งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดพัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดพัทลุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดพัทลุง

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดพัทลุง เขต 1

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดพัทลุง เขต 1

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด พัทลุง เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง พัทลุง 344,900291,31984.46 เขต 1 344,900291,31984.46 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม 84.46% 15.54%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดพัทลุง เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน พัทลุง 94.811.753.44 เขต 1 94.811.753.44 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัดพัทลุง ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัดพัทลุง ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ประชาธิปัตย์ เขต 1

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัด พัทลุง เขต 1 ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ประชาธิปัตย์ 202,63069.5658.75 นริศ ขำนุรักษ์ ประชาธิปัตย์ 194,49466.7656.39 สุพัชรี ธรรมเพชร ประชาธิปัตย์ 196,06867.3056.85 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดพัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google