งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสหกิจศึกษาโครงการสหกิจศึกษา Cooperative Education Program Sampan Silapanad สัมพันธ์ ศิลป นาฎ Vice President, Seagate Technology (Korat) รองประธานบริษัทซีเกท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสหกิจศึกษาโครงการสหกิจศึกษา Cooperative Education Program Sampan Silapanad สัมพันธ์ ศิลป นาฎ Vice President, Seagate Technology (Korat) รองประธานบริษัทซีเกท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสหกิจศึกษาโครงการสหกิจศึกษา Cooperative Education Program Sampan Silapanad สัมพันธ์ ศิลป นาฎ Vice President, Seagate Technology (Korat) รองประธานบริษัทซีเกท เทคโนโลยี ( โคราช )

2 Success Factor ( ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ) Pre-project preparation. เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มโครงงาน

3 Success Factor ( ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ) Pre-project preparation. เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มโครงงาน Identify Project การคัดเลือกโครงการ Road Show การประชาสัมพันธ์

4 Success Factor ( ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ) Pre-project preparation. เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มโครงงาน Mentoring. ระบบพี่เลี้ยง

5 Success Factor ( ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ) Regularly review. ต้องตรวจสอบผลงานอย่างสม่ำเสมอ Pre-project preparation. เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มโครงงาน Mentoring. ระบบพี่เลี้ยง

6 Interesting Things ( สิ่งที่น่าสนใจ ) System & Regulation ระบบและข้อบังคับ Old Belief ภาพเก่าๆ / ความคิดเดิมๆ The success of SUT ความสำเร็จของ มทส.


ดาวน์โหลด ppt โครงการสหกิจศึกษาโครงการสหกิจศึกษา Cooperative Education Program Sampan Silapanad สัมพันธ์ ศิลป นาฎ Vice President, Seagate Technology (Korat) รองประธานบริษัทซีเกท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google