งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การวิจัยและพัฒนา (R&D)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การวิจัยและพัฒนา (R&D)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การวิจัยและพัฒนา (R&D)
- WW ==> สงคราม - หลัง WW II==> อุตสาหกรรม - อพอลโล 11 ขึ้นสู่ดวงจันทร์ - GM ใช้ งบ R&D ==> $7 Billion - 60 % ==> IT, Electronic and Drugs - 1 / 4 พนักงานของ NOKIA ==> R&D

2 Major Industries to R&D
- Telecommunication - Chemical & Drug - Electronics

3 เลโนโวเปิดศูนย์วิจัยในสหรัฐอเมริกา
นักวิทย์ลอดช่องหัวใสใช้พลัง “ฉี่” ขับเคลื่อนแบตเตอรี

4

5 แรงกดดันที่ทำให้องค์กรต้องมีการทำ R&D
1. แรงกดดันจากมหภาค 2. แรงกดดันด้านอุปทาน 3. แรงกดดันด้านอุปสงค์ เช่น น้ำมัน  พลังงานทดแทน

6 ประเภทของวิจัย

7 การจัดองค์กรในการวิจัยและพัฒนา

8 Centralized Decentralized R&D Division A Division B Division C
Division D Decentralized Division A Division B Division C Division D

9 Innovation and R&D in Thailand
Close Innovation ให้ความสำคัญกับภาครัฐฯมากกว่า Open Innovation จับมือร่วมกันเป็น Cluster

10 แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)
การวิจัย ตลาดใหม่ ตลาดเดิม โครงการวิจัย

11 Any Problem ????


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การวิจัยและพัฒนา (R&D)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google