งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Presen t Senio r Projec t Part II/II. Development of Visualization for 3-Dimensional Bin packing การพัฒนาระบบแสดงผล สำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ในสามมิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Presen t Senio r Projec t Part II/II. Development of Visualization for 3-Dimensional Bin packing การพัฒนาระบบแสดงผล สำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ในสามมิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Presen t Senio r Projec t Part II/II

2 Development of Visualization for 3-Dimensional Bin packing การพัฒนาระบบแสดงผล สำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ในสามมิติ

3 3D Bin Packing Team. Project By Nuttawee Kowsuwon 443040710-5 Songporn Thanakittipoom 443040741-4 Project Adviser Asst. Dr.Wanida Kanarkard Project Assesor Asst. Prof. Chanchai Vithsupalert Dr.Wasi Chaopanon

4 SCOPE  Objective  Schedule  Structure of program  Tools  Progression of project  Problems

5 Planing 25472548 JunJulAusSepOctNovDecJanFab 1. Learning About Genetic Algorithm 2. Learning About Former Program of Bin Packing Solution and C++ Programming Language 3. Learning About OpenGL for 3D and GUI on Linux 4. Design GUI 5. Development 6. Testing and Modified 7. Project Report Schedule Old Progression Lastest Progression

6 Objective  Create GUI for get and send parameter.  Improve Genetic Algorithm source part and coding.  Display graphic of GUI in 3-Dimentions.

7 INPUT Container Size and Boxes Size Calculate by Genetic Algorithm Display Ordering with 3-Dimention OUTPUT Structure of Program.

8 Structure of Program (Cont.) •pack.h •pack.cpp •container.h •container.cpp •main.cpp •myGALib.h •main.cpp Result.txt ลำดับการ จัดเรียงของ กล่อง GL Window ภาพแสดงการ จัดเรียง Old

9 •Mainform.ui.h •Mainform.ui •Mainform.h •Mainform.cpp •main.cpp •cube.h •cube.cpp •GAgen.h •GAgen.cpp •Container.h •Container.cpp NEW Structure of Program (Cont.)

10 & &

11 Tool Developer on Linux Grade and Gtk+

12 Qt Designer and Qt Library […]

13 Genetic Algorithm and GALib Mother Father 0001 00 0010 110101 0 110 11 1100010 00 0000 011010 0 000 11 000 Genetic Algorithm = กระบวนการเชิงพันธุกรรม cross over | reproduction | mutation 0001 00 0010 110101 0 110 11 110 0010 00 0000 011010 0 000 11 000 (cross over) 0001 00 0000 110101 0 110 11 110 0010 00 0010 011010 0 000 11 000 ลูกตัวที่1 ลูกตัวที่2

14 OpenGL glBegin(GL_LINE_LOOP); glVertex3f(x1, y1, z1); glVertex3f(x2, y2, z2); glVertex3f(x3, y3, z3); glVertex3f(x4, y4, z4); glEnd(); (x1,y1,z1) (x2,y2,z2) (x3,y3,z3)(x4,y4,z4) (x, y, z) w l h

15 Progression of Project Design GUI and Development

16 version 1 Progression of Project (cont.)

17 version 2 Progression of Project (cont.)

18 version 3 Progression of Project (cont.)

19 Latest version and.. (version 4)

20 Progression of Project (cont.) version 4

21 Progression of Project (cont.) version 4

22 Progression of Project (cont.) version 4

23 Progression of Project (cont.) version 4

24 Problems Problems.  อาจารย์ จิระเดช เจ้าของ โปรแกรมที่ใช้ GA ได้เดินทาง ไปศึกษาต่อ  หาหนังสือคู่มือ Qt ได้ยาก  โค้ดของ GALib ยากต่อ การศึกษา  ความแม่นยำในการใช้ภาษา C++ ค่อนข้างน้อย

25 กรุณารอสักครู่ เพื่อชมการ แสดงโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt Presen t Senio r Projec t Part II/II. Development of Visualization for 3-Dimensional Bin packing การพัฒนาระบบแสดงผล สำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ในสามมิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google