งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดมุกดาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดมุกดาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดมุกดาหาร

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดมุกดาหาร เขต 1

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดมุกดาหาร เข ต 1

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เข ต 1 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด มุกดาหาร เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง มุกดาหาร 235,456175,36174.48 เขต 1 235,456175,36174.48 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม 74.48% 25.52%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง บัตรเลือกตั้ง จังหวัด มุกดาหาร เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน มุกดาหาร 95.152.372.48 เขต 1 95.152.372.48 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เข ต 1

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดมุกดาหาร ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 พรรคการเมือง จังหวัด มุกดาหาร ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เพื่อแผ่นดิน รวมใจไทยชาติ พัฒนา เขต 1

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) วิทยา บุตรดี วงค์ เพื่อแผ่นดิน 51,18029.1921.74 วรศุลี เชาว์ศิริ กุล รวมใจไทยชาติ พัฒนา 48,78527.8220.72 พรรคการเมือง : จังหวัดมุกดาหาร เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดมุกดาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google