งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจไทย และความท้าทายในระยะ ต่อไป อัศวิน อาฮูยา ทีมกลยุทธ์นโยบาย การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 10 มีนาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจไทย และความท้าทายในระยะ ต่อไป อัศวิน อาฮูยา ทีมกลยุทธ์นโยบาย การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 10 มีนาคม 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐกิจไทย และความท้าทายในระยะ ต่อไป อัศวิน อาฮูยา ทีมกลยุทธ์นโยบาย การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 10 มีนาคม 2551

2 22 Country Actual 2006 GDPCPI inflation 200720082009200720082009 Dec 07Feb 08Dec 07Feb 08 Dec 07Feb 08Dec 07Feb 08 World 5.0 (IMF) 4.0 (Con) 3.7 4.9 3.7 3.2 4.1 3.0 3.32.93.12.93.22.6 G3 US2.92.22.2 (2.2)2.11.6 (1.5)2.62.82.92.62.92.0 EU (Euro zone)2.92.62.6 (2.6)1.91.6 (1.6)1.92.1 2.32.52.0 Japan2.21.81.9 (1.9)1.51.4 (1.5)1.90.0 0.40.5 Northeast Asia China11.111.4 11.4 (11.4) 10.5 10.3 (10.0) 9.74.64.84.14.53.5 Taiwan4.75.35.54.3 4.61.61.82.12.22.0 Hong Kong6.96.0 5.24.95.11.92.03.6 South Korea5.04.9 4.64.92.5 2.93.12.8 Southeast Asia Singapore7.98.07.56.35.65.91.92.13.44.12.4 Malaysia5.96.06.15.75.65.92.0 2.72.92.8 Philippines5.46.97.35.95.65.82.72.83.53.73.5 Indonesia 5.56.26.36.1 6.06.4 6.66.96.8 Thailand 5.04.44.54.94.65.02.22.43.03.32.6 Source: Consensus Forecast ( 70 countries) as of December 07 and February 08 Note: numbers in ( ) are from WEO Jan 2008 projection’ revision แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก สำหรับปี 2008 GDP ของ G3 คาดว่าจะชะลอมากขึ้น และสำหรับเอเชียเริ่มมีความกังวลมากขึ้นถึงผลกระทบ และทำให้มีการปรับลด คาดการณ์ลง

3 3 Fed และ Consensus ปรับลดประมาณการการขยายตัว เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2008 และ 2009 Real GDP: Fed’s forecast Real GDP: Consensus 2008 2009 No. of participants 1.3-2.0% 1.8-2.5% January Projections 2.1-2.7% October Projections 2.3-2.7% February Projections avg: 1.6% (as of 15 Feb 08) February Projections avg: 2.6% (as of 15 Feb 08)

4 4 ความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันและสินค้าโภค ภัณฑ์อื่นๆ ยังอยู่ในระดับสูง และราคาอาหารปรับเพิ่มขึ้น Commodity price and oil price (Monthly average) Oil (LHS) 2/ Food 3/ Metal 1/ Source: 1/ CRB Foodstuffs Sub-index 2/ Reuters-CRB Grains and Oilseeds Sub-index Grain and Oil Seeds growth 2/ Foodstuffs growth 1/ Source: 1/ LMEX ; 2/ Bloomberg: WTI ; 3/Hamburg Institute of International Economics (HWWI) Agricultural Price (Monthly Close) $/Barrel Index (2002=100) Jan Source: Bloomberg Industrial Raw Material Prices 25 Feb Copper Aluminium Lead $ per unit US dollar and Gold price $/ounce Source: Bloomberg Dollar index (RHS) Gold Price Index 25 Feb Depreciation

