งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความจริงทางเศรษฐกิจใน แนวมานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ของความไร้อรรถประโยชน์ และความเป็นตัวบทของเศรษฐศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความจริงทางเศรษฐกิจใน แนวมานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ของความไร้อรรถประโยชน์ และความเป็นตัวบทของเศรษฐศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความจริงทางเศรษฐกิจใน แนวมานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ของความไร้อรรถประโยชน์ และความเป็นตัวบทของเศรษฐศาสตร์

2 เรียนเศรษฐศาสตร์จากความเป็นอื่น • ศึกษาเศรษฐศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม • ศึกษาเศรษฐศาสตร์ด้วยอัตตะวิสัย • ค้นหาสิ่งที่เป็นอื่นในเศรษฐศาสตร์

3 textual turns in anthropology ( ทำไม อย่างไร ) •writing culture: culture is out there as social facts ( เขียนวัฒนธรรม ) •reading culture: culture is out there as meaningful texts ( อ่านวัฒนธรรม ) •writing/reading against culture: there is no such thing called culture, but the cultural ([ ไม่ ] อ่าน / เขียนวัฒนธรรม )

4 มานุษยวิทยาเศรษกิจกับ เศรษฐศาสตร์อรรถประโยชน์ •Marxists –political economy (Eric Wolf) –structural Marxists ( อานันท์ กาญจนพันธุ์ ) •fomalist vs substantivists –Malinowski: Kula ring (1922) –Mauss: The Gift (1923-24) –political economy vs moral economy ( เช่น “ ชาวนา เป็นสัตว์เศรษฐกิจหรือไม่,” Samuel Popkin และ James Scott)

5 เศรษฐศาสตร์ไร้อรรถประโยชน์ •Georges Bataille: general economy (Accursed Share, 1949) •Jean Baudrillard: symbolic value, symbolic exchange (the Mirror of Production, 1975 [Eng transl.]) •Jacques Derrida: given time, the impossibility of the gift (Given Time, 1991)

6 เศรษฐกิจแบบครอบคลุม • ไม่ใช่คลุมทั้งจุลภาคและมหภาคเท่านั้น แต่คลุมทั้งเศรษฐกิจ อรรถประโยชน์และไร้อรรถประโยชน์ • ทรัพยากรไม่ได้มีอยู่อย่างจำกัด แต่มีอย่างเหลือเฟือ เหมือน พระอาทิตย์ เป็นผู้ให้ที่มนุษย์รับได้ไม่มีวันหมด (economy of excess) • กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีทั้งการจำกัดและการกำจัดของ เหลือเฟือ (sacrifice) • การทิ้งและการทำลายในฐานะที่เป็นกิจกรรมทางเศรษกิจ ที่ ไม่ได้ก่อให้เกิดการผลิต (potlatch)

7 เขียนเศรษฐกิจ ไร้อรรถประโยชน์ •Micro: symbolic exchange (Kula, the gift) •Macro: economy of desire (Europe and the People Without History: Wolf 1983; Sweetness and Power: Mintz 1985) • ลุงตา - หญิงสาว : ผู้หญิง สิ่งของ และแรงงาน ใน ฐานะการแลกเปลี่ยนทางสัญญะของไทดำ เวียดนาม • เศรษฐกิจไร้อรรถประโยชน์กับระบอบอาณานิคมใน เวียดนาม

8 อ่านเศรษฐกิจไร้อรรถประโยชน์ •sliding price vs fixed price: Bazaar (Geertz 1979) •spheres of money: Paul Bohanan (197?) • สัญญะในราคา อ่านจากการต่อรองราคาใน ตลาด สดในฮานอย เวียดนามปัจจุบัน • วิพากษ์แนวคิดการทำให้เป็นสินค้า เช่นแนวคิด “ พุทธพานิชย์ ” กับการแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์

9 ( ไม่ ) อ่าน / เขียนเศรษฐกิจ • คนงานห่างเหิน หมางเมินจากปัจจัยการผลิตและ แรงงานตนเอง ? (June Nash 1993; Kondo 1990) • สิ่งของ - สินค้ามีชีวิต (Appadurai 1986) •“ พี่ว่าเราเอาเปรียบชนพื้นเมือง ” ความไม่สากลของ มูลค่าแลกเปลี่ยน • ความฟุ่มเฟือยของเศรษฐกิจพอเพียง ความพอเพียง ของเศรษฐกิจทุนนิยม • เวียดนาม รัฐที่เพิ่งรู้จักเศรษฐศาสตร์ไร้อรรถ ประโยชน์ : การรื้อฟื้นสิ่งฟุมเฟือยหลังนโยบายปฏิรูป

10 ฝากไว้คิดต่อ • เรียนเศรษฐกิจจากคนอื่น เรียนความเป็นอื่น ทางเศรษฐกิจ • อัตตะวิสัยเพื่อการศึกษาเศรษฐกิจ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความจริงทางเศรษฐกิจใน แนวมานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ของความไร้อรรถประโยชน์ และความเป็นตัวบทของเศรษฐศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google