งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างของโหนด Successor = Node ที่อยู่ถัดไปจาก Node ที่ใช้งานอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างของโหนด Successor = Node ที่อยู่ถัดไปจาก Node ที่ใช้งานอยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างของโหนด Successor = Node ที่อยู่ถัดไปจาก Node ที่ใช้งานอยู่
โครงสร้างของโหนดประกอบด้วย Nodeประกอบด้วยinfo ใช้เก็บ integer และ Next ชื่อพอยเตอร์สำหรับชี้ไปยังโหนดถัดไป Successor = Node ที่อยู่ถัดไปจาก Node ที่ใช้งานอยู่ Presecessor = Node ที่อยู่ก่อนหน้าจาก Node ที่กำลังใช้งานอยู่

2 การแทรกโหนดไว้ในลิ้งค์ลิสต์
อัลกอริทึมการแทรกโหนดใหม่ลงในลิ้งค์ลิสต์ (การแทรกโหนดระหว่างกลาง)

3 ฟังก์ชันการตรวจสอบลิ้งค์ลิสต์
p=First; do while(p-->info!=2){ p=p-->First-->Next; }

4 First--> [1][ ]--> [2][ ]-->[4][null]
ลิ้งค์ลิสต์เดิม ต้องการจะแทรกโหนดใหม่หลังโหนดที่มีค่าเท่ากับ 2 โดยให้ตัวแปรพอยเตอร์ "P"ชี้ P | First--> [1][ ]--> [2][ ]-->[4][null]

5 ต้องการจะแทรกโหนดใหม่ระหว่างโหนดที่ 2 กับ 3 มีขั้นตอนดั้งนี้
1.สร้างโหนดใหม่ที่ชื่อว่าโดยใช้พอยเตอร์ที่ชื่อว่า "New" New--> Null


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างของโหนด Successor = Node ที่อยู่ถัดไปจาก Node ที่ใช้งานอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google