งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Key Drivers Huge Volume of Transportation Plants & Warehouse 200 Origins Customers Warehouse Transportation Routing/ Transportation Tracking and Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Key Drivers Huge Volume of Transportation Plants & Warehouse 200 Origins Customers Warehouse Transportation Routing/ Transportation Tracking and Management."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Key Drivers Huge Volume of Transportation Plants & Warehouse 200 Origins Customers Warehouse Transportation Routing/ Transportation Tracking and Management Optimization Scheduling Reporting 100,000 Shipments per Month 1,200,000 Shipments per Year (30 Million Tons per Year) 125 Customers 6,000 Destinations  30 Sales and Marketing  100 Logistics Planners & Officers  260 FS Staffs  425 Carriers  6,000 Drivers  500 WH Operators SCG Logistics 400 Staffs Carriers 6,500 Staffs Human Resource in Supply Chain

2 2 Key Drivers Customer Needs 1. Service Quality - Driver’s Manner - Safety & Environment Concern - No Fraud - Process & Others 2. Delivery - On time Delivery - Accuracy 3. Product Condition - Damage/Loss Control - No Contamination 4. Document - On time Document Return and Debt Reduction Customers Plants Logistics Services Sales and Marketing Logistics Planners & Officers FS  Carriers  Drivers  WH Operators Characteristics of HR in supply chain  Discipline  Professional  Safety & Environment Concern  Service Mind

3 3 Safety Management System 1. Education 2. Equipment 3. Enforcement 4. Emergency Response 5. Evaluation 5E’s Safety Principle

4 4 1. Education : Driver Institute 1. Education 2. Equipment 3. Enforcement 5. Evaluation 4. Emergency Response พขร. ทุกคนจะได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการขับรถ โดย ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมที่จัดให้มีขึ้นอย่างเหมาะสม ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาพนักงานขับรถ ระหว่าง SCG Logistics และวิทยาลัยในสังกัดของ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 4 แห่ง เพื่อพัฒนาการฝึกอบรม และยกระดับพนักงานขับรถ ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ มจธ. มช. มทร. ศรีวิชัย วท. ระยอง ราชบุรี นครสวรรค์ และท่าหลวง

5 5 5E’s Safety Principle 1. Education : Driver Institute 1. Education 2. Equipment 3. Enforcement 5. Evaluation 4. Emergency Response ม.ล. ลักษณาวดี หัสดินทร ลัดดาวัลย์ ม่วงศิริ อ. จำเรียง วัยวัฒน์ อ. ธเนศ ศิริ กิจ อ. ธงชัย ภูปรัสสานนทน์ อ. วิโรจน์ ศิริ ไพบูลย์ อ. สมปอง คง นิ่ม อ. พงศ์ษา บุนนาค ชลัช วงศ์สงวน (ผู้อำนวยการสถาบันฯ)

6 6 5E’s Safety Principle 1. Education : Driver Institute 1. Education 2. Equipment 3. Enforcement 5. Evaluation 4. Emergency Response ทัศนคติที่คนทั่วไปที่มีต่อพนักงานขับรถบรรทุก Professional Drivers แต่งกายไม่เรียบร้อย อันธพาล บนท้องถนน ทำงานหนัก แต่ไม่ก้าวหน้า ไม่มีความรู้ การศึกษาน้อย ติดสุรา ยาบ้า เมาแล้วขับ ก้าวร้าว พูดจาไม่สุภาพ มีจิตสำนึกในความ รับผิดชอบต่อสังคม รับมือกับเหตุฉุกเฉิน ได้เป็นอย่างดี มีความรู้ในการปฏิบัติ ตามมาตรฐาน มีความรู้และทักษะ ในการขับรถปลอดภัย บริการลูกค้า ด้วยใจ พูดจา แต่งกาย สุภาพ เรียบร้อย Professional Driver Development

7 7 5E’s Safety Principle 2. Equipment 1. Education 2. Equipment 3. Enforcement 5. Evaluation 4. Emergency Response พขร. ทุกคนจะได้รับเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่ พร้อมสำหรับคนและรถ Truck Safety Equipment Driver PPE (Personal Protective Equipment) Safety Route & Rest Area สระบุรี สุราษฎร์ธานี นครสวรรค์ บางสะพานน้อย Public Truck Station

8 8 5E’s Safety Principle 2. Equipment 1. Education 2. Equipment 3. Enforcement 5. Evaluation 4. Emergency Response Truck Inspection ยางเสื่อมสภาพ Safety Valve Butterfly Valve รั่ว Pressure Gauge ไฟท้ายแตก Check Sheet Safety ตัวอย่างสภาพรถที่ไม่พร้อมรับงาน Image Service Quality สกรูไม่ครบ สีถลอก แตกลายงา สีซีดจาง หัวเก๋งบุบ

9 9 5E’s Safety Principle 3. Enforcement 1. Education 2. Equipment 3. Enforcement 5. Evaluation 4. Emergency Response การบังคับใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการความปลอดภัยที่ กำหนดอย่างเคร่งครัด  Safety Management : Alarm Report (Over speed limit)  Proactive Monitoring and Status Tracking (Wrong destination/ Enter restricted area/ Out of route/Long waiting time) GPS

10 10 5E’s Safety Principle 3. Enforcement 1. Education 2. Equipment 3. Enforcement 5. Evaluation 4. Emergency Response Over Speed Limit Performance Tracking by FleetPerformance Tracking by Carrier รางวัล สำหรับ พขร.ที่ขับรถใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม. (ทั้งไปและกลับ) ตั้งแต่ 10 เที่ยวขึ้นไป ภายในเดือนให้ เงินรางวัล 500 บาท/เดือน - ข้อกำหนดของพขร. : จำกัดความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. - Report ผลเป็นราย Fleet และราย ผรม.


ดาวน์โหลด ppt 1 Key Drivers Huge Volume of Transportation Plants & Warehouse 200 Origins Customers Warehouse Transportation Routing/ Transportation Tracking and Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google