งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายกรวิษณ์ จั่นทอง นายพันธาวุฒิ ภูครองจิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายกรวิษณ์ จั่นทอง นายพันธาวุฒิ ภูครองจิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายกรวิษณ์ จั่นทอง นายพันธาวุฒิ ภูครองจิต
Applying RFID Technology for KhonKaen International Marathon การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบจำแนกโดยคลื่นความถี่วิทยุสำหรับงานวิ่งมาราธอนขอนแก่นนานาชาติ นายกรวิษณ์ จั่นทอง นายพันธาวุฒิ ภูครองจิต ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น NRIC 151

2 Agenda บทนำ วัตถุประสงค์ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แผนการดำเนินงาน
งานที่ได้ทำ ข้อมูลงานวิ่งมาราธอนขอนแก่นนานาชาติ การออกแบบระบบ การวิเคราะห์ต้นทุน ปัญหา

3 บทนำ

4 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการบันทึกเวลาการแข่งขัน ที่สามารถนำมาทดแทนระบบที่มีใช้อยู่เดิมได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งวิ่งมาราธอน

5 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

6 ประเภทของการแข่งขัน เพศ อายุ
Marathon เพศ Half Marathon อายุ Quarter Marathon

7 ข้อมูลงานวิ่งมาราธอนขอนแก่นนานาชาติ
การเก็บรวบรวมข้อมูล สนามการแข่งขัน

8 การเก็บรวบรวมข้อมูล การลงทะเบียน BIB ChipCode FirstName LastName
Distance Code Category Code Gender Code Nation Code TeamName การลงทะเบียน

9 สนามการแข่งขัน(Start Point , Finish Point)

10 สนามการแข่งขัน(Check Point)

11 ฐานข้อมูลเบื้องต้น จุดตรวจสอบ การลงทะเบียน ประเภทมาราธอน ID M_ID
Check point_type Time BIB M_ID M_Name BIB

12 ความต้องการของระบบตรวจจับ ความต้องการของเว็บแสดงผล
การออกแบบระบบ ระบบโดยรวม ความต้องการของระบบตรวจจับ ความต้องการของเว็บแสดงผล ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ได้ทำการออกแบบ

13 ระบบโดยรวม

14 ความต้องการของระบบตรวจจับ

15 ความต้องการของเว็บแสดงผล

16 ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ได้ทำการออกแบบ

17 เงินเดือนสำหรับวิศวกร ระดับปริญญาตรี 15,000 บาท
การวิเคราะห์ต้นทุน เงินเดือนสำหรับวิศวกร ระดับปริญญาตรี 15,000 บาท คิดตามเวลาทำงานจริง 2 เดือน สำหรับผู้ดำเนินโครงการ 2 คน คิดเป็นเงิน = 15,000 x 2 x 2 = 60,000 บาท

18 การวิเคราะห์ต้นทุน(ต่อ)
ค่าความเสื่อมของคอมพิวเตอร์คิดตามอายุการใช้งาน 5 ปี - เครื่องที่ 1 ราคาซื้อ 40,000 บาท ค่าความเสื่อมสภาพ = (40,000 x 2) / 60 = 1, บาท - เครื่องที่ 2 ราคาซื้อ 30,000 บาท ค่าความเสื่อมสภาพ = (30,000 x 2) / 60 = 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 2, บาท

19 การวิเคราะห์ต้นทุน(ต่อ)
เครื่องอ่านจำนวน 1 ชิ้น ราคา 69,825 บาท เสาอากาศจำนวน 2 ชิ้น ราคา 9,065 บาท แทกจำนวน 6,000 ชิ้น ราคา 157,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน 298, บาท

20 Q&A นายกรวิษณ์ จั่นทอง นายพันธาวุฒิ ภูครองจิต ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์
นายกรวิษณ์ จั่นทอง นายพันธาวุฒิ ภูครองจิต ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt นายกรวิษณ์ จั่นทอง นายพันธาวุฒิ ภูครองจิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google