5 5 Source: Bloomberg การดำเนินนโยบายการเงินของประเทศต่างๆ 1. จีนปรับขึ้น reserve requirement จากร้อยละ 14.5 เป็นร้อยละ 15.0 เมื่อวันที่ 16 ม. ค. 51 มีผลวันที่ 25 ม. ค. 51 2. ธนาคารกลางอินเดียประกาศเพิ่ม Cash Reserve Ratio (CRR) ร้อยละ 0.5 จากร้อยละ 7.0 เป็นร้อยละ 7.5 โดยให้มีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พ. ย. 2550 3. คณะกรรมการนโยบายการเงินของ Fed ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย discount rate ลงสำหรับ primary credit discount window จากร้อยละ 4.00 เป็นร้อยละ 3.50 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2551 Current rate (%) Last Meeting/ % change  Jan07- Dec07 (bp)  Jan08- present (bp) Inflatio n (%) สวีเดน 4.25 12 Feb 08/+0.25 100253.2 Jan ออสเตรเลีย 7.00 5 Feb 08/+0.25 5025 3.0 Q4/07 จีน 1/ 7.47 20 Dec 07/+0.18 13507.1 Jan ไต้หวัน 3.375 20 Dec 07/+0.125 62.503.0 Jan มาเลเซีย 3.50 25 Feb 08002.3 Jan ญี่ปุ่น 0.5015 Feb 08250 0.7 Dec 07 เกาหลีใต้ 5.0013 Feb 085003.9 Jan Euro area4.0006 Mar 085003.2 Jan อินโดนีเซีย 8.006 Feb 08-17507.4 Jan อินเดีย 2/ 6.00 29 Jan 08004.1 Jan นิวซีแลนด์ 8.2524 Jan 081000 3.2 Q4/07 นอร์เวย์ 5.2523 Jan 0817501.9 Jan อังกฤษ 5.2506 Mar 0850-252.2 Jan ไทย 3.2516 Jan 08-17504.3 Jan ฟิลิปปินส์ 5.00 31 Jan 08/- 0.25 -225-254.9 Jan สหรัฐฯ 3/ 3.00 22,30 Jan 08/- 0.75,-0.50 -100-1254.3 Jan ฮ่องกง 4.50 23,31 Jan 08/- 0.75,-0.50 -100-1253.2 Jan แคนาดา 3.50 22 Jan 08/ - 0.25 0-752.2 Jan

6 6 * Interest rates quoted by 4 largest Thai banks ** Real MLR and real policy rates are adjusted by contemporaneous headline inflation. *** Real 12m deposit is adjusted by expected headline inflation 12 months ahead. % p.a. 2.31 6.87 Jan 08 2.61 Source : BOT staff’s calculation Real Policy Rates (as of Jan 08) % อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทยเทียบกับภูมิภาค อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริงลดลงมาอย่างต่อเนื่อง

7 7 อัตราแลกเปลี่ยน ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา และความสามารถในการซื้อสินค้าและบริการจาก ต่างประเทศ Real Effective Exchange Rates (REER) as of Jan 08 Sources: BIS, BOT % change from Dec 06 % change from Dec 07 Actual volatility (compared to USD) NEE R REE R vs. USD NEERREER vs. USD Jan – Dec 2007 Jan- Feb 2008 PHP14.816.121.40.51.12.36.87.2 INR4.85.410.8-2.0-1.2-1.15.13.4 CNY3.08.09.21.33.02.81.62.5 MYR3.31.810.41.61.43.54.14.7 SGD2.14.59.20.82.22.83.44.1 THB2.21.89.91.10.93.43.22.7 JPY2.9-2.29.63.61.95.08.89.8 IDR-7.9-3.2-1.2-0.21.70.47.74.0 TWD-4.1-5.42.70.6-0.32.32.75.0 KRW-8.9-8.5-1.9-3.3-2.8-1.34.13.1

8 8 การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย Source: NESDB, BOT Contribution to GDP growth % Private demand

9 9 200 6 200 7 200 8 H1H2Q3Q4DecJan ผลผลิตภาคเกษตร 6.31.41.61.2-2.02.912.17.1 ราคาพืชผลสำคัญ 24.414.917. 5 12. 4 15. 1 10. 0 13.313.5 รายได้เกษตรกร (%YoY) 32.216.519. 4 13. 7 12. 8 13. 2 27.021.6 จำนวนนักท่องเที่ยว (%YoY) 20.04.63.35.82.78.54.88.5 ดัชนีผลผลิต อุตสาหกรรม (%YoY) 7.48.25.810. 5 8.912. 1 11.612.5 อัตราการใช้กำลังการ ผลิต ( ร้อยละ ) 73. 9 74. 7 74. 1 75. 1 74. 1 76. 5 77. 9 76. 9 เศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม จากเครื่องชี้ด้าน อุปทาน ด้านอุปทาน ผลผลิตภาคเกษตร และราคาพืชผลสำคัญ ยังคงขยายตัวดี ส่งผลให้รายได้เกษตรกรขยายตัวใน เกณฑ์สูง ขณะที่ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวใน เกณฑ์ดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผลิตเพื่อการส่งออก ภาค การท่องเที่ยว ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

