งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hemophilia.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hemophilia."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hemophilia

2 ฮีโมฟีเลีย เป็นอย่างไร ?
ฮีโมฟิเลีย เป็นโรคที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบการแข็งตัวของเลือด ทำให้มีอาการเลือดออกง่ายและหยุดยาก เป็นๆหายๆ ซึ่งจะเป็นมาแต่กำเนิด มีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์

3 ชนิดของโรคฮีโมฟีเลียที่พบบ่อย
Hemophilia A หรือ Classical Hemophilia (ขาดแฟกเตอร์ 8) Hemophilia B หรือ Christmas disease

4 โรคฮีโมฟีเลีย เอ พบเฉพาะในเพศชาย ผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีความรุนแรงต่างกัน ขึ้นอยู่กับระดับของแฟคเตอร์ 8 ผู้ป่วยที่มีระดับแฟคเตอร์ 8 น้อยกว่า 1% จะมีอาการรุ่นแรงมาก คือ จะมีเลือดออกได้เองโดยไม่ได้รับอุบัติเหตุมักมีเลือดออกในข้อ หรือในกล้ามเนื้อ

5 นอกจากนี้ ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง จะทำให้เกิดข้อพิการ ทำให้เดินได้ไม่ถนัด หรือเหยียดข้อศอกไม่ได้ อาการเลือดออกง่ายนี้ มักจะเริ่มตั้งแต่อายุก่อน 6 เดือน และจะเป็นๆ หายๆ ไปตลอดชีวิต ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้อาจเสียชีวิตจากการที่มีเลือดออกในสมองหรือทางเดินอาหาร ถ้าไม่ได้รับการักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที

6 การรักษาโรคฮีโมฟีเลีย
การรักษาที่ถูกต้องและได้ผลดี คือ การรักษาทดแทนด้วยส่วนประกอบของเลือดที่เตรียมมาจากผู้บริจาคหลายคน ผู้ป่วยที่ได้รับส่วนประกอบของเลือดหลายครั้ง อาจได้รับผลกระทบหรือผลเสีย ที่สำคัญคือการติดเชื้อโรคต่าง ๆ จากเลือดของผู้บริจาค เชื้อที่ถ่ายทอดได้จากการให้เลือด คือ ซิฟิลิส ตับอักเสบบี ตับอักเสบซี และเอดส์

7 ซึ่งแม้ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จะได้ทำการตรวจกรองทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อต่างๆ เหล่านี้ในเลือดของผู้บริจาคทุกคน แต่พบว่าจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ไม่สามารถตรวจพบเชื้อเหล่านี้ได้ แม้ผู้บริจาคจะมีเชื้อโรคเหล่านี้อยู่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้รายงานผลสรุปจากโรงพยาบาลต่างๆ พบว่า ผู้ป่วยติดเชื้อจาการรับเลือดดังนี้ อัตราการติดเชื้อเอดส์พบประมาณ 1:1ล้าน ยูนิต ติดเชื้อตับอักเสบซีประมาณ 1: 5หมื่น ยูนิต และติดเชื้อตับอักเสบบีประมาณ 1: 2แสน ยูนิต

8 ภาพแสดงโครโมโซมของผู้ป่วย


ดาวน์โหลด ppt Hemophilia.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google