งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การวิจัยและพัฒนา (R&D) - หลัง WW II==> อุตสาหกรรม - WW ==> สงคราม - GM ใช้ งบ R&D ==> $7 Billion - 60 % ==> IT, Electronic and Drugs - 1 / 4 พนักงานของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การวิจัยและพัฒนา (R&D) - หลัง WW II==> อุตสาหกรรม - WW ==> สงคราม - GM ใช้ งบ R&D ==> $7 Billion - 60 % ==> IT, Electronic and Drugs - 1 / 4 พนักงานของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การวิจัยและพัฒนา (R&D) - หลัง WW II==> อุตสาหกรรม - WW ==> สงคราม - GM ใช้ งบ R&D ==> $7 Billion - 60 % ==> IT, Electronic and Drugs - 1 / 4 พนักงานของ NOKIA ==> R&D - อพอลโล 11 ขึ้นสู่ดวงจันทร์

2 Major Industries to R&D - Telecommunication - Chemical & Drug - Electronics

3 เลโนโวเปิดศูนย์วิจัยในสหรัฐอเมริกา นักวิทย์ลอดช่องหัวใสใช้พลัง “ ฉี่ ” ขับเคลื่อนแบตเตอรี

4

5 แรงกดดันที่ทำให้องค์กรต้องมีการทำ R&D 1. แรงกดดันจากมหภาค 2. แรงกดดันด้านอุปทาน 3. แรงกดดันด้านอุปสงค์ เช่น น้ำมัน  พลังงานทดแทน

6 ประเภทของวิจัย

7 การจัดองค์กรในการวิจัยและพัฒนา

8 Centralized R&D Division A Division B Division C Division D Decentralized Division ADivision BDivision CDivision D

9 Innovation and R&D in Thailand -Close Innovation ให้ความสำคัญกับภาครัฐฯมากกว่า -Open Innovation จับมือร่วมกันเป็น Cluster

10 ตลาด เดิม ตลาด ใหม่ การวิจัย การ พัฒนา โครงการวิจั ย แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)

11


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การวิจัยและพัฒนา (R&D) - หลัง WW II==> อุตสาหกรรม - WW ==> สงคราม - GM ใช้ งบ R&D ==> $7 Billion - 60 % ==> IT, Electronic and Drugs - 1 / 4 พนักงานของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google