งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระการประเมินศักยภาพของ โรงพยาบาลต่างๆ ภายในเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระการประเมินศักยภาพของ โรงพยาบาลต่างๆ ภายในเขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระการประเมินศักยภาพของ โรงพยาบาลต่างๆ ภายในเขต

2  ควรมีการกำหนด Indicator ที่ชัดเจนในการกำหนด ศักยภาพของโรงพยาบาล  Indicator ที่กระทรวงกำหนดคือ ค่า Case Mixed Index (CMI) ในการ Refer นั่นคือ CMI = RW/Admission

3 รพ. รับ Refer ภายในของตนเอง ส่งต่อผู้ป่วยของตนเองไป รักษาที่อื่น Admisson RW CMI Admission RW CMI รพ. สระบุรี 11,286 16, , รพ. พระนั่งเกล้า 8,799 13, ,292 4, รพ. พระนครศรีอยุธยา 8,231 11, , รพ. ปทุมธานี 10,070 11, , รพ. พระพุทธบาท 6,648 6, รพ. เสนา 4,517 4, ,

4

5 รพ. รับ Refer ภายในของ ตนเอง ส่งต่อผู้ป่วยของตนเองไป รักษาที่อื่น Admisson RW CMI Admission RW CMI รพ. สระบุรี 11,286 16, , รพ. พระพุทธ บาท 6,648 6, รพ. แก่งคอย 3,431 2, , รพ. หนองแค 1,883 1, , รพ. วิหารแดง 2,048 1, รพ. หนองแซง รพ. บ้านหมอ 1,917 1, , รพ. ดอนพุด รพ. หนองโดน รพ. เสาไห้ 1, รพ. มวกเหล็ก 1, รพ. วังม่วง สัทธรรม 1, ,

6

7 รพ. รับ Refer ภายในของตนเอง ส่งต่อผู้ป่วยของตนเองไป รักษาที่อื่น Admisson RW CMI Admission RW CMI รพ. ปทุมธานี 10,070 11, , รพ. คลอง หลวง 1,867 1, ,544 5, รพ. ธัญบุรี 2,146 1, ,315 3, รพ. ประชาธิปัต ย์ 1,541 1, ,030 2, รพ. หนอง เสือ 2,264 1, ,373 3, รพ. ลาด หลุมแก้ว 1,750 1, , รพ. ลำลูกกา 2,272 1, ,495 3, รพ. สามโคก ,

8

9 รพ. รับ Refer ภายในของตนเอง ส่งต่อผู้ป่วยของตนเองไปรักษา ที่อื่น Admisson RW CMI Admission RW CMI รพ. พระนครศรีอยุธยา 8,231 11, , รพ. เสนา 4,517 4, , รพ. ท่าเรือ 1,813 1, , รพ. สมเด็จ พระสังฆราช 1,600 1, รพ. บางไทร 1, รพ. บางบาล รพ. บางปะอิน 2,476 1, , รพ. บางปะหัน 1,522 1, รพ. ผักไห่ 1,928 1, , รพ. ภาชี 1,565 1, รพ. ลาดบัวหลวง 1,425 1, รพ. วังน้อย 2,231 1, , รพ. บางซ้าย รพ. อุทัย 1,703 1, รพ. มหาราช รพ. บ้านแพรก

10

11

12

13  ควรมีการกำหนดค่า CMI มาตรฐานของรพ. ในแต่ละ ระดับ ซึ่งจะพิจารณาจากค่าฐานนิยม  หากรพ. ใดที่ค่า CMI ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ต้อง กลับมาพัฒนาศักยภาพของตนเอง  จะมีการกำหนดค่า RW ผู้ป่วยที่ Refer Out เพื่อเป็น ข้อกำหนด หรือประเมินว่า case ใดที่ refer ไม่ สมเหตุสมผล  ควรมีการกำหนด Life threatening condition ประกอบกับค่า RW เพื่อประกอบการ Refer  แต่ละ รพ. ต้องมีการเริ่มต้นประเมินศักยภาพของ ตนเอง และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการ รักษาโรคที่ทำให้ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน

14  ควรมีการ Audit Case ที่ส่งต่อโดยศักยภาพยังไม่ ถึงเกณฑ์  มีการเก็บ Case ดังกล่าวผ่านทางศูนย์ Refer

15


ดาวน์โหลด ppt วาระการประเมินศักยภาพของ โรงพยาบาลต่างๆ ภายในเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google