งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
No comment

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เขต 1

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เขต 1

4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เขต 1 17.98% ผลรวม ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 82.02% เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง แม่ฮ่องสอน 140,628 115,342 82.02 เขต 1

5 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เขต 1 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน แม่ฮ่องสอน 89.46 5.81 4.73 เขต 1

6 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เขต 1 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

7 พรรคการเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พลังประชาชน ประชาธิปัตย์ เขต 1 เขต 1 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

8 พรรคการเมือง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 1
ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) สมบัติ ยะสินธุ์ ประชาธิปัตย์ 32,297 28.00 22.97 อดุลย์ วันไชยธนวงศ์ พลังประชาชน 30,697 26.61 21.83


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google