งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

6 Weekend WSH for Community FD in FM In-service training

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "6 Weekend WSH for Community FD in FM In-service training"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 6 Weekend WSH for Community FD in FM In-service training
ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

2 1st WEEKEND

3 Principles of FM in Thailand
Doctor-Patient Relationship Comprehensive Clinical primary care to all family members Community-oriented/population-oriented care

4 Type of Medical Care Primary Care First Contact Continuing Care
Tertiary Care Uncommon Disease Need intensive & close monitoring Disease Specialists Secondary Care Short stay in hospital MD consulting Primary Care First Contact Continuing Care Comprehensive Care Coordinating Care

5 Ecology of Medical Care
Adult population Age 16+ yrs 1000 Illness or injury a month 750 Consulting MD in PC a month 250 9 Admitted a month 5 Referred TC a month 1 Referred medical center a month White KL. NEJM 1961;265(18):

6 Hierarchy of natural systems
Biosphere Society-Nation Culture-Subculture Community Family Two-person Person Nervous system Organ system Tissues Cells Organelles Molecules Atoms Subatomic particles Engel G. The clinical application of the biopsychosocial model. Am J Psychiatr 1980;137:535-44

7 Holistic Framework Community Family Person Illness Disease
Pt.& Fam Role Resource HSS Work School Culture Religion Family Family System Family Life cycle Family Stress Family Coping Family Resource Impact on Health Person Who, Life cycle Development Family of Origin Illness Disease

8 Cognitive-Behaviour Linkage
Consciousness Behaviour Feeling Unconsciousness Perception Expectation Yearning Self

9 Health Belief Model 1.ฉันอยากดูแลสุขภาพตัวเอง
4. มันจะคุ้มไหมถ้าจะเปลี่ยนแปลง 2. ฉันมีโอกาสจะป่วย 5. เออ! ไอ้คนนั้นมันยังเป็นเลย 3. ฉันจะแย่แน่ ถ้าป่วย

10 Locus of Control Internal controller External controller
Powerful other

11 Stages of Behaviour Change
( From Prochaska JO. Am Psychol 1992;47(9): ) Maintenance Relapse ACTION Preparation Contemplation Precontemplation

12 Difficult Pt. Difficult MD Neg. MD’s perception towards Pt. Difficult
MD-Pt. Relationship Difficult MD

13 Learning about "Difficult" Pt. is Learning about "yourselves"

14 Psychotherapy = editing the story
จิตบำบัด คืออะไร Psychotherapy = editing the story

15 คุณสมบัตินักจิตบำบัดที่เก่ง
Trust Continuity Support & comfort

16 2nd WEEKEND

17 Family System Whole system Organ Hormone Function Homeostasis
Hierarchy Remote pathogen Change over time (Morphogenesis)

18 Family Health Assessment
Stress in Family : Family tree : Family life cycle : Time Flow Family Chart Coping Resources Impact on health

19 Couple Development Cycle
Stage 3: Parenting Society Culture Society Culture Stage 2: In-Laws Family Family of Origin Family of Origin Individual Individual Romance Stage 1: Mutual Relationship Remorse Unmet expectation Communicate Conflict

20 Family-oriented pregnancy care
Family of pregnancy and childbirth = developmental stage of family Critical period of family transition “Triangle”: Parent – Couple – Grandparent Risk : alliance , coalition Infertile & Adoption

21 Family-oriented pregnancy care
First Trimester Third Trimester Labor Second Trimester Postpartum

22 Family-oriented child care
พ่อแม่เข้มแข็ง เด็กป่วย พ่อแม่เข้มแข็ง เด็กแข็งแรง พ่อแม่เข้มแข็ง เด็กป่วย เด็กแข็งแรง เด็กป่วย พ่อแม่มีปัญหา เด็กแข็งแรง พ่อแม่มีปัญหา พ่อแม่มีปัญหา

23 Special Adolescent health
Confidentiality Care for Parents & Adolescent Identity School performance Peer group Couple/ intimacy/ sexual health Addiction /accident

24 3rd WEEKEND

25 สุขภาพวัยกลางคน สุขภาพระดับบุคคล สุขภาพระดับคู่ครอง สุขภาพบุตร
สุขภาพพ่อแม่ที่ชรา 60 + yrs 40 + yrs 20 + yrs

26 สุขภาพผู้ป่วยสูงอายุ
ปัญหาสุขภาพหลากหลาย ร่างกายเสื่อมสภาพ ปราบยาไม่หมดไป อาการทางกายกลายเป็นทางจิต อาการวิปริตผิดจากหนุ่มสาว

27 สุขภาพผู้ป่วยด้วยโรคที่หมดหวัง
Active Total Care for best QOL [pt.+family] Disease Rx Palliative Rx Symptom Disease Distress Discomfort Dysfunction Dx Dying Death Bereavement Person with illness Family Caregiver

28 WWF of the dying Approach as individual Explore relationship
Detect “Conspiracy of Silence” Empathy their loss/help Contact number Family meeting

29 ลักษณะพิเศษของโรคเรื้อรัง
เป็นข่าวร้าย เสียหายถาวร ดำเนินโรคไม่หยุดนิ่ง ทรุดดิ่งลงเรื่อยๆ มีชีวิตขึ้นลง เดี๋ยวทรงเดี๋ยวทรุด

30 กลไกของบ้านเมื่อเด็กป่วยเรื้อรัง
Sick Kid Parental Grief Child’s Grief Exacerbate illness Parent Guilty Demanding Kid Marital Conflict Manipulative sibling Parent Overindulgence

