งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมแสดงผลสตรีมแบบมัลติคาสต์ของ วินโดว์สมีเดียสำหรับลินุกซ์ Windows Media Multicast Stream Play for Linux COE2005-11 นายณัฐพล โทนะพันธ์ รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมแสดงผลสตรีมแบบมัลติคาสต์ของ วินโดว์สมีเดียสำหรับลินุกซ์ Windows Media Multicast Stream Play for Linux COE2005-11 นายณัฐพล โทนะพันธ์ รหัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมแสดงผลสตรีมแบบมัลติคาสต์ของ วินโดว์สมีเดียสำหรับลินุกซ์ Windows Media Multicast Stream Play for Linux COE นายณัฐพล โทนะพันธ์ รหัส นางสาวปริญญา ก้อยจะบก รหัส นายพลากร บุญไทย รหัส

2 ขอบเขตของงาน พัฒนา Input Module ของ VLC สำหรับมัลติคาสต์ของวินโดว์สมีเดีย

3 เครื่องมือที่ใช้ Windows Media Server Enterprise Edition 2003
C++ Language โปรแกรม Sniffer Ethereal โปรแกรมแสดงผล Multimedia VLC

4 ผลงานที่ทำ จากขั้นตอนการดำเนินงานได้มีการศึกษารายละเอียด
ของข้อมูล ออกแบบฟอร์แมตของโปรแกรม และเขียน โปรแกรม รูปแบบของไฟล์ .wmv แพ็คเก็จที่ส่งแบบมัลติคาสต์ การส่งไฟล์แบบมัลติคาสต์ ออกแบบฟอร์แมตของโปรแกรม

5 ผลงานที่ทำ ( ต่อ ) รูปแบบของไฟล์ .wmv

6 รายละเอียด header data ของไฟล์ .wmv
ผลงานที่ทำ ( ต่อ ) รายละเอียด header data ของไฟล์ .wmv

7 packet ที่ส่งแบบ multicast
ผลงานที่ทำ ( ต่อ ) packet ที่ส่งแบบ multicast

8 packet ที่ส่งแบบ multicast ของไฟล์คุณภาพต่ำ
ผลงานที่ทำ ( ต่อ ) packet ที่ส่งแบบ multicast ของไฟล์คุณภาพต่ำ

9 packet ที่ส่งแบบ multicast ของไฟล์คุณภาพสูง
ผลงานที่ทำ ( ต่อ ) packet ที่ส่งแบบ multicast ของไฟล์คุณภาพสูง

10 ใช้โปรแกรม Hex Workshop เพื่อเปิด data ของไฟล์ตั้นฉบับ
ผลงานที่ทำ ( ต่อ ) การส่งไฟล์แบบ multicast ใช้โปรแกรม Hex Workshop เพื่อเปิด data ของไฟล์ตั้นฉบับ

11 ใช้โปรแกรม ethereal เพื่อทำการดักจับ data ของไฟล์
ผลงานที่ทำ ( ต่อ ) ใช้โปรแกรม ethereal เพื่อทำการดักจับ data ของไฟล์

12 ลักษณะการทำงานของโปรแกรม
ผลงานที่ทำ ( ต่อ ) ลักษณะการทำงานของโปรแกรม Data flow diagram (Context diagram)

13 ผลงานที่ทำ ( ต่อ ) Data flow diagram (Diagram 1)

14 เอกสารอ้างอิง สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ไอพีมัลติคาสต์. สถาปัตยกรรมและ Protocol ทีซีพี/ไอพี. สุวัฒน์ ปุณณชัยยะ Multicast Protocol. เปิดโลก TCP / IP และ Protocol ของ Internet (Second Edition). ค้นคว้าเมื่อวันที่ 27 พ.ย ค้นคว้าเมื่อวันที่ 17 ธ.ค ค้นคว้าเมื่อวันที่ 7 ธ.ค


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมแสดงผลสตรีมแบบมัลติคาสต์ของ วินโดว์สมีเดียสำหรับลินุกซ์ Windows Media Multicast Stream Play for Linux COE2005-11 นายณัฐพล โทนะพันธ์ รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google