งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระการประเมินศักยภาพของ โรงพยาบาลต่างๆ ภายในเขต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระการประเมินศักยภาพของ โรงพยาบาลต่างๆ ภายในเขต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระการประเมินศักยภาพของ โรงพยาบาลต่างๆ ภายในเขต
การประชุม Refer เขต 1 วาระการประเมินศักยภาพของ โรงพยาบาลต่างๆ ภายในเขต

2 เนื่องจากการประชุมวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
เนื่องจากการประชุมวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 ควรมีการกำหนด Indicator ที่ชัดเจนในการกำหนดศักยภาพของ โรงพยาบาล Indicator ที่กระทรวงกำหนดคือ ค่า Case Mixed Index (CMI) ในการ Refer นั่นคือ CMI = RW/Admission

3 รับ Refer ภายในของตนเอง ส่งต่อผู้ป่วยของตนเองไปรักษาที่อื่น
รพ. รับ Refer ภายในของตนเอง ส่งต่อผู้ป่วยของตนเองไปรักษาที่อื่น Admisson RW CMI Admission รพ.สระบุรี 11,286 16,479.61 1.46 359 1,458.26 4.06 รพ.พระนั่งเกล้า 8,799 13,115.00 1.49 1,292 4,541.77 3.52 รพ.พระนครศรีอยุธยา 8,231 11,496.49 1.4 767 2,506.67 3.27 รพ.ปทุมธานี 10,070 11,864.43 1.18 790 2,529.22 3.2 รพ.พระพุทธบาท 6,648 6,917.87 1.04 190 698.95 3.68 รพ.เสนา 4,517 4,993.30 1.11 407 1,714.89 4.21

4 ค่า CMI ของการ Refer Out ในโรงพยาบาลในเขต 1

5 รับ Refer ภายในของตนเอง ส่งต่อผู้ป่วยของตนเองไปรักษาที่อื่น
รพ. รับ Refer ภายในของตนเอง ส่งต่อผู้ป่วยของตนเองไปรักษาที่อื่น Admisson RW CMI Admission รพ.สระบุรี 11,286 16,479.61 1.46 359 1,458.26 4.06 รพ.พระพุทธบาท 6,648 6,917.87 1.04 190 698.95 3.68 รพ.แก่งคอย 3,431 2,033.65 0.59 714 1,374.67 1.93 รพ.หนองแค 1,883 1,226.03 0.65 589 1,063.11 1.8 รพ.วิหารแดง 2,048 1,179.30 0.58 465 910.99 1.96 รพ.หนองแซง 621 428.87 0.69 222 397.11 1.79 รพ.บ้านหมอ 1,917 1,434.95 0.75 1048 1,829.53 1.75 รพ.ดอนพุด 419 290.79 329 623.03 1.89 รพ.หนองโดน 742 455.59 0.61 488 796.81 1.63 รพ.เสาไห้ 1,046 735.00 0.72 444 893.96 2.01 รพ.มวกเหล็ก 1,261 843.12 0.67 377 729.19 รพ.วังม่วงสัทธรรม 1,208 706.43 611 1,231.82 2.02

6

7 รับ Refer ภายในของตนเอง ส่งต่อผู้ป่วยของตนเองไปรักษาที่อื่น
รพ. รับ Refer ภายในของตนเอง ส่งต่อผู้ป่วยของตนเองไปรักษาที่อื่น Admisson RW CMI Admission รพ.ปทุมธานี 10,070 11,864.43 1.18 790 2,529.22 3.2 รพ.คลองหลวง 1,867 1,682.00 0.9 2,544 5,936.00 2.33 รพ.ธัญบุรี 2,146 1,730.34 0.81 1,315 3,464.03 2.63 รพ.ประชาธิปัตย์ 1,541 1,201.50 0.78 1,030 2,485.98 2.41 รพ.หนองเสือ 2,264 1,502.48 0.66 1,373 3,118.54 2.27 รพ.ลาดหลุมแก้ว 1,750 1,220.04 0.7 970 2,247.78 2.32 รพ.ลำลูกกา 2,272 1,646.80 0.72 1,495 3,657.55 2.45 รพ.สามโคก 772 568.98 0.74 656 1,512.58 2.31

