งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
No comment

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดสมุทรสงคราม
เขต 1

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดสมุทรสงคราม
เขต 1

4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดสมุทรสงคราม
เขต 1 24.55% ผลรวม ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 75.45% เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง สมุทรสงคราม 148,291 111,882 75.45 เขต 1

5 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดสมุทรสงคราม
เขต 1 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน สมุทรสงคราม 90.18 5.24 4.58 เขต 1

6 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดสมุทรสงคราม
เขต 1 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

7 พรรคการเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ประชาธิปัตย์ เขต 1 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

8 พรรคการเมือง : จังหวัดสมุทรสงคราม เขต 1
ผลการเลือกตั้ง เขต 1 ยกเขต ผสม ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) รังสิมา รอดรัศมี ประชาธิปัตย์ 62,394 55.77 42.08


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google