งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Marketing Research & Marketing Mix By A. Treetip Boonyam Department of Marketing Bangkok University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Marketing Research & Marketing Mix By A. Treetip Boonyam Department of Marketing Bangkok University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Marketing Research & Marketing Mix By A. Treetip Boonyam Department of Marketing Bangkok University

2 2 Research for the Product Life Cycle Time +-+- Total Industry profit Total Industry sales Pre BirthIntroductionMarket YouthMaturityDecline

3 A. Treetip.B3 นักวิจัยกับวงจรชีวิต ผลิตภัณฑ์ ► ในแต่ละขั้น คุณสามารถระบุถึงลักษณะ เฉพาะตัวของสินค้าของคุณได้หรือไม่ ( เช่น ยอดขาย, คู่แข่ง, ความต้องการ ลูกค้าในขณะนั้น, อุตสาหกรรมโดยรวม ฯลฯ ) ► ถ้าคุณต้องเป็นนักการตลาด คุณจะใช้ เครื่องมือใดในแต่ละขั้น ► คุณในฐานะนักวิจัย ต้องระบุข้อมูลที่คุณ ต้องการในแต่ละขั้นได้ ► ในแต่ละขั้น คุณวางแผนกลยุทธ์ไว้ ล่วงหน้าหรือยัง ???

4 A. Treetip.B4 การทำวิจัยในแต่ละขั้น ของวงจรชีวิต ► Stage 1: Pre-Birth  Idea Generation: survey / observation/ discussion group  Screening: discussion group  Idea Evaluation: Focus group (unique selling point)/ Q  Idea Refinement: Quali + Quanti  Product Development  Product Refinement  Check initial usage satisfaction  Focus group  Home usage test  Large survey  Quali + Quanti

5 A. Treetip.B5 Stage 2: Youth ► Developing Marketing Mix ► Marketing Mix Evaluation ► Identify the unique selling point ► Packaging and Pricing and Name testing ► Ad Evaluation ► Ad Refinement

6 A. Treetip.B6 Stage 3: Maturity ► Market situation analysis ► Tracking consumer’s needs ► Customer satisfaction vis-à-vis competitors ► Check how unique vis-à-vis competitors ► Marketing mix re-evaluation

7 A. Treetip.B7 Stage4: Old Age ► Finding the new markets for the current product ► Idea generation for new product

8 A. Treetip.B8 Advertising ► Differentiation ► Reinforcement ► Consumer evaluate their criteria with  Should get me attention  Should talk to me, not at me  Should entertain me, not bore me  Novelty + Relevance + Credibility

9 A. Treetip.B9 ► Getting into the Consumer’s Long- term memory  Repetition  Consistency  Creativity ► Relevant ► The Unexpected ► Can’t forget Advertising

10 A. Treetip.B10 Advertising Cycle 1. Strategy Development - Where are we, and why? - Where do we want to be? 3. Campaign Evaluation - Have we got there? 2. Creative Development - How can we get there? - Are we getting there?

11 11 รายละเอียดของการวิจัย การโฆษณา รายละเอียด ค่าคะแนน ดี ปานกลาง ไม่ดี - แนวการนำเสนอ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - การสื่อความหมาย 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - ความเข้าใจง่าย 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - ความน่าเชื่อถือ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - ความทันสมัย 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - ความดึงดูดให้ติดตามจนจบ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - ความเพลิดเพลิน 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - การทำให้จดจำยี่ห้อได้ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - ความเหมาะสมกับสินค้า 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - ความแปลกแหวกแนวเมื่อ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 เทียบกับโฆษณาอื่น - ความรู้สึกอยากลองใช้สินค้า 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 หลังเห็นโฆษณา

12 A. Treetip.B12 Persuasion Questions ► Pre-Exposure  ตรายี่ห้อที่ใช้ในช่วง 2 - 3 เดือนที่ ผ่านมา  ตรายี่ห้อที่ใช้มากที่สุด  10 ครั้งของการใช้สินค้าล่าสุด คุณใช้ ตรายี่ห้อใดบ้าง ► Post-Exposure  ตราในอนาคตที่จะซื้อ  ตราสินค้าที่คุณคิดว่าน่าจะใช้บ่อย  ใน 10 ครั้งต่อไปนี้ คุณจะใช้ตรายี่ห้อ ใดบ้าง

13 A. Treetip.B13 การเปรียบเทียบโฆษณา 2 ชุด Ad1 Ad2 Total Thailand Norm (104) (103) (15) 1 st Brand Switch Score 15.6 16.1 15.0 Relevant Set 48.4 46.8 33.0

14 A. Treetip.B14 Persuasion shift measures Ad1 Pre Post Diff Loyalty Shift 82.5 76.25 -6.25 Share of usage occasions 39.04 45.00 5.96 Penetration Shift 48.08 73.08 25.00 Ad2 Pre Post Diff Loyalty Shift 94.29 85.95 -8.33 Share of usage occasions 38.45 46.70 8.25 Penetration Shift 40.78 68.93 28.16


ดาวน์โหลด ppt Marketing Research & Marketing Mix By A. Treetip Boonyam Department of Marketing Bangkok University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google