งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Symphony Communication Plc. March 2011. ประวัติความเป็นมา ก่อตั้ง บริษัท 2548 ได้รับ ใบอนุญาต ประกอบ กิจการ โทรคมนาคม 2549 เปิด ให้บริการ เชิงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Symphony Communication Plc. March 2011. ประวัติความเป็นมา ก่อตั้ง บริษัท 2548 ได้รับ ใบอนุญาต ประกอบ กิจการ โทรคมนาคม 2549 เปิด ให้บริการ เชิงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Symphony Communication Plc. March 2011

2 ประวัติความเป็นมา ก่อตั้ง บริษัท 2548 ได้รับ ใบอนุญาต ประกอบ กิจการ โทรคมนาคม 2549 เปิด ให้บริการ เชิงพาณิชย์ 2550 เข้าจด ทะเบียนใน SET 2553 2 • อายุใบอนุญาต 15 ปี (2549 – 2564) • มีโครงข่ายเป็นของ ตนเอง • Nation-wide • ME, RE, TDM ภายใต้แบรนด์ Symphony • เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เป็น 300 ล้านบาท

3 เกี่ยวกับบริษัท 3  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทมีโครงข่ายเป็นของตนเอง  ผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงชั้นนำที่มีความเป็นกลาง  รับประกันคุณภาพบริการที่ SLA 99.9%  ได้รับเลือกให้เป็น finalist ในการประกวด MEF’s Best Service Provider Awards 4 ปีซ้อน ได้รับมาตราฐานการรับรองจาก Metro Ethernet Forum (MEF) - MEF 9 - MEF 14

4 ธุรกิจของบริษัท Office Building Bank Industrial Estate ISP 4 THCOM TV Program Producer โครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ในการสื่อสารออนไลน์

5 พื้นที่ให้บริการ 5 เหนือ: นิคมโรจนะ ใต้ : บางปู ออก : นิคมเวลโกรว์/กม.35 ตก : นครชัยศรี OFC Coverage นิคมฯโรจนะ นิคมฯบางปู นิคมฯเวลโกรว์ นครชัยศรี

6 วิสัยทัศน์ Vision “To be neutral premium local and international telecom network service provider in 2015” ภายในปี 2558 บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงชั้นนำ ซึ่งให้บริการทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่มีความเป็นกลาง Value Statement “We save investment and provide fairness in Thai telecommunication industry by providing reliable, high quality and competitive local and international network service” เราลดการลงทุนซ้ำซ้อน และสร้างความเป็นธรรมในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ด้วยคุณภาพบริการโครงข่ายการเชื่อมต่อในประเทศและระหว่างประเทศ คุณภาพสูงที่ลูกค้าสามารถวางใจและแข่งขันได้ 6

7 กลยุทธ์ทางธุรกิจ มีความเป็นกลาง รับประกัน คุณภาพงาน รักษามาตรฐาน ให้คำปรึกษา และวิเคราะห์เชิงลึก สร้างความ แข็งแกร่ง ในแบรนด์ การเป็น Network Provider เท่านั้น Service Level Agreement 99.9% นโยบายป้องกัน ล่วงหน้า (Preventive) และให้ ความสำคัญกับบริการ หลังการขายหรือ Touch Service อบรมความรู้ทาง เทคนิคให้แก่ทีม วิศวกรของลูกค้า อย่างต่อเนื่อง การเป็นผู้นำทางด้าน นวัตกรรมใหม่ๆ 7

8 8 ISP Mobile Operator Data Center International Carrier, IPLC Private Enterprise การใช้งานวงจรสื่อสาร เชื่อมต่อโครงข่าย อินเตอร์เน็ต เชื่อมต่อลูกค้ากับ Data Center เชื่อมต่อระหว่าง Base Station เชื่อมต่อระหว่างประเทศ เชื่อมต่อโครงข่าย ส่วนบุคคล

9 July 149 การใช้งานของกลุ่มลูกค้าISP โครงข่ายพื้นฐานสำหรับ ให้บริการ Internet เชื่อมต่อไปยัง Data Center เชื่อมต่อไปยังศูนย์สำรองข้อมูล

10 July 1410 การใช้งานของกลุ่มลูกค้ากลุ่มธนาคาร เชื่อมระหว่างสาขา เชื่อมต่อไปยังศูนย์สำรองข้อมูล เชื่อมต่อ Internet เพื่อ ให้บริการOnline - Banking

11 July 1411 การใช้งานของกลุ่มลูกค้า Private Enterprise เชื่อมต่อข้อมูลออนไลน์ ภายในโครงข่ายส่วนบุคคล เชื่อมต่อไปยังศูนย์สำรองข้อมูล เชื่อมต่อกับสำนักงาน ในต่างประเทศ การใช้งานผ่าน Internet

12 -TDM -SDH -EoSDH ประเภท 1. Metro Ethernet 2. Ready Ethernet 3. TDM 4. SDH 5. EoSDH 6. Dark Fiber SymphonyNetwork OFC Ethernet SDH/TDM -Dark Fiber -Metro Ethernet -Ready Ethernet ประเภทบริการ 12

13 Ready Ethernet & Metro Ethernet Ethernet : Growing market Backup (Option) Ready EthernetMetro Ethernet Office BuildingLand Office Symphony Network Office A Office B Backup สายสัญญาณใยแก้ว นำแสงความเร็ว 1 Mbps-10Gbps ปัจจัยการเติบโต • ความต้องการสื่อสารข้อมูล • การลงทุนปรับปรุงโครงข่ายของ ผู้ประกอบการโทรคมนาคม • กระแสความนิยมของ Mobile Internet Devices • การเติบโตของ Mobile Application 13 ลักษณะการใช้งาน • เชื่อมต่อระหว่างสำนักงาน • เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต • เชื่อมต่อ IPTV • โครงข่าย 3G, WiMAX • เชื่อมต่อระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการ Data Center • เชื่อมต่อสำนักงานในประเทศไปยังต่างประเทศ

