งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กรกฎาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กรกฎาคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กรกฎาคม 2550

2

3 สหภาพยุโรปปัจจุบัน • ประเทศสมาชิก : 27 ประเทศ 1958 ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก 1973 เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ และสหราช อาณาจักร 1981 กรีซ 1986 โปรตุเกส และสเปน 1995 ออสเตรีย ฟินแลนด์ และสวีเดน 2004 ไซปรัส สาธารณรัฐเชก เอสเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิธัวเนีย มอลตา โปแลนด์ สโลวัก และสโลวีเนีย 2007 โรมาเนีย และบัลแกเรีย ผู้สมัครโครเอเชีย มาเซโดเนีย และตุรกี

4 สหภาพยุโรปปัจจุบัน (2) • ประชากร : 490,426,060 คน • พื้นที่ : 4,324,782 ตารางกิโลเมตร • ศาสนา : คริสต์ ( โรมันคาทอลิก + โปรแตส แตนท์ + ออร์โทดอกซ์ ) มุสลิม และยูดาย ( ยิว ) • ภาษาราชการ : 23 ภาษา • Bulgarian, Czech, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish,and Swedish

5 ชาติพันธุ์ต่างๆ ในสหภาพยุโรป Alamanni Albanians Ambrones Anglo-Scot Aragonese people Baltic Germans Balto-Slavic peoples Basque people Caritni Carpetani Catalan people Danube Swabians Dauciones Delbhna Nuadat Gepids Germanic peoples Hamshenis Harii Hasdingi Ilercavones Ilergetes Indigetes Morlachs Muladi Narbasi Nemetati Nemetes Sami Genetics Sami people Tencteri and Usipetes Teutons Vindelicia Viromandui เป็นต้น

6

7 ภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาราชการของ สหภาพยุโรป  Albanian (Greece as Arvanitika, Italy as Arbëresh) AlbanianGreeceArvanitikaItalyArbëresh  Arabic (Cyprus as Cypriot Arabic) ArabicCyprusCypriot Arabic  Aragonese (Spain) AragoneseSpain  Armenian (Cyprus, Hungary, Poland) ArmenianCyprusHungaryPoland  Aromanian (Greece as Vlach) AromanianGreeceVlach  Asturian (Spain) AsturianSpain  Basque (France, Spain) BasqueFranceSpain  Berber (Spain) BerberSpain  Belarusian (Estonia, Latvia, Lithuania, Poland) BelarusianEstoniaLatviaLithuaniaPoland  Bosnian (Slovenia) BosnianSlovenia  Breton (France) BretonFrance  Bulgarian (Greece as Pomak, Hungary, Czech Republic, Slovakia) BulgarianGreecePomakHungaryCzech RepublicSlovakia  Catalan (France, Italy, Spain) CatalanFranceItalySpain  Cornish (United Kingdom) CornishUnited Kingdom  Corsican (France) CorsicanFrance  Croatian (Austria, Czech Republic, Hungary, Italy, Slovakia, Slovenia) CroatianAustriaCzech RepublicHungaryItalySlovakia Slovenia  Czech (Austria, Poland, Slovakia) CzechAustriaPolandSlovakia  Danish (Germany) DanishGermany  Dutch (France as Flemish) DutchFranceFlemish  Finnish (Estonia, Sweden) FinnishEstoniaSweden  Franco-Provençal (Italy) Franco-ProvençalItaly  Frisian (Germany, Netherlands) FrisianGermanyNetherlands  Friulian (Italy) FriulianItaly  Galician (Spain) GalicianSpain  German (Belgium, Czech Republic, Denmark, France, Estonia, Italy, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Slovenia, Slovakia) GermanBelgiumCzech RepublicDenmarkFranceEstoniaItaly LatviaLithuaniaHungaryPolandSloveniaSlovakia  Greek (Czech Republic, Italy, Hungary) GreekCzech RepublicItalyHungary  Hungarian (Austria, Czech Republic, Romania, Slovakia, Slovenia) HungarianAustriaCzech RepublicRomaniaSlovakiaSlovenia  Irish (United Kingdom) IrishUnited Kingdom  Italian (Slovenia) ItalianSlovenia  Ladin (Italy) LadinItaly  Latgalian (Latvia) LatgalianLatvia  Livonian (Latvia) LivonianLatvia  Latvian (Estonia) LatvianEstonia  Lithuanian (Estonia, Latvia, Poland) LithuanianEstoniaLatviaPoland  Luxembourgish (Luxembourg) LuxembourgishLuxembourg  Karaim (Lithuania, Poland) KaraimLithuaniaPoland  Kashubian (Poland) KashubianPoland  Macedonian Macedonian  Mirandese (Portugal) MirandesePortugal  Occitan (France, Italy, Spain) OccitanFranceItalySpain  Polish (Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Slovakia) PolishCzech RepublicEstoniaHungaryLatviaLithuania Slovakia  Portuguese (Spain) PortugueseSpain  Romani (Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia, Slovenia) RomaniCyprusCzech RepublicEstoniaHungaryLatvia LithuaniaPolandSlovakiaSlovenia  Romanian (Hungary) RomanianHungary  Russian (Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania) RussianCzech RepublicEstoniaLatviaLithuania  Rusyn (Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia) RusynCzech RepublicHungaryPolandSlovakia  Sami (Finland, Sweden) SamiFinlandSweden  Sardinian (Italy) SardinianItaly  Scottish Gaelic (United Kingdom) Scottish GaelicUnited Kingdom  Serbian (Hungary, Slovenia) SerbianHungarySlovenia  Slovak (Austria, Czech Republic, Hungary, Poland) SlovakAustriaCzech RepublicHungaryPoland  Slovenian (Austria, Italy) SlovenianAustriaItaly  Sorbian (Germany) SorbianGermany  Swedish (Estonia, Finland as Finland Swedish) SwedishEstoniaFinlandFinland Swedish  Tatar (Estonia, Lithuania, Poland) TatarEstoniaLithuaniaPoland  Turkish (Greece) TurkishGreece  Ukrainian (Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia) UkrainianCzech RepublicEstoniaHungaryLatviaLithuania PolandSlovakia  Welsh (United Kingdom) WelshUnited Kingdom  Yiddish (Estonia, Latvia, Lithuania, Poland) YiddishEstoniaLatviaLithuaniaPoland

