งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Barcode Reader On Mobile Phone Chonlada Rean-Aram 4810611097 Wanlada Rean-Aram 4810611105 AJ.Assoc.Prof.Narong Buabthong AJ.Asst.Prof.Dr.Supachai Vorapoipisut.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Barcode Reader On Mobile Phone Chonlada Rean-Aram 4810611097 Wanlada Rean-Aram 4810611105 AJ.Assoc.Prof.Narong Buabthong AJ.Asst.Prof.Dr.Supachai Vorapoipisut."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Barcode Reader On Mobile Phone Chonlada Rean-Aram 4810611097 Wanlada Rean-Aram 4810611105 AJ.Assoc.Prof.Narong Buabthong AJ.Asst.Prof.Dr.Supachai Vorapoipisut AJ.Nawin Somyat

2 ที่มาของโครงงาน • การรอรับยาในโรงพยาบาล และ การซื้อยาจากร้าน ขายยา ▫ รอฟังคำอธิบายการใช้งานจากเภสัชกรนาน ▫ ฟังได้ครั้งเดียวตอนรับยานั้น ▫ อ่านสรรพคุณการใช้งานข้างกล่องหรือถุงยาเท่านั้น • ทำให้เสียเวลารอนาน และไม่สะดวกต่อผู้สูงอายุหรือ คนพิการ o ดังนั้น โครงงานนี้สามารถสร้างโปรแกรมในมือ ถือขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกต่อคนเหล่านี้ ได้

3 ขอบเขตของโครงงาน • สามารถถ่ายบาร์โค้ดจากถุงยาหรือ กล่องยา • แสดงข้อมูลที่ถ่ายได้เป็น text file ▫ ชื่อยา ▫ สรรพคุณ ▫ วิธีการใช้ • สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ • สามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียง ( ที่ อ่าน text file นั้น ) • สามารถเล่นไฟล์เสียงได้

4 Barcode Reader On Mobile Phone •Barcode ▫Barcode 1D ▫Barcode 2D

5 Barcode 1D ประเภทของบาร์โค้ดหนึ่งมิติ • UPC [Uniform Product Code] ▫ UPC-E (8 หลัก ) ▫ UPC-A (12 หลัก ) ▫ UPC-A+2 ▫ UPC-A+5 • EAN [European Article Number] ▫ EAN-8 ▫ EAN-13 ▫ EAN-13+12 ▫ EAN-13+5 • ISSN / ISBN [International Standard Book Number] • UCC 128 หรือ Shipping Container Code • ITF • CODABAR • CODE 39 • CODE 128 • CODE 93 • CODE 49 • CODE 16k

6 EAN-13 [European Article Number] • ลักษณะของบาร์โค้ดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า • บรรจุข้อมูลเป็นเลข 13 หลัก ▫ 3 หลักแรก คือ ผลิตจากประเทศไหน ▫ 4 หลักถัดมา คือ รหัสโรงงานที่ผลิต ▫ 5 หลักถัดมา คือ รหัสของสินค้า ▫ 1 หลักสุดท้าย คือ เลขหมายตรวจสอบ • รูปแบบ ▫ หน่วยกั้นด้านข้าง ( ‘1 0 1’ ) ▫ ตัวเลข 6 หลักจากชุดตัวเลข A หรือ B ประกอบเป็นครึ่งซ้ายของ รหัส โดยพิจารณาจากหลักที่ 13 ▫ หน่วยกั้นกลาง ( ‘0 1 0 1 0’ ) ▫ ตัวเลข 6 หลักจากชุดตัวเลข C ประกอบเป็นครึ่งขวาของรหัส ▫ หน่วยกั้นด้านข้าง ( ‘1 0 1’ )

7 Barcode 2D ประเภทของบาร์โค้ดสองมิติ • บาร์โค้ดแบบสแต็ก (Stacked Barcode) ▫ บาร์โค้ดแบบ PDF417 (Portable Data File) • บาร์โค้ดแบบเมตริกซ์ (Matrix Barcode) ▫ บาร์โค้ดแบบ MaxiCode ▫ บาร์โค้ดแบบ Data Matrix ▫ บาร์โค้ดแบบ QR Code (Quick Response Code)