14 TDM สายสัญญาณทองแดง ความเร็ว 0.064 Mbps – 2 Mbps 14 ลักษณะการใช้งาน • เชื่อมต่อระหว่างสำนักงาน • เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต • การรับส่งข้อมูลแบบ Real time แนวโน้มรายได้จาก TDM • ความต้องการใช้งานลดลงเนื่องจาก • ไม่เป็นที่นิยม ราคาสูง • ความเร็วในการรับส่งข้อมูลจำกัด

15 SDH and EoSDH สายสัญญาณใยแก้วนำแสง ความเร็ว 34 Mbps -10,000 Mbps SDH 15 สายสัญญาณใยแก้วนำแสง ความเร็ว 2 Mbps -10,000 Mbps EoSDH ลักษณะการใช้งาน • โครงข่ายพื้นฐาน (Core Network) ของ ผู้ให้บริการโทรคมนาคม • เชื่อมต่อสำนักงานในประเทศไปยัง ต่างประเทศ แนวโน้มรายได้จาก SDH & EoSDH • การใช้งานจำกัดเฉพาะกลุ่ม ลักษณะเด่น • ความเร็วและเสถียรภาพสูงมาก

16 Dark Fiber 16 ลักษณะการใช้งาน • โครงข่ายพื้นฐาน (Core Network) ของผู้ให้บริการโทรคมนาคม • เชื่อมต่อศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองขนาดใหญ่ แนวโน้มรายได้จาก Dark Fiber มีโอกาสเติบโต สูงจากกระแสการให้ความสำคัญกับ DRC ลักษณะเด่น • ผู้ใช้เลือกอุปกรณ์และกำหนดความเร็วเอง Dark Fiber คือ • บริการเชื่อมต่อโครงข่ายสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง • ลูกค้าบริหารจัดการโครงข่ายเอง • ใช้งานในกลุ่มการเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานใหญ่ และศูนย์ปฏิบัติการสำรอง (Disaster Recovery Center : DRC)

17 รายได้ 17 รายได้หลักมาจากรายได้ค่าบริการ ซึ่งยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

18 ประเภทรายได้ 18 ปี 2553ร้อยละจาก รายได้รวม อัตราการ เติบโต ME47%22% RE7%28% TDM17%-13% SDH&EoSDH8%-7% Dark Fiber10%20%

19 อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร 19

20 20 ฐานะทางการเงิน

21 21 แนวโน้มธุรกิจ ตลาดบริการสื่อสารข้อมูล 6.1% 7.6% ที่มา : Thailand ICT Market 2010 and Outlook 2011 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ปัจจัยบวก • การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ • การปรับปรุงโครงข่ายของเอกชน • นโยบายบรอดแบรนด์แห่งชาติ • แนวโน้มการลดราคาของอุปกรณ์ และบริการสื่อสาร • การเติบโตของ Mobile Application ปัจจัยลบ • ความไม่แน่นอน ทางการเมือง • ความไม่แน่นอน ของกฎเกณฑ์ การกำกับดูแล

22 โครงการในอนาคต 22 • โรจนะ • ไฮเทค • บางปะอิน • บางกะดี • บางปู • บางชัน • ลาดกระบัง • อัญธานี • เวลโกรว์ • บางพลี 1. โครงการพัฒนาพื้นที่ให้บริการในเขตอุตสาหกรรม • เงินลงทุนเบื้องต้น 120 ล้านบาท • เป้าหมายครอบคลุม 11 นิคมอุตสาหกรรมชั้นนำ • คุ้มทุนภายใน 3 ปี

23 โครงการในอนาคต (ต่อ) 2. โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงตามอาคารสำนักงาน (Ready Ethernet: RE) •เงินลงทุนเบื้องต้น 122 ล้านบาท •ติดตั้งโครงข่ายใยแก้วนำแสงตามอาคารสำนักงานชั้นนำ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 23 (ข้อมูล ณ กพ. 54)

24 RE Progress 24 28 อาคาร 2553 32 อาคาร กุมภาพันธ์ 2554 New ซันทาวเวอร์อัมรินทร์ ทาวเวอร์ คิวเฮ้าส์ ลุมพินี เอเชีย เซ็นเตอร์ ตัวอย่างรายชื่ออาคารที่บริษัทให้บริการ RE

25 25 •วงจรสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็น ในการดำเนินธุรกิจ รายได้มั่นคง •การรักษาระดับอัตรากำไร •กระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ดี •ฐานะการเงินมั่นคง ผลประกอบการ ที่แข็งแกร่ง •ความจำเป็นในการสื่อสารสูงขึ้น •การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารใหม่ๆ แนวโน้ม การเติบโตสูง Investment Highlight

26 123 ซันทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 35-36 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2101 1111 โทรสาร 0 2101 1133 Website : www.symphony.net.thwww.symphony.net.th 26


ดาวน์โหลด ppt 1 Symphony Communication Plc. March 2011. ประวัติความเป็นมา ก่อตั้ง บริษัท 2548 ได้รับ ใบอนุญาต ประกอบ กิจการ โทรคมนาคม 2549 เปิด ให้บริการ เชิงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google