งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

nt of Production and Operation Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "nt of Production and Operation Management)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 nt of Production and Operation Management)
บทที่ 8 การบริหารด้านการผลิตและการปฏิบัติขั้นดำเนินงาน (Manageme nt of Production and Operation Management) อดีต - Mass Production ปัจจุบัน - Customization (ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง) การผลิต - ??? การผลิตสินค้า - ??? การดำเนินการผลิต - ???

2 การผลิต - กระบวนการทั้งหมดที่กิจการใช้ไปในการ
ผลิตสินค้าหรือบริการ การผลิตสินค้า - กระบวนการทางกายภาพในการผลิต สินค้าเท่านั้น การดำเนินการผลิต - หน้าที่ต่าง ๆ ที่จำเป็นที่จะทำให้ กิจการทำการผลิตและส่งมอบ

3 การบริหารด้านการผลิต
1. ระดับกลยุทธ์ ผู้บริหาร ระดับสูง 2. ระดับกลวิธี ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น 3. ระดับปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ

4 ปัจจัยการผลิต แรงงาน ผู้จัดการ อุปกรณ์ โรงงาน วัสดุ บริการ ที่ดิน
พลังงาน ลูกค้าภายในองค์การ ลูกค้าภายนอกองค์การ กระบวนการผลิต และบริการ ผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ 1 3 5 2 4 EX. Biscuit production line

5 กลยุทธ์การผลิตและดำเนินงาน
1. กลยุทธ์การผลิตแบบเก็บเป็นสินค้าคงคลัง (Make-to-Stock) Mass Production 2. กลยุทธ์การผลิตตามคำสั่ง (Make-to-Order) Lot Production Ex. เสื้อผ้า-> โลตัส 3. กลยุทธ์การประกอบสินค้าตามคำสั่ง (Assemble-to-Order) Ex. DELL

6 วิวัฒนาการผลิตสมัยใหม่
การปฏิวัติอุสาหกรรม ==> เครื่องจักรไอน้ำ ==> ใช้น้ำมัน กระบวนการผลิต ==> สายประกอบการ (Assembly Line) แบ่งงานกันทำ (Division of Labor)  Frederic Taylor

7 แผนภูมิของแกนท์ (Gantt chart)
กิจกรรม วางแผนงาน สำรวจความต้องการ ออกแบบ สร้างต้นแบบ ปรับปรุงต้นแบบ ทดสอบตลาดเบื้องต้น การผลิต การทดสอบตลาด การเสนอผลิตภัณฑ์ออสู่ตลาด การประเมินผลกลยุทธ์

8 ตัวอย่าง รถยนต์ Ford รุ่น Model T
การผลิต พศ.2455 ผลิต 78,611 คัน พศ.2466 ใช้ Assembly Line + Division of Labor พศ.2457 ผลิต260,720 คัน ==> $ 500 ราคา พศ.2451 ==> $ 850 พศ.2459 ==> $ 500

9 หลัง WW II - USA ละเลยการปรับปรุงการผลิตและคุณภาพ
เนื่องจาก Japan และ Europe แพ้สงคราม Ford --> “ลูกค้าสามารถมีรถยนต์ได้เพียงสีเดียวคือสีดำ” Japan พัฒนาสินค้าจากพื้นฐาน เน้นคุณภาพ บริการและต้นทุน Ex. รถยนต์ มีสี รูปร่าง และขนาดที่แตกต่าง ขึ้นอยู่กับตลาดของลูกค้า

10 ประเภทอุตสาหกรรม 1. อุตสาหกรรมหนัก (Heavy Industry)
ขนาดใหญ่+หุ่นยนต์ ==> รถยนต์ น้ำมัน Honda Toyota Ex. Mini production system 2. อุตสาหกรรมเบา (Light Industry) ==> เฟอร์นิเจอร์ อาหาร

11 3. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง (High technology industry) ==>
คอมพิวเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ โทรศัพท์ ยา 4. อุตสากรรมที่เกี่ยวข้องวิศวกรรมระดับสูง(Precision Engineering) ==> อุตฯ อวกาศ

12 - การรื้อปรับองค์กร (Re-engineering)
เทคนิคของนวัตกรรมการผลิตและการปฏิบัติขั้นดำเนินงาน 1. การจัดการด้านคุณภาพ - การบริหารคุณภาพรวม (Total Quality Management (TQM)) - การรื้อปรับองค์กร (Re-engineering) International Quality Standards EX. ISO 9000

13 ISO9000 TQM การรื้อปรับระบบองค์กร ระดับคุณภาพ เวลา

14 วิธีการหนึ่งของ TQM วงจรของ Diming และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
P ระดับคุณภาพ P A D P A D C C A D C

15 Japan ==> Dimming Prize
รางวัลคุณภาพสินค้าในแต่ละประเทศ Japan ==> Dimming Prize Edward Dimming  Father of Quality in Japan USA ==> Malcolm Baldrige Award Thailand ==> รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

16 3. การวางแผนวัตถุดิบทั้งองค์กร
2. การวางแผนวัตถุดิบ (Manufacturing and Resource Planning (MRP) ==> ความสามารถในการวางแผนการผลิตและวัตถุดิบ 3. การวางแผนวัตถุดิบทั้งองค์กร (Enterprise Resource Planning (ERP)) มี Software ที่สำคัญคือ SAP ERP

17 4. การผลิตแบบยื่น (Lean production) ==> Just In Time (JIT)  Toyota
Ex. Idea lean production : value steam Ex. Lean Manufacturing Example Toyota Plant Kentucky 5. การเปรียบเทียบ (Benchmarking) ==> โดยบริษัท XEROX ในUS => Japan การบริหารโดยการเปรียบเทียบกับกิจการหรือคู่แข่งในด้าน ==> การผลิต การตลาด การเงิน ฯลฯ

18 6. ตัวแปร 6 ตัว (Six Sigma) ==>
โดย Jack Welch ของ GE ประสบความสำเร็จ เพื่อลดอัตราการสูญเสียในการผลิตสินค้าหรือบริการให้น้อยที่สุด EX.ต่างประเทศFord Nokia Sony J&J EX.ในประเทศ  - บ.เครื่องสุขภัณฑ์ American Standard - ฝ่ายซ่อมบำรุงท่าอากาศยาน บ.การบินไทย จก.(มหาชน) - บ.ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

19 ขั้นตอนของ Six Sigma ระบุปัญหา ประเมินกระบวนการปัจจุบัน
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ปรับปรุงกระบวนการ ควบคุมกระบวนการ

20 ระดับของซิกมาและอัตราความสูญเสีย
จำนวนที่ไม่ได้มาตราฐาน / 1 ,000,000 ส่วน 3.0 66 ,810 3.4 22,750 4.0 6,750 4.5 1,350 5.0 233 5.5 32 6.0

21 Any Problem ????

22 บทความ TOYOTA TO BE NO.1 Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick, Cadillac, GMC, Saturn Saab, HUMMER, Holden, Opel, Vauxhall, GMAC, ACDelco

23 Ford Motor Company Ford Land Rover clip1 Lincoln Volvo clip2 Mercury Jaguar Mazda Aston Martin


ดาวน์โหลด ppt nt of Production and Operation Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google