8 QR Code (Quick Response Code) • ลักษณะของบาร์โค้ดเป็นรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัส ▫ มีโมดูลข้อมูล 21 x 21 ถึง 177 x 177 โมดูล • บรรจุข้อมูลได้ ▫ 7,089 ตัวเลข หรือ 4,296 ตัวอักษร • รูปแบบค้นหาของ QR Code อยู่ที่มุมทั้งสามของบาร์โค้ด คือ มุมซ้ายบน มุมซ้ายล่าง และมุมขวา ▫ ทำให้เครื่องอ่านสามารถมอง ออกได้ง่าย ▫ ไม่จำเป็นต้องตั้งกล้องให้ตรง

9 Barcode Reader On Mobile Phone •Barcode ▫Barcode 1D ▫Barcode 2D •Download ▫USB ▫Bluetooth ▫Wireless, Internet

10 Download •USB ▫ ยี่ห้อ รุ่น โทรศัพท์มือถือ •Bluetooth ▫offline •Wireless ▫offline ▫online •Internet ▫online ในโรงพยาบาล USB Bluetooth Wireless ที่บ้าน Internet

11 Barcode Reader On Mobile Phone •Barcode ▫Barcode 1D ▫Barcode 2D •Download ▫USB ▫Bluetooth ▫Wireless, Internet •Programming Language ▫j2me ▫VB

12 Programming Language •J2ME ▫ ใช้งานได้หลากหลายกว่า ▫ มี lib ที่เกี่ยวกับบาร์โค้ด ▫Open source •VB ▫ เขียนง่าย

13 Barcode Reader On Mobile Phone •Barcode ▫Barcode 1D ▫Barcode 2D •Download ▫USB ▫Bluetooth ▫Wireless •Programming Language ▫j2me ▫VB

14 Program 1) ถ่ายบาร์โค้ดสองมิติ 2) แสดงข้อมูลที่ถ่ายได้ ( วิธีการใช้ สรรพคุณ ) 3) จัดเก็บข้อมูล 4) ดาวน์โหลดไฟล์เสียง ( ประมาณ 30 วินาที ) a. แบบ local b. แบบผ่านทาง webserver 5) เล่นไฟล์เสียง

15 QR-Code Generator • โปรแกรมของ kaywa โดยที่ สร้างจากเว็บไซต์ http://qrcode.kaywa.com/

16 QR-Code Generator Content type size •URL •Text • Phone-Number •S •M •L •XL

17 QR-Code Generator •Content type ▫Text •Size ▫S

18 QR-Code Generator

19 QR-Code Reader • QuickMARK http://www.quickmark.com.tw/En/basic/download.asp

20 QR-Code Reader

21

22 ทดลองเล่นไฟล์เสียงบน Server ผ่าน Wireless • สมัครเป็นสมาชิกของ Web server เพื่อที่จะฝากไฟล์เสียง นั้น ▫ http://www.000webhost.com • การอัพโหลดไฟล์ขึ้น Server ▫ เลือกไฟล์เสียงที่ต้องการอัพโหลด ▫ เข้าสู่โปรแกรม Cute FTP 8.0 Pro

23 ฝากไฟล์โดยใช้โปรแกรม Cute FTP 8.0 Pro

24 เล่นไฟล์เสียงบน server ผ่าน wifi

25 ทดลองเล่นไฟล์เสียงใน Network เดียวกันผ่านทาง Wireless • แชร์ไฟล์เสียงที่เครื่องคอมพิวเตอร์หลัก \\mmm- note\test\testsong.mp3

26 เล่นไฟล์เสียงบน server ใน Network เดียวกัน ผ่าน ทาง Wireless

27 Software • J2SDK • Eclipse, Eclipse ME • J2ME Wireless toolkit

28 ทดลองเขียนโปรแกรม HelloWorld

29 ทดลองเขียนโปรแกรมเล่นไฟล์เสียง บน Server http://mediaserver.net84.net/test-wav.wav

30


ดาวน์โหลด ppt Barcode Reader On Mobile Phone Chonlada Rean-Aram 4810611097 Wanlada Rean-Aram 4810611105 AJ.Assoc.Prof.Narong Buabthong AJ.Asst.Prof.Dr.Supachai Vorapoipisut.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google