งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างของโหนดประกอบด้วย Node ประกอบด้วย info ใช้เก็บ integer และ Next ชื่อพอยเตอร์ สำหรับชี้ไปยังโหนดถัดไป  Successor = Node ที่อยู่ถัดไป จาก Node.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างของโหนดประกอบด้วย Node ประกอบด้วย info ใช้เก็บ integer และ Next ชื่อพอยเตอร์ สำหรับชี้ไปยังโหนดถัดไป  Successor = Node ที่อยู่ถัดไป จาก Node."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างของโหนดประกอบด้วย Node ประกอบด้วย info ใช้เก็บ integer และ Next ชื่อพอยเตอร์ สำหรับชี้ไปยังโหนดถัดไป  Successor = Node ที่อยู่ถัดไป จาก Node ที่ใช้งานอยู่  Presecessor = Node ที่อยู่ก่อน หน้าจาก Node ที่กำลังใช้งานอยู่ โครงสร้างของโหนด

2 การแทรกโหนดไว้ในลิ้งค์ลิสต์ 1. อัลกอริทึมการแทรกโหนดใหม่ลง ในลิ้งค์ลิสต์ ( การแทรกโหนดระหว่างกลาง )

3 ฟังก์ชันการตรวจสอบลิ้งค์ ลิสต์ p=First; do while(p-->info!=2){ p=p-->First-->Next; }

4 ต้องการจะแทรกโหนดใหม่ หลังโหนดที่มีค่าเท่ากับ 2 โดยให้ตัวแปรพอยเตอร์ "P" ชี้ P | First--> [1][ ]--> [2][ ]-->[4][null] ลิ้งค์ลิสต์เดิม

5 ต้องการจะแทรกโหนดใหม่ระหว่าง โหนดที่ 2 กับ 3 มีขั้นตอนดั้งนี้ 1. สร้างโหนดใหม่ที่ชื่อว่าโดยใช้พอยเตอร์ที่ชื่อ ว่า "New" New--> Null


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างของโหนดประกอบด้วย Node ประกอบด้วย info ใช้เก็บ integer และ Next ชื่อพอยเตอร์ สำหรับชี้ไปยังโหนดถัดไป  Successor = Node ที่อยู่ถัดไป จาก Node.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google