8 ป้ายชื่อด้านหน้าอาคารรัฐสภายุโรป เขียนเป็นภาษาราชการของ สหภาพยุโรปทุกภาษา กิ้งก่าคามีเลียน สัญลักษณ์ของ ความเห็นพหุลักษณ์ ทางภาษาของ สหภาพยุโรป

9 คำขวัญ (Motto) ของสหภาพยุโรป คือ In varietate concordia แปลว่า “United in Diversity” นั่นก็หมายถึง ชาวยุโรป ทั้งมวลจะมาร่วมกัน ทำงานภายใต้องค์กรคือ สหภาพยุโรป โดยความ หลากหลายทางภาษา ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม จะเป็นแต้มต่อของ สหภาพยุโรป

10

11 สหภาพยุโรปและเอเชีย • สหภาพยุโรปเป็นการรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และมีการ บริหารงานร่วมกันทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ สหภาพยุโรปได้สร้างสัญลักษณ์และค่านิยมร่วมหลาย ประการเพื่อให้ “ ชาวยุโรป ” สามารถอยู่ร่วมกันได้ • สหภาพยุโรปพยายามทำให้ความหลากหลาย (Diversity) ที่ใครหลายคนมองว่าเป็นอุปสรรคกลายเป็น ความได้เปรียบ • ในขณะที่เอเชียนั้นยังไม่มีการรวมกลุ่มที่เหนียวแน่นและ เข้มแข็งพอ ปัญหาความหลากหลายจึงเป็นเพียงความ ขัดแย้งระหว่างประเทศหรือภายในประเทศ

12  ความหลากหลายจะกลายเป็นปัญหาของ สหภาพยุโรปและเอเชียหรือไม่ ?  ทำอย่างไรให้ความแตกต่างเหล่านี้อยู่ร่วมกันได้ ? คำถามสำคัญ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กรกฎาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google