งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหภาพยุโรปและเอเชียกับ ความหลากหลายทาง เชื้อชาติและวัฒนธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหภาพยุโรปและเอเชียกับ ความหลากหลายทาง เชื้อชาติและวัฒนธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหภาพยุโรปและเอเชียกับ ความหลากหลายทาง เชื้อชาติและวัฒนธรรม
ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรกฎาคม 2550

2

3 สหภาพยุโรปปัจจุบัน ประเทศสมาชิก : 27 ประเทศ
1958 ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และ ลักเซมเบิร์ก 1973 เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร 1981 กรีซ 1986 โปรตุเกส และสเปน 1995 ออสเตรีย ฟินแลนด์ และสวีเดน 2004 ไซปรัส สาธารณรัฐเชก เอสเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิธัวเนีย มอลตา โปแลนด์ สโลวัก และสโลวีเนีย 2007 โรมาเนีย และบัลแกเรีย ผู้สมัคร โครเอเชีย มาเซโดเนีย และตุรกี

4 สหภาพยุโรปปัจจุบัน (2)
ประชากร : 490,426,060 คน พื้นที่ : 4,324,782 ตารางกิโลเมตร ศาสนา : คริสต์ (โรมันคาทอลิก + โปรแตสแตนท์ + ออร์โทดอกซ์) มุสลิม และยูดาย (ยิว) ภาษาราชการ : 23 ภาษา Bulgarian, Czech, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish ,and Swedish

5 ชาติพันธุ์ต่างๆ ในสหภาพยุโรป
Alamanni Hasdingi Albanians Ilercavones Ambrones Ilergetes Anglo-Scot Indigetes Aragonese people Morlachs Baltic Germans Muladi Balto-Slavic peoples Narbasi Basque people Nemetati Caritni Nemetes Carpetani Sami Genetics Catalan people Sami people Danube Swabians Tencteri and Usipetes Dauciones Teutons Delbhna Nuadat Vindelicia Gepids Viromandui Germanic peoples Hamshenis เป็นต้น Harii

6

7 ภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาราชการของสหภาพยุโรป
Albanian (Greece as Arvanitika, Italy as Arbëresh) Latvian (Estonia) Arabic (Cyprus as Cypriot Arabic) Lithuanian (Estonia, Latvia, Poland) Aragonese (Spain) Luxembourgish (Luxembourg) Armenian (Cyprus, Hungary, Poland) Karaim (Lithuania, Poland) Aromanian (Greece as Vlach) Kashubian (Poland) Asturian (Spain) Macedonian Basque (France, Spain) Mirandese (Portugal) Berber (Spain) Occitan (France, Italy, Spain) Belarusian (Estonia, Latvia, Lithuania, Poland) Polish (Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Slovakia) Bosnian (Slovenia) Breton (France) Portuguese (Spain) Bulgarian (Greece as Pomak, Hungary, Czech Republic, Slovakia) Romani (Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia, Slovenia) Catalan (France, Italy, Spain) Romanian (Hungary) Cornish (United Kingdom) Russian (Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania) Corsican (France) Rusyn (Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia) Croatian (Austria, Czech Republic, Hungary, Italy, Slovakia, Slovenia) Sami (Finland, Sweden) Czech (Austria, Poland, Slovakia) Sardinian (Italy) Danish (Germany) Scottish Gaelic (United Kingdom) Dutch (France as Flemish) Serbian (Hungary, Slovenia) Finnish (Estonia, Sweden) Slovak (Austria, Czech Republic, Hungary, Poland) Franco-Provençal (Italy) Slovenian (Austria, Italy) Frisian (Germany, Netherlands) Sorbian (Germany) Friulian (Italy) Swedish (Estonia, Finland as Finland Swedish) Galician (Spain) Tatar (Estonia, Lithuania, Poland) German (Belgium, Czech Republic, Denmark, France, Estonia, Italy, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Slovenia, Slovakia) Turkish (Greece) Ukrainian (Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia) Greek (Czech Republic, Italy, Hungary) Hungarian (Austria, Czech Republic, Romania, Slovakia, Slovenia) Welsh (United Kingdom) Irish (United Kingdom) Yiddish (Estonia, Latvia, Lithuania, Poland) Italian (Slovenia) Ladin (Italy) Latgalian (Latvia) Livonian (Latvia)

8 ป้ายชื่อด้านหน้าอาคารรัฐสภายุโรปเขียนเป็นภาษาราชการของสหภาพยุโรปทุกภาษา
กิ้งก่าคามีเลียน สัญลักษณ์ของความเห็นพหุลักษณ์ทางภาษาของสหภาพยุโรป

9 คำขวัญ (Motto) ของสหภาพยุโรป คือ In varietate concordia แปลว่า “United in Diversity”
นั่นก็หมายถึง ชาวยุโรปทั้งมวลจะมาร่วมกันทำงานภายใต้องค์กรคือสหภาพยุโรป โดยความหลากหลายทางภาษา ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมจะเป็นแต้มต่อของสหภาพยุโรป

10

11 สหภาพยุโรปและเอเชีย สหภาพยุโรปเป็นการรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และมีการบริหารงานร่วมกันทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ สหภาพยุโรปได้สร้างสัญลักษณ์และค่านิยมร่วมหลายประการเพื่อให้ “ชาวยุโรป” สามารถอยู่ร่วมกันได้ สหภาพยุโรปพยายามทำให้ความหลากหลาย (Diversity) ที่ใครหลายคนมองว่าเป็นอุปสรรคกลายเป็นความได้เปรียบ ในขณะที่เอเชียนั้นยังไม่มีการรวมกลุ่มที่เหนียวแน่นและเข้มแข็งพอ ปัญหาความหลากหลายจึงเป็นเพียงความขัดแย้งระหว่างประเทศหรือภายในประเทศ

12 คำถามสำคัญ ความหลากหลายจะกลายเป็นปัญหาของสหภาพยุโรปและเอเชียหรือไม่ ?
ทำอย่างไรให้ความแตกต่างเหล่านี้อยู่ร่วมกันได้ ?


ดาวน์โหลด ppt สหภาพยุโรปและเอเชียกับ ความหลากหลายทาง เชื้อชาติและวัฒนธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google