งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระการประเมินศักยภาพของ โรงพยาบาลต่างๆ ภายในเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระการประเมินศักยภาพของ โรงพยาบาลต่างๆ ภายในเขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระการประเมินศักยภาพของ โรงพยาบาลต่างๆ ภายในเขต

2  ควรมีการกำหนด Indicator ที่ชัดเจนในการกำหนด ศักยภาพของโรงพยาบาล  Indicator ที่กระทรวงกำหนดคือ ค่า Case Mixed Index (CMI) ในการ Refer นั่นคือ CMI = RW/Admission

3 รพ. รับ Refer ภายในของตนเอง ส่งต่อผู้ป่วยของตนเองไป รักษาที่อื่น Admisson RW CMI Admission RW CMI รพ. สระบุรี 11,286 16,479.61 1.46 359 1,458.26 4.06 รพ. พระนั่งเกล้า 8,799 13,115.00 1.49 1,292 4,541.77 3.52 รพ. พระนครศรีอยุธยา 8,231 11,496.49 1.4 767 2,506.67 3.27 รพ. ปทุมธานี 10,070 11,864.43 1.18 790 2,529.22 3.2 รพ. พระพุทธบาท 6,648 6,917.87 1.04 190 698.95 3.68 รพ. เสนา 4,517 4,993.30 1.11 407 1,714.89 4.21

4

5 รพ. รับ Refer ภายในของ ตนเอง ส่งต่อผู้ป่วยของตนเองไป รักษาที่อื่น Admisson RW CMI Admission RW CMI รพ. สระบุรี 11,286 16,479.61 1.46 359 1,458.26 4.06 รพ. พระพุทธ บาท 6,648 6,917.87 1.04 190 698.95 3.68 รพ. แก่งคอย 3,431 2,033.65 0.59 714 1,374.67 1.93 รพ. หนองแค 1,883 1,226.03 0.65 589 1,063.11 1.8 รพ. วิหารแดง 2,048 1,179.30 0.58 465 910.99 1.96 รพ. หนองแซง 621 428.87 0.69 222 397.11 1.79 รพ. บ้านหมอ 1,917 1,434.95 0.75 1048 1,829.53 1.75 รพ. ดอนพุด 419 290.79 0.69 329 623.03 1.89 รพ. หนองโดน 742 455.59 0.61 488 796.81 1.63 รพ. เสาไห้ 1,046 735.00 0.72 444 893.96 2.01 รพ. มวกเหล็ก 1,261 843.12 0.67 377 729.19 1.93 รพ. วังม่วง สัทธรรม 1,208 706.43 0.58 611 1,231.82 2.02

6

7 รพ. รับ Refer ภายในของตนเอง ส่งต่อผู้ป่วยของตนเองไป รักษาที่อื่น Admisson RW CMI Admission RW CMI รพ. ปทุมธานี 10,070 11,864.43 1.18 790 2,529.22 3.2 รพ. คลอง หลวง 1,867 1,682.00 0.9 2,544 5,936.00 2.33 รพ. ธัญบุรี 2,146 1,730.34 0.81 1,315 3,464.03 2.63 รพ. ประชาธิปัต ย์ 1,541 1,201.50 0.78 1,030 2,485.98 2.41 รพ. หนอง เสือ 2,264 1,502.48 0.66 1,373 3,118.54 2.27 รพ. ลาด หลุมแก้ว 1,750 1,220.04 0.7 970 2,247.78 2.32 รพ. ลำลูกกา 2,272 1,646.80 0.72 1,495 3,657.55 2.45 รพ. สามโคก 772 568.98 0.74 656 1,512.58 2.31

8

9 รพ. รับ Refer ภายในของตนเอง ส่งต่อผู้ป่วยของตนเองไปรักษา ที่อื่น Admisson RW CMI Admission RW CMI รพ. พระนครศรีอยุธยา 8,231 11,496.49 1.4 767 2,506.67 3.27 รพ. เสนา 4,517 4,993.30 1.11 407 1,714.89 4.21 รพ. ท่าเรือ 1,813 1,366.86 0.75 551 1,085.36 1.97 รพ. สมเด็จ พระสังฆราช 1,600 1,147.66 0.72 161 503.06 3.12 รพ. บางไทร 1,220 770.83 0.63 269 749.54 2.79 รพ. บางบาล 770 625.82 0.81 81 222.86 2.75 รพ. บางปะอิน 2,476 1,736.28 0.7 463 1,214.85 2.62 รพ. บางปะหัน 1,522 1,125.90 0.74 338 896.68 2.65 รพ. ผักไห่ 1,928 1,367.47 0.71 391 1,317.19 3.37 รพ. ภาชี 1,565 1,033.21 0.66 223 539.96 2.42 รพ. ลาดบัวหลวง 1,425 1,060.57 0.74 173 481.30 2.78 รพ. วังน้อย 2,231 1,551.79 0.7 534 1,226.67 2.3 รพ. บางซ้าย 673 394.71 0.59 133 458.42 3.45 รพ. อุทัย 1,703 1,318.05 0.77 276 649.54 2.35 รพ. มหาราช 527 430.28 0.82 572 920.16 1.61 รพ. บ้านแพรก 433 455.94 1.05 81 197.68 2.44

10

11

12

13  ควรมีการกำหนดค่า CMI มาตรฐานของรพ. ในแต่ละ ระดับ ซึ่งจะพิจารณาจากค่าฐานนิยม  หากรพ. ใดที่ค่า CMI ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ต้อง กลับมาพัฒนาศักยภาพของตนเอง  จะมีการกำหนดค่า RW ผู้ป่วยที่ Refer Out เพื่อเป็น ข้อกำหนด หรือประเมินว่า case ใดที่ refer ไม่ สมเหตุสมผล  ควรมีการกำหนด Life threatening condition ประกอบกับค่า RW เพื่อประกอบการ Refer  แต่ละ รพ. ต้องมีการเริ่มต้นประเมินศักยภาพของ ตนเอง และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการ รักษาโรคที่ทำให้ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน

14  ควรมีการ Audit Case ที่ส่งต่อโดยศักยภาพยังไม่ ถึงเกณฑ์  มีการเก็บ Case ดังกล่าวผ่านทางศูนย์ Refer

15


ดาวน์โหลด ppt วาระการประเมินศักยภาพของ โรงพยาบาลต่างๆ ภายในเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google