งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสหกิจศึกษา สัมพันธ์ ศิลปนาฎ Cooperative Education Program

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสหกิจศึกษา สัมพันธ์ ศิลปนาฎ Cooperative Education Program"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสหกิจศึกษา สัมพันธ์ ศิลปนาฎ Cooperative Education Program
Sampan Silapanad สัมพันธ์ ศิลปนาฎ Vice President, Seagate Technology (Korat) รองประธานบริษัทซีเกท เทคโนโลยี (โคราช)

2 (ปัจจัยสู่ความสำเร็จ)
Success Factor (ปัจจัยสู่ความสำเร็จ) Pre-project preparation. เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มโครงงาน

3 (ปัจจัยสู่ความสำเร็จ)
Success Factor (ปัจจัยสู่ความสำเร็จ) Pre-project preparation. เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มโครงงาน Identify Project การคัดเลือกโครงการ Road Show การประชาสัมพันธ์

4 (ปัจจัยสู่ความสำเร็จ)
Success Factor (ปัจจัยสู่ความสำเร็จ) Pre-project preparation. เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มโครงงาน Mentoring. ระบบพี่เลี้ยง

5 (ปัจจัยสู่ความสำเร็จ)
Success Factor (ปัจจัยสู่ความสำเร็จ) Pre-project preparation. เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มโครงงาน Mentoring. ระบบพี่เลี้ยง Regularly review. ต้องตรวจสอบผลงานอย่างสม่ำเสมอ

6 (สิ่งที่น่าสนใจ) Interesting Things ภาพเก่าๆ / ความคิดเดิมๆ
Old Belief ภาพเก่าๆ / ความคิดเดิมๆ The success of SUT ความสำเร็จของ มทส. System & Regulation ระบบและข้อบังคับ


ดาวน์โหลด ppt โครงการสหกิจศึกษา สัมพันธ์ ศิลปนาฎ Cooperative Education Program

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google