งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Symphony Communication Plc. March 2011

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Symphony Communication Plc. March 2011"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Symphony Communication Plc. March 2011
The Neutral Premium Telecom Network Service Provider Symphony Communication Plc. March 2011

2 ประวัติความเป็นมา 2553 อายุใบอนุญาต 15 ปี Symphony Nation-wide
2548 ก่อตั้งบริษัท 2549 ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 2550 เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ 2553 เข้าจดทะเบียนใน SET อายุใบอนุญาต 15 ปี (2549 – 2564) มีโครงข่ายเป็นของ ตนเอง Nation-wide ME, RE, TDM ภายใต้แบรนด์ Symphony เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เป็น 300 ล้านบาท

3 เกี่ยวกับบริษัท ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทมีโครงข่ายเป็นของตนเอง ผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงชั้นนำที่มีความเป็นกลาง รับประกันคุณภาพบริการที่ SLA 99.9% ได้รับเลือกให้เป็น finalist ในการประกวด MEF’s Best Service Provider Awards 4 ปีซ้อน ได้รับมาตราฐานการรับรองจาก Metro Ethernet Forum (MEF) - MEF 9 - MEF 14

4 ธุรกิจของบริษัท โครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ในการสื่อสารออนไลน์ ISP
Industrial Estate Office Building โครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ในการสื่อสารออนไลน์ Bank THCOM TV Program Producer

5 พื้นที่ให้บริการ เหนือ: นิคมโรจนะ ใต้ : บางปู ออก : นิคมเวลโกรว์/กม.35
ใต้ : บางปู ออก : นิคมเวลโกรว์/กม.35 ตก : นครชัยศรี OFC Coverage นิคมฯโรจนะ นครชัยศรี นิคมฯเวลโกรว์ นิคมฯบางปู

6 Vision Value Statement วิสัยทัศน์
“To be neutral premium local and international telecom network service provider in 2015” ภายในปี 2558 บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงชั้นนำ ซึ่งให้บริการทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่มีความเป็นกลาง Value Statement “We save investment and provide fairness in Thai telecommunication industry by providing reliable, high quality and competitive local and international network service” เราลดการลงทุนซ้ำซ้อน และสร้างความเป็นธรรมในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ด้วยคุณภาพบริการโครงข่ายการเชื่อมต่อในประเทศและระหว่างประเทศ คุณภาพสูงที่ลูกค้าสามารถวางใจและแข่งขัน ได้ 

7 กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเป็น Network Provider เท่านั้น
Service Level Agreement 99.9% การเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมใหม่ๆ มีความเป็นกลาง รับประกัน คุณภาพงาน สร้างความ แข็งแกร่ง ในแบรนด์ รักษามาตรฐาน ให้คำปรึกษา และวิเคราะห์เชิงลึก นโยบายป้องกันล่วงหน้า (Preventive) และให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายหรือ Touch Service อบรมความรู้ทางเทคนิคให้แก่ทีมวิศวกรของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

8 การใช้งานวงจรสื่อสาร
เชื่อมต่อโครงข่ายอินเตอร์เน็ต เชื่อมต่อลูกค้ากับ Data Center เชื่อมต่อระหว่าง Base Station เชื่อมต่อระหว่างประเทศ เชื่อมต่อโครงข่าย ส่วนบุคคล ISP Data Center Mobile Operator International Carrier, IPLC Private Enterprise

9 การใช้งานของกลุ่มลูกค้า ISP
โครงข่ายพื้นฐานสำหรับให้บริการ Internet เชื่อมต่อไปยัง Data Center เชื่อมต่อไปยังศูนย์สำรองข้อมูล April 17

10 การใช้งานของกลุ่มลูกค้า กลุ่มธนาคาร
เชื่อมระหว่างสาขา เชื่อมต่อ Internet เพื่อให้บริการOnline - Banking เชื่อมต่อไปยังศูนย์สำรองข้อมูล April 17

11 การใช้งานของกลุ่มลูกค้า Private Enterprise
เชื่อมต่อข้อมูลออนไลน์ภายในโครงข่ายส่วนบุคคล เชื่อมต่อกับสำนักงานในต่างประเทศ การใช้งานผ่าน Internet เชื่อมต่อไปยังศูนย์สำรองข้อมูล April 17

12 ประเภทบริการ ประเภท Metro Ethernet Ready Ethernet TDM SDH EoSDH
Dark Fiber Symphony Network OFC Ethernet SDH/TDM Dark Fiber Metro Ethernet Ready Ethernet TDM SDH EoSDH

13 สายสัญญาณใยแก้วนำแสงความเร็ว
Ready Ethernet & Metro Ethernet Ethernet : Growing market Backup (Option) Ready Ethernet Metro Ethernet Office Building Land Office Symphony Network Office A Office B สายสัญญาณใยแก้วนำแสงความเร็ว 1 Mbps-10Gbps ปัจจัยการเติบโต ความต้องการสื่อสารข้อมูล การลงทุนปรับปรุงโครงข่ายของ ผู้ประกอบการโทรคมนาคม กระแสความนิยมของ Mobile Internet Devices การเติบโตของ Mobile Application ลักษณะการใช้งาน เชื่อมต่อระหว่างสำนักงาน เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เชื่อมต่อ IPTV โครงข่าย 3G, WiMAX เชื่อมต่อระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการ Data Center เชื่อมต่อสำนักงานในประเทศไปยังต่างประเทศ

