งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสมุทรสาคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสมุทรสาคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขตเลือกตั้ง จังหวัด สมุทรสาคร

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัด สมุทรสาคร เขต 1

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด สมุทรสาคร เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง สมุทรสาคร 331,966245,16573.85 เขต 1 331,966245,16573.85 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม 73.85% 26.15%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง บัตรเลือกตั้ง จังหวัด สมุทรสาคร เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน สมุทรสาคร 91.842.205.96 เขต 1 91.842.205.96 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 1

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัด สมุทรสาคร ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัด สมุทรสาคร ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง พลังประชาชน เขต 1 ประชาธิปัตย์ เขต 1

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 พรรคการเมือง : จังหวัด สมุทรสาคร เขต 1 ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) สุธรรม ระหงษ์ ประชาธิปัต ย์ 108,01344.0632.54 ครรชิต ทับสุวรรณ ประชาธิปัต ย์ 101,38841.3630.54 มณฑล ไกรวัต นุสสรณ์ พลัง ประชาชน 99,09540.4229.85 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสมุทรสาคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google