งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Key Drivers Huge Volume of Transportation Plants & Warehouse Customers

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Key Drivers Huge Volume of Transportation Plants & Warehouse Customers"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Key Drivers Huge Volume of Transportation Plants & Warehouse Customers
Warehouse Transportation Routing/ Transportation Tracking and Management Optimization Scheduling Reporting Customers 100,000 Shipments per Month 1,200,000 Shipments per Year (30 Million Tons per Year) Human Resource in Supply Chain 30 Sales and Marketing 100 Logistics Planners & Officers 260 FS Staffs 425 Carriers 6,000 Drivers 500 WH Operators 200 Origins 125 Customers 6,000 Destinations Carriers 6,500 Staffs SCG Logistics 400 Staffs 1

2 Logistics Planners & Officers
Key Drivers Customer Needs Customer Needs 1. Service Quality - Driver’s Manner - Safety & Environment Concern - No Fraud - Process & Others 2. Delivery - On time Delivery - Accuracy 3. Product Condition - Damage/Loss Control - No Contamination 4. Document - On time Document Return and Debt Reduction Logistics Services Plants Customers Sales and Marketing Logistics Planners & Officers FS Carriers Drivers WH Operators Characteristics of HR in supply chain Discipline Professional Safety & Environment Concern Service Mind 2

3 Safety Management System
5E’s Safety Principle 1. Education 2. Equipment 3. Enforcement 4. Emergency Response 5. Evaluation 3

4 1. Education : Driver Institute
5E’s Safety Principle 1. Education 2. Equipment 3. Enforcement 5. Evaluation 4. Emergency Response 1. Education : Driver Institute พขร. ทุกคนจะได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการขับรถ โดยผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมที่จัดให้มีขึ้นอย่างเหมาะสม ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาพนักงานขับรถ ระหว่าง SCG Logistics และวิทยาลัยในสังกัดของ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 4 แห่ง เพื่อพัฒนาการฝึกอบรม และยกระดับพนักงานขับรถ ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ มจธ. มช. มทร. ศรีวิชัย วท. ระยอง ราชบุรี นครสวรรค์ และท่าหลวง 4

5 1. Education : Driver Institute (ผู้อำนวยการสถาบันฯ)
5E’s Safety Principle 1. Education 2. Equipment 3. Enforcement 5. Evaluation 4. Emergency Response 1. Education : Driver Institute ชลัช วงศ์สงวน (ผู้อำนวยการสถาบันฯ) ม.ล. ลักษณาวดี หัสดินทร ลัดดาวัลย์ ม่วงศิริ อ. จำเรียง วัยวัฒน์ อ. ธเนศ ศิริกิจ อ. ธงชัย ภูปรัสสานนทน์ อ. วิโรจน์ ศิริไพบูลย์ อ. สมปอง คงนิ่ม อ. พงศ์ษา บุนนาค 5

6 5E’s Safety Principle 1. Education : Driver Institute
2. Equipment 3. Enforcement 5. Evaluation 4. Emergency Response 1. Education : Driver Institute Professional Driver Development ทัศนคติที่คนทั่วไปที่มีต่อพนักงานขับรถบรรทุก Professional Drivers แต่งกายไม่เรียบร้อย พูดจา แต่งกาย สุภาพ เรียบร้อย ก้าวร้าว พูดจาไม่สุภาพ บริการลูกค้า ด้วยใจ ติดสุรา ยาบ้า เมาแล้วขับ มีความรู้และทักษะ ในการขับรถปลอดภัย ไม่มีความรู้ การศึกษาน้อย มีความรู้ในการปฏิบัติ ตามมาตรฐาน ทำงานหนัก แต่ไม่ก้าวหน้า รับมือกับเหตุฉุกเฉิน ได้เป็นอย่างดี อันธพาล บนท้องถนน มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม 6

7 5E’s Safety Principle 2. Equipment
1. Education 2. Equipment 3. Enforcement 5. Evaluation 4. Emergency Response 2. Equipment พขร. ทุกคนจะได้รับเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่พร้อมสำหรับคนและรถ Driver PPE (Personal Protective Equipment) Safety Route & Rest Area สระบุรี สุราษฎร์ธานี นครสวรรค์ บางสะพานน้อย Public Truck Station Truck Safety Equipment 7

8 5E’s Safety Principle 2. Equipment Truck Inspection Safety Image
1. Education 2. Equipment 3. Enforcement 5. Evaluation 4. Emergency Response 2. Equipment Truck Inspection ตัวอย่างสภาพรถที่ไม่พร้อมรับงาน Safety ยางเสื่อมสภาพ ไฟท้ายแตก สกรูไม่ครบ Image Check Sheet สีถลอก แตกลายงา สีซีดจาง หัวเก๋งบุบ Service Quality Pressure Gauge Safety Valve Butterfly Valve รั่ว 8

9 5E’s Safety Principle 3. Enforcement GPS
1. Education 2. Equipment 3. Enforcement 5. Evaluation 4. Emergency Response 3. Enforcement การบังคับใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการความปลอดภัยที่กำหนดอย่างเคร่งครัด GPS Safety Management : Alarm Report (Over speed limit) Proactive Monitoring and Status Tracking (Wrong destination/ Enter restricted area/ Out of route/Long waiting time) 9

10 Performance Tracking by Fleet Performance Tracking by Carrier
5E’s Safety Principle 1. Education 2. Equipment 3. Enforcement 5. Evaluation 4. Emergency Response 3. Enforcement Over Speed Limit ข้อกำหนดของพขร. : จำกัดความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. Report ผลเป็นราย Fleet และราย ผรม. Performance Tracking by Fleet Performance Tracking by Carrier รางวัล สำหรับ พขร.ที่ขับรถใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม. (ทั้งไปและกลับ) ตั้งแต่ 10 เที่ยวขึ้นไป ภายในเดือนให้เงินรางวัล บาท/เดือน 10


ดาวน์โหลด ppt Key Drivers Huge Volume of Transportation Plants & Warehouse Customers

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google