10 10 (%YoY) 200 6 200 7 2008 H1H2Q3Q4DecJan ดัชนีการบริโภค ภาคเอกชน 3.12.51.63.42.64.22.48.5 %mom, qoq sa1.62.0-1.74.9 ดัชนีการลงทุน ภาคเอกชน 1.5-0.6-3.11.8-0.23.9 4.6 % mom, qoq sa3.22.20.7~0.0 มูลค่าการส่งออก 17. 0 18. 1 17. 9 18. 3 12. 6 24. 0 19. 5 33.6 E ปริมาณการส่งออก 11.211.812. 5 11.17.814. 3 9.8n.a. มูลค่าการนำเข้า 7.99.66.712. 4 8.416. 6 10. 6 40.1 E ปริมาณการนำเข้า 1.44.13.24.84.15.5-1.3n.a. เศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม จากเครื่องชี้ด้านอุป สงค์ ด้านอุปสงค์ เครื่องชี้การบริโภคและการลงทุนของ ภาคเอกชน ขยายตัวดีสอดคล้องกับการนำเข้า ขณะที่ การส่งออก ขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่อง

11 11 ในภาพรวมสินเชื่อภาคธุรกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น สินเชื่อภาคครัวเรือนยังขยายตัวดีตามสินเชื่อเพื่อที่อยู่ อาศัย %YoY 1.6 5.1 หมายเหตุ : * ไม่รวมสินเชื่อที่ปล่อยให้กับสถาบันการเงิน รัฐบาล และองค์กรระหว่างประเทศ Jan 08

12 12 ภาวะแรงงานจาก Labour Force Survey ชี้ว่า ตลาดแรงงานตึงตัว (% YoY) Sha re 200 6 2007 Q1Q2Q3Nov De c Labour force1.11.40.7 2.0 0.62.2 1. Employed person 100. 0 1.51.80.6 2.1 0.92.3 1.1 Agriculture43.34.62.8-0.5 1.2 -1.63.3 1.2 Non-agriculture55.7-0.41.21.5 2.9 2.61.6 - Service 1 22.6-0.12.21.8 3.8 3.04.3 - Manufacturing14.0-0.90.21.3 5.4 4.23.8 - Construction4.11.21.61.5 -4.9 -4.7-6.2 - Wholesale & retail trade 14.1-0.80.60.4 2.3 3.5-2.4 2. Unemployed person 0.50.6 0.4 0.3 Unemployment rate (%) 1.51.6 1.2 1.10.8 Source: NSO Note: Services includes Electricity gas and water supply, Hotels and restaurants, Transport storage and communications, Financial intermediation, Real estate renting and business activities, Education, Public administration and defence, Health and social work and Social and personal service activities.

13 13 แรงกดดันด้านราคาล่าสุดยังคงเพิ่มขึ้น Source: Ministry of Commerce, calculated by BOT % YoY ( ) figures for Feb 2008

14 14 ผลสำรวจผู้ประกอบการคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อน่าจะ สูงขึ้น สัดส่วนของผู้ประกอบการที่คาดว่าเงิน เฟ้อจะ > 4% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า มีมากขึ้นต่อเนื่อง สอดคล้องกับการคาดการณ์อัตราเพิ่ม ของต้นทุน โดยสัดส่วนของ ผู้ประกอบการที่คาดว่าต้นทุนจะสูงขึ้น > 3% มีมากขึ้นเป็นลำดับ ที่มา : สำรวจ ผู้ประกอบการ

15 15 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2551 ( ร้อยละ ) 254925502551 E 2552 E อัตราการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ 5.04.8 E 4.5 – 6.0 อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน 2.31.1 1.3 – 2.3 1.5 – 2.5 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 4.72.3 2.8 – 4.0 1.8 – 3.3 ที่มา : รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ มกราคม 2551

16 16 GDP growth forecast (as of January 2008) Remark: The fan chart covers 90 per cent of the probability distribution Annual percentage change (%)

17 17 Headline inflation forecast (as of January 2008) Remark: The fan chart covers 90 per cent of the probability distribution Annual percentage change (%)

18 18 Core inflation forecast (as of January 2008) Annual percentage change (%) Remark: The fan chart covers 90 per cent of the probability distribution


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจไทย และความท้าทายในระยะ ต่อไป อัศวิน อาฮูยา ทีมกลยุทธ์นโยบาย การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 10 มีนาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google