8

9 รับ Refer ภายในของตนเอง ส่งต่อผู้ป่วยของตนเองไปรักษาที่อื่น
รพ. รับ Refer ภายในของตนเอง ส่งต่อผู้ป่วยของตนเองไปรักษาที่อื่น Admisson RW CMI Admission รพ.พระนครศรีอยุธยา 8,231 11,496.49 1.4 767 2,506.67 3.27 รพ.เสนา 4,517 4,993.30 1.11 407 1,714.89 4.21 รพ.ท่าเรือ 1,813 1,366.86 0.75 551 1,085.36 1.97 รพ.สมเด็จพระสังฆราช 1,600 1,147.66 0.72 161 503.06 3.12 รพ.บางไทร 1,220 770.83 0.63 269 749.54 2.79 รพ.บางบาล 770 625.82 0.81 81 222.86 2.75 รพ.บางปะอิน 2,476 1,736.28 0.7 463 1,214.85 2.62 รพ.บางปะหัน 1,522 1,125.90 0.74 338 896.68 2.65 รพ.ผักไห่ 1,928 1,367.47 0.71 391 1,317.19 3.37 รพ.ภาชี 1,565 1,033.21 0.66 223 539.96 2.42 รพ.ลาดบัวหลวง 1,425 1,060.57 173 481.30 2.78 รพ.วังน้อย 2,231 1,551.79 534 1,226.67 2.3 รพ.บางซ้าย 673 394.71 0.59 133 458.42 3.45 รพ.อุทัย 1,703 1,318.05 0.77 276 649.54 2.35 รพ.มหาราช 527 430.28 0.82 572 920.16 1.61 รพ.บ้านแพรก 433 455.94 1.05 197.68 2.44

10

11 รับ Refer ภายในของตนเอง ส่งต่อผู้ป่วยของตนเองไปรักษาที่อื่น
รพ. รับ Refer ภายในของตนเอง ส่งต่อผู้ป่วยของตนเองไปรักษาที่อื่น Admisson RW CMI Admission รพ.พระนั่งเกล้า 8,799 13,115.00 1.49 1,292 4,541.77 3.52 รพ.บางกรวย 1,377 937.19 0.68 460 1,454.40 3.16 รพ.บางใหญ่ 1,951 1,309.11 0.67 531 1,465.18 2.76 รพ.บางบัวทอง 2,099 1,704.43 0.81 499 1,818.16 3.64 รพ.ไทรน้อย 2,319 1,856.66 0.8 293 830.07 2.83 รพ.ปากเกร็ด 1,621 1,496.61 0.92 763 2,092.90 2.74

12 CMI ของการ Refer out ของจ.นนทบุรี

13 แนวทางการปฏิบัติงาน ควรมีการกำหนดค่า CMI มาตรฐานของรพ.ในแต่ละระดับ ซึ่งจะพิจารณาจาก ค่าฐานนิยม หากรพ.ใดที่ค่า CMI ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ต้องกลับมาพัฒนาศักยภาพของ ตนเอง จะมีการกำหนดค่า RW ผู้ป่วยที่ Refer Out เพื่อเป็นข้อกำหนด หรือ ประเมินว่า case ใดที่ refer ไม่สมเหตุสมผล ควรมีการกำหนด Life threatening condition ประกอบกับค่า RW เพื่อประกอบการ Refer แต่ละ รพ.ต้องมีการเริ่มต้นประเมินศักยภาพของตนเอง และพิจารณาแนวทางการ แก้ไขปัญหาการรักษาโรคที่ทำให้ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน

14 แนวทางการปฏิบัติงาน ควรมีการ Audit Case ที่ส่งต่อโดยศักยภาพยังไม่ถึงเกณฑ์ มีการเก็บ Case ดังกล่าวผ่านทางศูนย์ Refer

15 Thank you


ดาวน์โหลด ppt วาระการประเมินศักยภาพของ โรงพยาบาลต่างๆ ภายในเขต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google