งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus)
นายสกุลวงศ์ บัวพรมมี นายสัญจร กีรติรังสรรค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 หัวข้อที่นำเสนอ ความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แนวคิดในการออกแบบ คำแนะนำในการป้องกันไวรัส

3 ความสำคัญและที่มา ไวรัสแพร่ระบาดใน USB storage เป็นจำนวนมาก
บริษัทใหญ่ๆไม่สามารถทำตัวอัพเดทออกมาได้ทัน ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีไวรัสแพร่ระบาดใน USB อยู่มาก ไวรัสก่อให้เกิดการสูญหายของข้อมูลบ่อยครั้ง

4 วัตถุประสงค์และขอบเขต
เพื่อสามารถสแกนหาและกำจัดไวรัสที่แพร่ระบาดใน USB storage ได้ เพื่อป้องกันไวรัสจาก USB storage ที่แพร่ระบาดในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ไวรัสที่แพร่ใน USB storage จะใช้ไฟล์ Autorun.inf ในการเรียกไฟล์ไวรัสให้ทำงาน การค้นหาไวรัส ทำได้จากการเทียบ virus signature เพื่อระบุว่าเป็นไวรัสประเภทใด

6 วิธีการตรวจสอบไวรัส Virus Signature Heuristic Scan Policy

7 แนวคิดในการออกแบบ แบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนป้องกัน และ ส่วนแสกนและกำจัด
แบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนป้องกัน และ ส่วนแสกนและกำจัด เขียนโปรแกรมให้ทำการลบไฟล์ autorun.inf จากไดร์ต่างได้ พัฒนาให้ทำงานแบบ auto หลังจากมีการเสียบ USB ทำการแสกนว่า USB storage นั้นมีไวรัสหรือไม่

8 ส่วนการป้องกันไวรัส

9 ส่วนการป้องกันไวรัส (2)

10 ส่วนการค้นหาและกำจัด

11 คำแนะนำในการป้องกันไวรัส
คลิกขวาในการเปิด USB storage เปิด hidden files เพราะไฟล์ไวรัสจะเป็น hidden files อัพเดทโปรแกรมแอนตี้ไวรัสบ่อยๆ

12 Questions


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google