งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Solar Traffic Light. Block Diagram ตารางเปรียบเทียบ Specification ForthCivicmediaPrecise กรมทางหลวง ชนบท (Ø200mm.) From Memo Battery Seal Lead Acid 12V.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Solar Traffic Light. Block Diagram ตารางเปรียบเทียบ Specification ForthCivicmediaPrecise กรมทางหลวง ชนบท (Ø200mm.) From Memo Battery Seal Lead Acid 12V."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Solar Traffic Light

2 Block Diagram

3 ตารางเปรียบเทียบ Specification ForthCivicmediaPrecise กรมทางหลวง ชนบท (Ø200mm.) From Memo Battery Seal Lead Acid 12V 12,20Ah12V 12Ah12V 21Ah-Seal Lead 12V 12-20Ah Solar Cell16.8V 10W Multicrystalli ne Silicon 10W Polycrytalline Silicon 12V 10W ≥ 3W 12V 10W Flashing rate -60 times/min -50 times/min -40 times/min -30 times/min -60 times/min (+/-6times/min) -60 times/min 50 times/min ≤ flashing rate ≥ 60 times/min -60 times/min Lamp size -Ø300mm 127LEDs -Ø200mm 84LEDs -Ø300mm 200LEDs -Ø200mm ≥30LEDs -Ø300mm 150LEDs

4 ตารางเปรียบเทียบ Specification ForthCivicmediaPrecise กรมทางหลวง ชนบท (Ø200mm.) From Memo Luminous Intensity -1,400,000 mcd~ 740,000 ≥ 160,000 ≥ 660,000 Type LED -High Luminous Intensity 12V 10WHigh Luminous Intensity for Traffic Sign Len, Back Cover and Housing Ultraviolet Resistant Polycarbonate Frame Size WxDxH (mm.) -Ø300mm 360x360x180 ----

5 DIMENSIONS

6 ข้อกำหนดสัญญาณไฟกระพริบ ที่ต้องพิจาณาเพิ่มเติม  โครงสร้าง  เสาเหล็ก Ø 1 ” สูง 3 เมตร ความหนา 4 มม. ทาสี กันสนิม  ฐานรากรับเสาโคม  LEDS  อุณหภูมิการทำงาน  อายุการใช้งาน  วัสดุที่ใช้ทำ LED ต้องป้องกันแสง UV ได้


ดาวน์โหลด ppt Solar Traffic Light. Block Diagram ตารางเปรียบเทียบ Specification ForthCivicmediaPrecise กรมทางหลวง ชนบท (Ø200mm.) From Memo Battery Seal Lead Acid 12V.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google