งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา เนื่องจากนักศึกษาราชมงคลธัญบุรีส่วน ใหญ่เป็นคนต่างถิ่นส่วนมากจึงไม่คุ้นเคยกับ สถานที่ต่างๆภายในและรอบๆมหาวิทยาลัยเรา จึงจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อแนะนำสถานที่ทั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา เนื่องจากนักศึกษาราชมงคลธัญบุรีส่วน ใหญ่เป็นคนต่างถิ่นส่วนมากจึงไม่คุ้นเคยกับ สถานที่ต่างๆภายในและรอบๆมหาวิทยาลัยเรา จึงจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อแนะนำสถานที่ทั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา เนื่องจากนักศึกษาราชมงคลธัญบุรีส่วน ใหญ่เป็นคนต่างถิ่นส่วนมากจึงไม่คุ้นเคยกับ สถานที่ต่างๆภายในและรอบๆมหาวิทยาลัยเรา จึงจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อแนะนำสถานที่ทั้ง ภายในและรอบๆมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจและ น่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา

3 วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมสถานที่ต่างๆทั้งภายในและรอบๆ มหาวิทยาลัยที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับ นักศึกษา

4 ขอบเขตของงานที่ได้รับ มอบหมาย เว็บไซต์เกี่ยวกับสถานที่ภายในและรอบๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

5 เครื่องมือและความรู้ที่นำมา ประยุกต์ใช้  โปรแกรมสร้างเว็บ word press  โปรแกรมจำลองฐานข้อมูล AppServ  โปรแกรมแต่งรูป Photoshop

6 ขั้นตอนและระยะเวลา ดำเนินงาน

7 ผลการดำเนินงาน

8 ศึกษาโปรเจค  ศึกษาว่าควรมีอะไรในเว็บบ้าง  ศึกษาว่าควรออกแบบเว็บแบบใดจึงจะ เหมาะสม  ศึกษาว่ามีสถานที่ใดบ้างที่น่าจะนำมาแนะนำ

9 โครงสร้าง เว็ป Home สมัคร สมาชิก ข่าวสาร R MUTT รอบรั้ว RMUTT เกี่ยวกับ RM UTT คณะ ในฝัน Web board ติดต่อ เรา ในรั้ว RMUTT ความ เป็นมา RMUTT แผนที่การ เดินทาง แผนที่ ภายใน RMUTT Hot News RMUTT Radio คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรม ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ คณะ เทคโนโลยีการเกษ ตร วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทย คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์ อาหารการ กิน เจ็บไข้ไม่ สบาย ร่างกาย แข็งแรง คลังความรู้ ที่พักปลอด ภับ มุมสบายๆ อาหาร อร่อย ป่วยไข้ไม่ สบาย ที่พักถูกใจ ความรู้ เพิ่มเติม ผ่อนคลาย สบายใจ จับจ่ายซื้อ ของ เดินทาง ปลอดภัย เข้าวัด ทำบุญ

10 ศึกษาเครื่องมือในการทำเว็บ

11

12 สร้างเว็บ

13

14 สรุปปัญหาในการดำเนินการ เนื่องจากขาดความรู้ในการทำเว็บ จึงทำ ให้เสียเวลาในการศึกษาโปรแกรมต่างๆและการ รวบรวมข้อมูลไม่สามารถทำได้เต็มที่เนื่องจาก กิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา เนื่องจากนักศึกษาราชมงคลธัญบุรีส่วน ใหญ่เป็นคนต่างถิ่นส่วนมากจึงไม่คุ้นเคยกับ สถานที่ต่างๆภายในและรอบๆมหาวิทยาลัยเรา จึงจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อแนะนำสถานที่ทั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google