งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างและ หน้าที่ของพืช ดอก. Structure of Root.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างและ หน้าที่ของพืช ดอก. Structure of Root."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างและ หน้าที่ของพืช ดอก

2 Structure of Root

3

4

5 • ป้องกันอันตราย ให้กับปลายราก Root cap • มีเนื้อเยื่อเจริญ มี การแบ่งเซลล์แบบ mitosis ตลอดเวลา Zone of Cell Division • ขยายขนาดเซลล์ ทำ ให้รากยาวขึ้น Zone of cell Elongation • เปลี่ยนแปลงเป็น เนื้อเยื่อถาวร เพื่อ ทำหน้าที่เฉพาะ อย่าง Zone of Cell Differentiation

6 protoderm epidermis root hair ground meristem cortex procambiu m xylem phloem cambium pith

7 epidermis cortex endodermis Vascular tissue pith Monocotyledon Roots

8 cortex epidermis endodermis stele pith pericycle

9

10

11 Dicotyledon Roots

12

13

14

15

16

17 รากค้ำจุน รากอากาศ

18 รากช่วย หายใจ รากสะสม อาหาร

19 Structure of Stem

20

21

22

23

24

25 xylemxylem

26

27

28

29 phloem

30

31 Annual Ring

32

33

34

35 แก่นไม้ กระพี้ ไม้

36

37

38


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างและ หน้าที่ของพืช ดอก. Structure of Root.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google