31 โรคเรื้อรัง คือ ตัวเราที่ไม่เที่ยง ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างมีความสุข เหมือนนิยายที่อ่านค้างไว้ ยังไม่ถึงตอนจบ

32 Behaviours: Definition
Strong Motivation Action 1 Action 5 Action 2 Action 4 Action 3

33 continuum of Alcohol use
No/Low Risk At Risk Mild Moderate Severe Problem Drinking Experience Consequence of Drinking Alcohol Abuse Past 12 mos : A.Role impair B.Hazardous use C.Recur legal problems D. Social impair Safe Drinking Alc Dependence Tolerance Withdrawal CAGE + Risky Drinking Current drinking No consequence

34 Violence Wheel : Type of Abuse
THREATS INTIMIDATION EMOTIONAL ABUSE ECONOMIC ABUSE POWER & CONTROL MALE PRIVILEGE ISOLATION MINIMIZING DENYING BLAMING USING CHILDREN VIOLENCE

35 Cycle of Domestic Violence
Honeymoon Tension Build Up Wooing Explosion Remorse Violence / Abuse

36 Intellectualization or Rationalization
Character of MD health “3D + 4S” Delusion Denial Delay Self-Ix, -Dx, -Rx, -Referral Intellectualization or Rationalization

37 4th WEEKEND

38 ถ้าเราย่อโลกให้เหลือประชากร 100 คน
70 non-white 30 white 57 Asians 21 Europeans 14 Western: north & south 8 Africans 70 non-Christian 30 Christian 89 heterosexual 11 homosexual 6 possess 59% of the entire world’s wealth All from US 80 live in substandard housing 70 unable to read 50 suffer from malnutrition 3 infected with Hepatitis C 1 near death 1 near birth 1 would own a computer 52 female 48 male

39 Types : Home Visits (HV)
Illness home visits Palliative home visits Assessment home visits Post-Hospitalization home visits

40 Home Visit Assessment: IN HOME SSS
I Immobility N Nutrition H Home environment O Other people M Medications E Examination S Safety S Spiritual health S Home health care services

41 5th WEEKEND

42 นำมาบรรจบกัน ประมวลผล
Learning styles ใจ (Feeling) Accommodator จัดให้ Diverger เคารพในความแตกต่าง ดู (Watching) ทำ (Doing) Converger นำมาบรรจบกัน ประมวลผล Assimilator ทำให้กลมกลืน หัว (Thinking)

43 Adult learning [Andragogy]
Learner-focused education Helping adult to learn ไม่ใช่ neglect

44 10-min consultation in OPD
Discussion One minute QUESTIONING Three minutes PRESENTATION Six minutes

45 One-Minute Preceptor (OMP) Model
Get a commitment (สร้างพันธะสัญญา) Probe for supporting evidence (แสวงหา หลักฐาน) Provide positive feedback (ทำถูกยกย่อง) Teach general rules (สอนหลักการสำคัญ) Correct mistakes (ทำผิดแก้ไข)

46 Evaluation process criterion norm summative formative program student
teacher

47 Social discrimination between competent/incompetent student
Truth Competent Incompetent A B C D Pass Test result Fail

48 The competence pyramid Miller’s Pyramid
Professional Authenticity Does Action Performance Shows how Competence Knows how Knows Knowledge

49 Feedback ที่ดี Specific performance , not generalization
Should be “first hand” information หยุดและฟัง เมื่อผู้รับ feedback ไม่ยอมรับ กระชับ ไม่ยืดเยื้อ ซ้ำซาก

50 6th WEEKEND

51 Evidence-based medicine (EBM)
การเอา Clinical experience + External evidence อย่างมีหลักการ เพื่อตัดสินใจทางคลินิก อย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น EBM ไม่ใช่พระเจ้า เป็นแค่ตัวช่วยในการตัดสินใจ ข้อมูลมากมาย อย่าเชื่อเพียงเพราะเขาบอกมา ตั้งคำถามเป็น(PICO) หา evidence ให้เจอ คิด วิเคราะห์ แล้วประยุกต์ใช้

52 EBM : Diagnosis Study validity : Diagnostic uncertainty, compared with gold standard test Result : 2x2 table, large LR Apply : my setting/my patient BENEFIT >>> harm

53 EBM : Screening Diagnostic test validity improve QOL/survival
Time/money consuming lifelong care freq/severity of disease BENEFIT >>> harm

54 EBM : Therapy Study validity: Randomized, conceal, ITT, triple blinded, follow up rate Result : ARR, NNT, side effects, P value, 95%CI Application : POEM/DOE BENEFIT >>> harm ‘Watchful waiting = Rx’

55 EBM : Guidelines Study validity: Who produce, conflict in panel, comprehensive search, funding Result : include วิธีที่ใช้ยา /ไม่ใช่ยา, วิธีวัดผล Application : Killer B’s BENEFIT >>> harm

56 “ Power of appreciation ”
ข้อคิด อ.ประเวศ โลกต้องมีความหลากหลายจึงจะอยู่ได้ ถ้าอยู่ร่วมกันได้ดี ก็มีความสุข จึงให้มองที่คุณค่าของคน อย่าว่ากัน “ Power of appreciation ”

57 Last Word Not that all stress is bad,
Some is necessary for motivation, growth & development


ดาวน์โหลด ppt 6 Weekend WSH for Community FD in FM In-service training

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google