งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดพิษณุโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดพิษณุโลก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดพิษณุโลก
No comment

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดพิษณุโลก
เขต 2 เขต 1

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดพิษณุโลก
เขต 2 เขต 1

4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดพิษณุโลก
เขต 2 ผลรวม 26.36% เขต 1 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 73.64% เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง พิษณุโลก 605,277 445,713 73.64 เขต 1 363,487 270,199 74.34 เขต 2 241,790 175,514 72.59

5 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดพิษณุโลก
เขต 2 บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 1 เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน พิษณุโลก 92.39 2.92 4.69 เขต 1 2.18 5.43 เขต 2 92.40 4.06 3.54

6 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดพิษณุโลก
เขต 2 เขต 1 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

7 พรรคการเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ประชาธิปัตย์ พลังประชาชน เขต 2 เขต 2 เขต 1 เขต 1 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

8 พรรคการเมือง : จังหวัดพิษณุโลก เขต 1
ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม เขต 1 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) วรงค์ เดชกิจวิกรม ประชาธิปัตย์ 124,429 46.05 34.23 นิยม ช่างพินิจ พลังประชาชน 105,057 38.88 28.90 มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ 102,300 58.29 28.14

9 พรรคการเมือง : จังหวัดพิษณุโลก เขต 2
ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม เขต 2 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) นคร มาฉิม ประชาธิปัตย์ 89,163 50.80 36.88 จุติ ไกรฤกษ์ 86,469 49.27 35.76


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดพิษณุโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google