14 TDM ลักษณะการใช้งาน เชื่อมต่อระหว่างสำนักงาน เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
การรับส่งข้อมูลแบบ Real time สายสัญญาณทองแดง ความเร็ว Mbps – 2 Mbps แนวโน้มรายได้จาก TDM ความต้องการใช้งานลดลงเนื่องจาก ไม่เป็นที่นิยม ราคาสูง ความเร็วในการรับส่งข้อมูลจำกัด

15 SDH and EoSDH SDH ลักษณะเด่น EoSDH ลักษณะการใช้งาน
โครงข่ายพื้นฐาน (Core Network) ของผู้ให้บริการโทรคมนาคม เชื่อมต่อสำนักงานในประเทศไปยังต่างประเทศ ลักษณะเด่น ความเร็วและเสถียรภาพสูงมาก สายสัญญาณใยแก้วนำแสง ความเร็ว 34 Mbps -10,000 Mbps แนวโน้มรายได้จาก SDH & EoSDH การใช้งานจำกัดเฉพาะกลุ่ม สายสัญญาณใยแก้วนำแสง ความเร็ว 2 Mbps -10,000 Mbps EoSDH

16 Dark Fiber Dark Fiber คือ บริการเชื่อมต่อโครงข่ายสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง
ลูกค้าบริหารจัดการโครงข่ายเอง ใช้งานในกลุ่มการเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานใหญ่ และศูนย์ปฏิบัติการสำรอง (Disaster Recovery Center : DRC) ลักษณะการใช้งาน โครงข่ายพื้นฐาน (Core Network) ของผู้ให้บริการโทรคมนาคม เชื่อมต่อศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองขนาดใหญ่ ลักษณะเด่น ผู้ใช้เลือกอุปกรณ์และกำหนดความเร็วเอง แนวโน้มรายได้จาก Dark Fiber มีโอกาสเติบโต สูงจากกระแสการให้ความสำคัญกับ DRC

17 รายได้ รายได้หลักมาจากรายได้ค่าบริการ ซึ่งยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

18 ประเภทรายได้ ปี 2553 ร้อยละจากรายได้รวม อัตราการเติบโต ME 47% 22% RE
28% TDM 17% -13% SDH&EoSDH 8% -7% Dark Fiber 10% 20%

19 อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

20 ฐานะทางการเงิน

21 แนวโน้มธุรกิจ ตลาดบริการสื่อสารข้อมูล 7.6% 6.1% ปัจจัยบวก ปัจจัยลบ
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การปรับปรุงโครงข่ายของเอกชน นโยบายบรอดแบรนด์แห่งชาติ แนวโน้มการลดราคาของอุปกรณ์ และบริการสื่อสาร การเติบโตของ Mobile Application ปัจจัยลบ ความไม่แน่นอน ทางการเมือง ของกฎเกณฑ์ การกำกับดูแล ที่มา : Thailand ICT Market 2010 and Outlook 2011 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

22 โครงการในอนาคต 1. โครงการพัฒนาพื้นที่ให้บริการในเขตอุตสาหกรรม
เงินลงทุนเบื้องต้น 120 ล้านบาท เป้าหมายครอบคลุม 11 นิคมอุตสาหกรรมชั้นนำ คุ้มทุนภายใน 3 ปี โรจนะ ไฮเทค บางปะอิน บางกะดี บางปู บางชัน ลาดกระบัง อัญธานี เวลโกรว์ บางพลี

23 โครงการในอนาคต (ต่อ) 2. โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงตามอาคารสำนักงาน (Ready Ethernet: RE) เงินลงทุนเบื้องต้น 122 ล้านบาท ติดตั้งโครงข่ายใยแก้วนำแสงตามอาคารสำนักงานชั้นนำในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ข้อมูล ณ กพ. 54)

24 RE Progress New ตัวอย่างรายชื่ออาคารที่บริษัทให้บริการ RE ซันทาวเวอร์
2553 28 อาคาร กุมภาพันธ์ 2554 32 อาคาร ตัวอย่างรายชื่ออาคารที่บริษัทให้บริการ RE ซันทาวเวอร์ อัมรินทร์ ทาวเวอร์ คิวเฮ้าส์ ลุมพินี เอเชีย เซ็นเตอร์

25 Investment Highlight ผลประกอบการ แนวโน้ม รายได้มั่นคง การเติบโตสูง
วงจรสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็น ในการดำเนินธุรกิจ ผลประกอบการ ที่แข็งแกร่ง การรักษาระดับอัตรากำไร กระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ดี ฐานะการเงินมั่นคง แนวโน้ม การเติบโตสูง ความจำเป็นในการสื่อสารสูงขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารใหม่ๆ

26 123 ซันทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 35-36 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ โทรสาร Website :


ดาวน์โหลด ppt Symphony Communication Plc. March 2011

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google