งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดปทุมธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดปทุมธานี
No comment

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดปทุมธานี
เขต 1 เขต 2

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดปทุมธานี
เขต 1 เขต 2

4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดปทุมธานี
เขต 2 ผลรวม เขต 1 25.56% ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 74.44% เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ปทุมธานี 642,520 478,272 74.44 เขต 1 332,532 253,697 76.29 เขต 2 309,988 224,575 72.45

5 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดปทุมธานี
เขต 1 เขต 2 บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน ปทุมธานี 91.78 1.40 6.82 เขต 1 92.20 1.44 6.36 เขต 2 91.31 1.35 7.34

6 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดปทุมธานี
เขต 1 เขต 2 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

7 พรรคการเมือง จังหวัดปทุมธานี
ชาติไทย พลังประชาชน เขต 1 เขต 1 เขต 2 เขต 2 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

8 พรรคการเมือง : จังหวัดปทุมธานี เขต 1
ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) เอกพจน์ ปานแย้ม ชาติไทย 93,672 36.92 28.17 สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล 86,242 33.99 25.93 สุทิน นพขำ พลังประชาชน 76,555 30.18 23.02

9 พรรคการเมือง : จังหวัดปทุมธานี เขต 2
ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 2 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) พรพิมล ธรรมสาร พลังประชาชน 94,393 42.03 30.45 สุเมธ ฤทธาคนี 86,102 38.34 27.78 ชูชาติ หาญสวัสดิ์ 80,067 35.65 25.83


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google