งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสระแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสระแก้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสระแก้ว

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขตเลือกตั้ง จังหวัดสระแก้ว

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดสระแก้ว เข ต 1

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เข ต 1 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด สระแก้ว เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง สระแก้ว 370,528274,50874.09 เขต 1 370,528274,50874.09 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม 25.91% 74.09%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เข ต 1 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดสระแก้ว เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน สระแก้ว 93.652.673.67 เขต 1 93.652.673.67 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดสระแก้ว ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัดสระแก้ว ประชาราช ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัด สระแก้ว เขต 1 ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) ฐานิสร์ เทียนทอง ประชาราช 154,80556.3941.78 ตรีนุช เทียนทอง ประชาราช 150,03954.6640.49 สรวงศ์ เทียนทอง ประชาราช 142,70151.9838.51 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสระแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google