งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เว็บแนะนำสถานที่ ภายในและรอบๆมทร.ธัญบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เว็บแนะนำสถานที่ ภายในและรอบๆมทร.ธัญบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เว็บแนะนำสถานที่ ภายในและรอบๆมทร.ธัญบุรี

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
เนื่องจากนักศึกษาราชมงคลธัญบุรีส่วนใหญ่เป็นคนต่างถิ่นส่วนมากจึงไม่คุ้นเคยกับสถานที่ต่างๆภายในและรอบๆมหาวิทยาลัยเราจึงจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อแนะนำสถานที่ทั้งภายในและรอบๆมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา

3 วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมสถานที่ต่างๆทั้งภายในและรอบๆมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับนักศึกษา

4 ขอบเขตของงานที่ได้รับมอบหมาย
เว็บไซต์เกี่ยวกับสถานที่ภายในและรอบๆมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

5 เครื่องมือและความรู้ที่นำมาประยุกต์ใช้
โปรแกรมสร้างเว็บ word press โปรแกรมจำลองฐานข้อมูล AppServ โปรแกรมแต่งรูป Photoshop

6 ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน
สัปดาห์ที่ งานที่ทำ 1 2 3 4 5 6 7 8 ศึกษาโปรเจค วางโครงสร้างเว็บ ศึกษาเครื่องมือทีใช้ รวบรวมข้อมูล สร้างเว็บ ทดสอบการใช้งาน

7 ผลการดำเนินงาน สัปดาห์ที่ งานที่ทำ 1 2 3 4 5 6 7 8 ศึกษาโปรเจค
วางโครงสร้างเว็บ ศึกษาเครื่องมือทีใช้ รวบรวมข้อมูล สร้างเว็บ ทดสอบการใช้งาน

8 ศึกษาโปรเจค ศึกษาว่าควรมีอะไรในเว็บบ้าง
ศึกษาว่าควรออกแบบเว็บแบบใดจึงจะเหมาะสม ศึกษาว่ามีสถานที่ใดบ้างที่น่าจะนำมาแนะนำ

9 โครงสร้างเว็ป Home สมัครสมาชิก เกี่ยวกับRMUTT ข่าวสารRMUTT คณะในฝัน
Web board ติดต่อเรา ในรั้วRMUTT รอบรั้วRMUTT ความเป็นมาRMUTT RMUTT Hot News คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาหารการกิน อาหารอร่อย แผนที่การเดินทาง RMUTT Radio คณะบริหารธุรกิจ เจ็บไข้ไม่สบาย ป่วยไข้ไม่สบาย แผนที่ภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่างกายแข็งแรง ที่พักถูกใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คลังความรู้ ความรู้เพิ่มเติม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่พักปลอดภับ ผ่อนคลายสบายใจ คณะศิลปศาสตร์ มุมสบายๆ จับจ่ายซื้อของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เดินทางปลอดภัย เข้าวัดทำบุญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

10 ศึกษาเครื่องมือในการทำเว็บ

11

12 สร้างเว็บ

13

14 สรุปปัญหาในการดำเนินการ
เนื่องจากขาดความรู้ในการทำเว็บ จึงทำให้เสียเวลาในการศึกษาโปรแกรมต่างๆและการรวบรวมข้อมูลไม่สามารถทำได้เต็มที่เนื่องจากกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลด ppt เว็บแนะนำสถานที่ ภายในและรอบๆมทร.ธัญบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google