งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างระบบการติดตั้ง ข้อมูลการทำงานบน เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย Reconfiguration in Wireless Sensor Networks Reconfiguration in Wireless Sensor Networks.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างระบบการติดตั้ง ข้อมูลการทำงานบน เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย Reconfiguration in Wireless Sensor Networks Reconfiguration in Wireless Sensor Networks."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างระบบการติดตั้ง ข้อมูลการทำงานบน เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย Reconfiguration in Wireless Sensor Networks Reconfiguration in Wireless Sensor Networks

2 ตารางการดำเนินงาน Reconfiguration in Wireless Sensor Networks Reconfiguration in Wireless Sensor Networks

3 แสดงการทำงาน Reconfiguration in Wireless Sensor Networks Reconfiguration in Wireless Sensor Networks

4 Reconfiguration in Wireless Sensor Networks Reconfiguration in Wireless Sensor Networks

5 โปรแกรมควบคุมไม่มีการ รับข้อความ event void Boot.booted() { radioBusy = FALSE; radioFull = TRUE; radioIn = radioOut = 0; nodeid = TOS_NODE_ID; workmode = DEFAULT_MODE; delay = 5000; call RadioControl.start(); } Reconfiguration in Wireless Sensor Networks Reconfiguration in Wireless Sensor Networks เริ่มต้นการ ทำงาน เปิด อุปกรณ์ ใช้งาน

6 event void RadioControl.startDone(error_t err) { if (err == SUCCESS) { radioFull = FALSE; call MilliTimer.startPeriodic(250); call Leds.led0On(); } event void MilliTimer.fired() { call Leds.led0On(); call Leds.led1Off(); call Leds.led2Off(); getPackage(); } void getPackage(){ if((workmode & TEMMODE) > 0) call Temperature.read(); else if((workmode & HUMMODE) > 0) call Humidity.read(); else if((workmode & PHOTOMODE) > 0) call Photo.read(); if((workmode & 0xFFFF) > 0) sendPackage(); } เรียกใช้งาน timer ฟังชันในการ ทำงาน Reconfiguration in Wireless Sensor Networks Reconfiguration in Wireless Sensor Networks

7 void sendPackage(){ addMsgToQueue(&tmpr); startMilliTimer(); } void startMilliTimer(){ call MilliTimer.startOneShot(delay); } จัดคิว ของ ข้อความ สร้าง เหตุการณ์รอ การทำงาน Reconfiguration in Wireless Sensor Networks Reconfiguration in Wireless Sensor Networks

8 event message_t* Receive.receive(message_t* msg, void* payload, uint8_t len) { dbg("RadioCountToLedsC", "Received packet of length %hhu.\n", len); return received(msg, payload, len); } message_t* received(message_t* msg, void* payload, uint8_t len) { radio_config_msg* rconfig; radio_count_msg* rcount; rconfig = (radio_config_msg*)call AMSend.getPayload(msg); rcount = (radio_count_msg*)call AMSend.getPayload(msg); } โปรแกรมควบคุมมีการรับ ข้อความ Reconfiguration in Wireless Sensor Networks Reconfiguration in Wireless Sensor Networks

9 Reconfiguration in Wireless Sensor Networks Reconfiguration in Wireless Sensor Networks ขณะ timer ทำงาน basestation

10 • Reconfiguration in Wireless • Sensor Networks • Reconfiguration in Wireless • Sensor Networks

11 • Reconfiguration in Wireless • Sensor Networks • Reconfiguration in Wireless • Sensor Networks


ดาวน์โหลด ppt การสร้างระบบการติดตั้ง ข้อมูลการทำงานบน เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย Reconfiguration in Wireless Sensor Networks Reconfiguration in Wireless Sensor Networks.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google