งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมแสดงผลสตรีมแบบมัลติ คาสต์ของ วินโดว์สมีเดียสำหรับลินุกซ์ Windows Media Multicast Stream Play for Linux นายณัฐพล โทนะพันธ์ รหัส 453040693-0 นางสาวปริญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมแสดงผลสตรีมแบบมัลติ คาสต์ของ วินโดว์สมีเดียสำหรับลินุกซ์ Windows Media Multicast Stream Play for Linux นายณัฐพล โทนะพันธ์ รหัส 453040693-0 นางสาวปริญญา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมแสดงผลสตรีมแบบมัลติ คาสต์ของ วินโดว์สมีเดียสำหรับลินุกซ์ Windows Media Multicast Stream Play for Linux นายณัฐพล โทนะพันธ์ รหัส 453040693-0 นางสาวปริญญา ก้อยจะบก รหัส 453040799-4 นายพลากร บุญไทย รหัส 453041103-2 COE2005-11

2 ขอบเขตของงาน  พัฒนา Input Module ของ VLC สำหรับมัลติคาสต์ของวินโดว์สมี เดีย

3 เครื่องมือที่ใช้  Windows Media Server Enterprise Edition 2003  C++ Language  โปรแกรม Sniffer Ethereal  โปรแกรมแสดงผล Multimedia VLC

4 ผลงานที่ทำ จากขั้นตอนการดำเนินงานได้มีการศึกษา รายละเอียด ของข้อมูล ออกแบบฟอร์แมตของโปรแกรม และเขียน โปรแกรม  รูปแบบของไฟล์.wmv  แพ็คเก็จที่ส่งแบบมัลติคาสต์  การส่งไฟล์แบบมัลติคาสต์  ออกแบบฟอร์แมตของโปรแกรม

5 ผลงานที่ทำ ( ต่อ ) รูปแบบของไฟล์.wmv

6 ผลงานที่ทำ ( ต่อ ) รายละเอียด header data ของไฟล์.wmv

7 ผลงานที่ทำ ( ต่อ ) packet ที่ส่งแบบ multicast

8 ผลงานที่ทำ ( ต่อ ) packet ที่ส่งแบบ multicast ของไฟล์คุณภาพต่ำ

9 packet ที่ส่งแบบ multicast ของไฟล์คุณภาพสูง ผลงานที่ทำ ( ต่อ )

10 การส่งไฟล์แบบ multicast ผลงานที่ทำ ( ต่อ ) ใช้โปรแกรม Hex Workshop เพื่อเปิด data ของ ไฟล์ตั้นฉบับ

11 ใช้โปรแกรม ethereal เพื่อทำการดักจับ data ของไฟล์ ผลงานที่ทำ ( ต่อ )

12 ลักษณะการทำงานของ โปรแกรม ผลงานที่ทำ ( ต่อ ) Data flow diagram (Context diagram)

13 Data flow diagram (Diagram 1) ผลงานที่ทำ ( ต่อ )

14 เอกสารอ้างอิง สุรศักดิ์ สงวนพงษ์. 2545. ไอพีมัลติคาสต์. สถาปัตยกรรมและ Protocol ทีซีพี / ไอพี. สุวัฒน์ ปุณณชัยยะ. 2545. Multicast Protocol. เปิดโลก TCP / IP และ Protocol ของ Internet (Second Edition). http://msdn.microsoft.com ค้นคว้าเมื่อ วันที่ 27 พ. ย. 2548. http://www.videolan.org ค้นคว้าเมื่อวันที่ 17 ธ. ค. 2548. http://www.tldp.org/ref/VLC-User- Guide ค้นคว้าเมื่อวันที่ 7 ธ. ค. 2548.


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมแสดงผลสตรีมแบบมัลติ คาสต์ของ วินโดว์สมีเดียสำหรับลินุกซ์ Windows Media Multicast Stream Play for Linux นายณัฐพล โทนะพันธ์ รหัส 453040693-0 นางสาวปริญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google