งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Logistics and Assembly Mar2012. CTO & IPQC CTO – PC Assembly Unit Comparisons Y12 Target = 36,000 Units and 3,000 Units /month.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Logistics and Assembly Mar2012. CTO & IPQC CTO – PC Assembly Unit Comparisons Y12 Target = 36,000 Units and 3,000 Units /month."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Logistics and Assembly Mar2012

2 CTO & IPQC

3 CTO – PC Assembly Unit Comparisons Y12 Target = 36,000 Units and 3,000 Units /month

4 Y2-03_CTO – Component Failure MB ที่ประกอบ ทั้งหมด VGA ที่ประกอบ ทั้งหมด ODD ที่ประกอบ ทั้งหมด CARD READER ที่ประกอบ ทั้งหมด

5 Summary of CTO Thailand Operation Year 2012

6 Mainboard ที่ QC แล้วพบ สินค้ามีปัญหา Status : PM-Kingpetch ประสานงานและแจ้งราคา re- work กับ vendor แล้ว แต่ไม่มีคำตอบ ระหว่างนี้ คลังทำ re-work เพื่อให้สินค้าขายออกไปได้ก่อน รอ PM ติดตาม เงินค่า re-work

7 ปัญหา Mother Board-ASUSล่าสุด (3-Apr-12) การสุ่มเช็คสินค้า Motherboards Asus รุ่น M5A78L-M-LX จำนวน 50 ตัว จากทั้งหมด 2,000 ตัว เอกสารรับเข้าเลขที่ COA12-7218-01 PO NO. P021580137- 14 สินค้าเข้าวันที่ 03-04-2012 พบปัญหาคือ 1. พบขาตะกั่วสูงเกิน ฐานรองตัว CPU

8 2. พบคราบบริเวณหลัง Motherboards เป็นคราบสีขาวๆ

9 3. และพบคราบบริเวณ Port Sound และ Port PS/2

10 ตรวจพบปัญหา MB รุ่น M5A78L-M-LX มีคราบบริเวณ Port PS/2 และ Port Sound จากการสุ่มเช็คสินค้า Motherboards Asus รุ่น M5A78L-M-LX จำนวน 20 ตัว จากทั้งหมด 499 ตัว เอกสารรับเข้าเลขที่ COA12-4884-01 PO NO. P021580088- 17 สินค้าเข้าวันที่ 08-03-2012 พบคราบบริเวณ Port PS/2 และ Port Sound จำนวน 20 ตัว QC Y2-03

11 ตรวจพบปัญหา MB รุ่น P8H61-M-LE (R3) มีคราบบริเวณ Port PS/2 และ Port Sound จากการสุ่มเช็คสินค้า Motherboards Asus รุ่น P8H61-M-LE (R3) จำนวน 80 ตัว จากทั้งหมด 6,000 ตัว เอกสารรับเข้าเลขที่ COA12-5493-01 PO NO. P021580099- 18,32 สินค้าเข้าวันที่ 15-03-2012 พบคราบบริเวณ Port PS/2 และตรง Port Sound จำนวน 73 ตัว

12 ตรวจพบปัญหา MB รุ่น M5A78L-M-LX มีคราบบริเวณ Port PS/2 และ Port Sound จากการสุ่มเช็คสินค้า Motherboards Asus รุ่น M5A78L-M-LX จำนวน 20 ตัว จาก ทั้งหมด 520 ตัว เอกสารรับเข้าเลขที่ COA12-5493-01 PO NO. P021580099-19 สินค้าเข้าวันที่ 15-03-2012 พบคราบบริเวณ Port PS/2 และตรง Port Sound จำนวน 11 ตัว

13 ตรวจพบปัญหา MB รุ่น F1A55-M LE มีคราบบริเวณ Port PS/2 และ Port Sound จากการสุ่มเช็คสินค้า Motherboards Asus รุ่น F1A55-M LE จำนวน 20 ตัว จาก ทั้งหมด 200 ตัว เอกสารรับเข้าเลขที่ COA12-5493-01 PO NO. P0215800-21,22 สินค้าเข้าวันที่ 15-03-2012 พบคราบบริเวณ Port PS/2 และตรง Port Sound จำนวน 9 ตัว

14 WAREHOUSE & Dispatch

15 Sale Return

16 Y2-03 Sale Return by Dept.

17 Sale Return By Type 17 Sale Return (F3)

18 Sale Return By Reason Y2012 Sale Return By Reason

19

20 Y2012 – HQ’s PICKING SLIP Sale Revenu e

21

22

23 HQ Jan – Apr12 Picking Slip print out by Period

24

25

26 BKK Half day delivery Success Rate

27 BKK Synnex Van Delivery un-successful : Delivery un-successful : Count (sheets) 27

28 28 BKK Outsource Half day delivery un-successful : Half day delivery un-successful : Count (sheets)

29

30 บิลขาย ที่ต่ำกว่า 5,000 บาท Note ให้ส่ง สินค้า ประจำเดือน มีนาคม 2552 ทั้งหมด 5 บิล

31 Upcountry Next day delivery Un-Successful

32 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Logistics and Assembly Mar2012. CTO & IPQC CTO – PC Assembly Unit Comparisons Y12 Target = 36,000 Units and 3,000 Units /month.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google