งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาโปรแกรมป้องกัน และกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus) นายสกุลวงศ์ บัวพรมมี 483040154-3 นายสัญจร กีรติรังสรรค์ 483040157-7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาโปรแกรมป้องกัน และกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus) นายสกุลวงศ์ บัวพรมมี 483040154-3 นายสัญจร กีรติรังสรรค์ 483040157-7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาโปรแกรมป้องกัน และกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus) นายสกุลวงศ์ บัวพรมมี 483040154-3 นายสัญจร กีรติรังสรรค์ 483040157-7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 หัวข้อที่นำเสนอ  ความสำคัญและที่มาของโครงการ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  แนวคิดในการออกแบบ  คำแนะนำในการป้องกันไวรัส

3 ความสำคัญและที่มา  ไวรัสแพร่ระบาดใน USB storage เป็นจำนวนมาก  บริษัทใหญ่ๆไม่สามารถทำตัวอัพเดท ออกมาได้ทัน  ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีไวรัสแพร่ ระบาดใน USB อยู่มาก  ไวรัสก่อให้เกิดการสูญหายของข้อมูล บ่อยครั้ง

4 วัตถุประสงค์และขอบเขต  เพื่อสามารถสแกนหาและกำจัดไวรัส ที่แพร่ระบาดใน USB storage ได้  เพื่อป้องกันไวรัสจาก USB storage ที่แพร่ระบาดใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง  ไวรัสที่แพร่ใน USB storage จะใช้ ไฟล์ Autorun.inf ในการเรียกไฟล์ ไวรัสให้ทำงาน  การค้นหาไวรัส ทำได้จากการเทียบ virus signature เพื่อระบุว่าเป็นไวรัสประเภทใด

6 วิธีการตรวจสอบไวรัส  Virus Signature  Heuristic Scan  Policy

7 แนวคิด ในการ ออกแบบ  แบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนป้องกัน และ ส่วนแส กนและกำจัด  เขียนโปรแกรมให้ทำการลบไฟล์ autorun.inf จากไดร์ต่างได้  พัฒนาให้ทำงานแบบ auto หลังจากมีการเสียบ USB  ทำการแสกนว่า USB storage นั้นมีไวรัส หรือไม่

8 ส่วนการป้องกันไวรัส

9 ส่วนการป้องกันไวรัส (2)

10 ส่วนการค้นหาและกำจัด

11 คำแนะนำในการป้องกัน ไวรัส  คลิกขวาในการเปิด USB storage  เปิด hidden files เพราะไฟล์ไวรัสจะ เป็น hidden files  อัพเดทโปรแกรมแอนตี้ไวรัสบ่อยๆ

12 Questions


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาโปรแกรมป้องกัน และกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus) นายสกุลวงศ์ บัวพรมมี 483040154-3 นายสัญจร กีรติรังสรรค์ 483040157-7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google