม่ (Win-Win)

46 Success Cases *Thai Investments in Viet Nam*

47 47

48 CONCLUSION

49 Why ? Vietnam •ASEAN /WTO Member / AEC (2015) •SME is still Welcome. * Land for Opportunities.

50 Land for Opportunities & CHARMING !

51

52 Xin Cam On Thank you Q & A


ดาวน์โหลด ppt 6,71. สาธารณรัฐสังคม นิยมเวียดนาม บรรยากาศการลงทุน โอกาส และ ศักยภาพ ทางเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google