งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดสมุทรสาคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
No comment

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดสมุทรสาคร
เขต 1

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดสมุทรสาคร
เขต 1

4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดสมุทรสาคร
เขต 1 ผลรวม 26.15% ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 73.85% เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง สมุทรสาคร 331,966 245,165 73.85 เขต 1

5 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดสมุทรสาคร
เขต 1 บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน สมุทรสาคร 91.84 2.20 5.96 เขต 1

6 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดสมุทรสาคร
เขต 1 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

7 พรรคการเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ประชาธิปัตย์ พลังประชาชน เขต 1 เขต 1 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

8 พรรคการเมือง : จังหวัดสมุทรสาคร เขต 1
ผลการเลือกตั้ง เขต 1 ยกเขต ผสม ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) สุธรรม ระหงษ์ ประชาธิปัตย์ 108,013 44.06 32.54 ครรชิต ทับสุวรรณ 101,388 41.36 30.54 มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ พลังประชาชน 99,095 40.42 29.85 ข้อมูลถูกต้อง ควร Check พรรคการเมืองที่นายมณฑล สังกัดอยู่ในปัจจุบัน แก้ไขเพิ่มหัวตาราง ดูตัวอย่างจากงานของ U รวมทั้งแก้ร้อยละ เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง 8


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google