งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายกรวิษณ์ จั่นทอง นายพันธาวุฒิ ภูครองจิต Applying RFID Technology for KhonKaen International Marathon ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายกรวิษณ์ จั่นทอง นายพันธาวุฒิ ภูครองจิต Applying RFID Technology for KhonKaen International Marathon ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายกรวิษณ์ จั่นทอง นายพันธาวุฒิ ภูครองจิต Applying RFID Technology for KhonKaen International Marathon ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การตรวจสอบจำแนกโดย คลื่นความถี่วิทยุสำหรับ งานวิ่งมาราธอนขอนแก่น นานาชาติ NRIC 151

2 Agenda • บทนำ • วัตถุประสงค์ • วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง • แผนการดำเนินงาน • งานที่ได้ทำ  ข้อมูลงานวิ่งมาราธอน ขอนแก่นนานาชาติ  การออกแบบระบบ  การวิเคราะห์ต้นทุน • ปัญหา

3 บทนำ

4 วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาระบบการบันทึก เวลาการแข่งขัน ที่สามารถ นำมาทดแทนระบบที่มีใช้อยู่ เดิมได้  เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัด งานการแข่งวิ่งมาราธอน

5 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

6 ประเภทของการแข่งขัน Marathon Half Marathon Quarter Marathon เพศ อายุ

7 ข้อมูลงานวิ่งมาราธอนขอนแก่นนานาชาติ • การเก็บรวบรวมข้อมูล • สนามการแข่งขัน

8 การเก็บรวบรวมข้อมูล การ ลงทะเบีย น BIB ChipCode FirstName LastName Distance Code Category Code Gender Code Nation Code TeamName

9 สนามการแข่งขัน (Start Point, Finish Point)

10 สนามการแข่งขัน (Check Point)

11 ฐานข้อมูลเบื้องต้น จุด ตรวจสอบ การ ลงทะเบีย น ประเภท มาราธอน ID Check point_type Time BIB M_ID M_Name BIB

12 การออกแบบระบบ • ระบบโดยรวม • ความต้องการของระบบตรวจจับ • ความต้องการของเว็บแสดงผล • ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ได้ทำการออกแบบ

13 ระบบโดยรวม

14 ความต้องการของระบบตรวจจับ

15 ความต้องการของเว็บแสดงผล

16 ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ได้ทำการออกแบบ

17 การวิเคราะห์ต้นทุน เงินเดือนสำหรับวิศวกร ระดับปริญญา ตรี 15,000 บาท คิดตามเวลาทำงานจริง 2 เดือน สำหรับผู้ดำเนินโครงการ 2 คน คิดเป็นเงิน = 15,000 x 2 x 2 = 60,000 บาท

18 ค่าความเสื่อมของคอมพิวเตอร์คิดตาม อายุการใช้งาน 5 ปี - เครื่องที่ 1 ราคาซื้อ 40,000 บาท ค่าความเสื่อมสภาพ = (40,000 x 2) / 60 = 1,333.33 บาท - เครื่องที่ 2 ราคาซื้อ 30,000 บาท ค่าความเสื่อมสภาพ = (30,000 x 2) / 60 = 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,333.33 บาท การวิเคราะห์ต้นทุน ( ต่อ )

19 เครื่องอ่านจำนวน 1 ชิ้นราคา 69,825 บาท เสาอากาศจำนวน 2 ชิ้นราคา 9,065 บาท แทกจำนวน 6,000 ชิ้นราคา 157,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน 298,722.33 บาท

20 นายกรวิษณ์ จั่นทอง นายพันธาวุฒิ ภูครอง จิต ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt นายกรวิษณ์ จั่นทอง นายพันธาวุฒิ ภูครองจิต Applying RFID Technology for KhonKaen International Marathon ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google