งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำ วลี ประโ ยค ย่อ หน้า เรื่อง ย่อ หน้า ข้อความหรือกลุ่ม ประโยคที่แสดง ความคิดสำคัญ เพียงอย่างเดียว และเป็นส่วนของ งานเขียนเรื่อง หนึ่ง ประโยค ใจความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำ วลี ประโ ยค ย่อ หน้า เรื่อง ย่อ หน้า ข้อความหรือกลุ่ม ประโยคที่แสดง ความคิดสำคัญ เพียงอย่างเดียว และเป็นส่วนของ งานเขียนเรื่อง หนึ่ง ประโยค ใจความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำ วลี ประโ ยค ย่อ หน้า เรื่อง

3 ย่อ หน้า ข้อความหรือกลุ่ม ประโยคที่แสดง ความคิดสำคัญ เพียงอย่างเดียว และเป็นส่วนของ งานเขียนเรื่อง หนึ่ง ประโยค ใจความ ประโยค ประกอบ

4 ย่อ หน้า แนวหน้ากระดาษเล็กน้อย ใน บรรทัดต่อๆไปจะเขียนชิด หน้ากระดาษเป็นแนวเดียวกัน ตลอดจนกว่าจะจบย่อหน้า เป็น เครื่องหมาย วรรคตอนชนิด หนึ่ง คือ ข้อความบรรทัด แรกของย่อหน้า ต้องย่อเข้าไป จาก

5 1. สร้างประโยค ใจความ เรื่อง สวด มนต์ทำไม ย่อหน้าคำนำ ผู้สวดมนต์ไม่สนใจว่าจะ เกิดประโยชน์อะไรบ้าง ย่อหน้าที่ 5 วิธีที่ทำให้เกิดความสบายใจ ในขณะสวดมนต์ ย่อหน้าสรุป การสวดมนต์ทำให้ใจสบาย ย่อหน้าที่ 4 คนเราเมื่อมีอารมณ์ไม่สงบ ย่อมต้องมีหลักยึด ย่อหน้าที่ 3 การสวดมนต์เป็นการหาทาง ออกของจิตใจที่พลุ่งพล่าน ย่อหน้าที่ 2 การสวดมนต์เป็นการทำให้ ใจสงบ

6 2. ขยายประโยค ใจความ 2.1 การนิยามความหมาย “ ตกปาก ” เป็นสำนวนหมายความว่ากล่าว วาจา หรือพูด ซึ่งหมายถึงว่ามีความยินยอม อยู่ด้วย ไม่ใช่พูดเปล่าๆ เป็นสำนวนคล้าย “ รับปาก ” แต่ “ รับปาก ” หมายไปทางว่า รับรองจะปฏิบัติตาม สำนวน “ ตกปาก ” เป็น สำนวนโบราณที่มีใช้ในกฎหมายลักษณะผัว เมียตั้งแต่แผ่นดินพระเจ้าอู่ทอง มาตราหนึ่ง ว่า “ ผู้ใดไปสู่ขอลูกสาวหลานสาวท่าน บิดา มารดาญาติแห่งหญิงตกปากให้ ได้กิน ขันหมากท่านแล้ว …” “ ตกปาก ” บ่งถึงความ ตกลงยินยอม

7 2. ขยายประโยค ใจความ 2.2 การให้รายละเอียด ดอกไม้บางชนิดมีสีสดงดงามระยับตา แต่ปราศจากกลิ่น รอดตัวอยู่ได้ด้วยความ งามของสีที่ฉูดฉาดให้เห็นเด่นสะดุดตา เป็นเครื่องชวนให้หมู่แมลงพากันมาไต่ ตอมเกลือกกลั้วเรณูเกสร บางชนิดก็มี สีสันงามเรียบไม่บาดตา มีแต่กลิ่นหอม เย็นรื่นระรินก็มี หอมร้อน หอมฉุนก็มี ความ หอมของกลิ่นเป็นเครื่องเร้าให้หมู่แมลงผึ้ง มาเคล้าเคลีย บางชนิดก็มีสีสันงามอรชร ละมุนละไม ทั้งกลิ่นก็หอมระรื่นด้วย อยาก ถามว่า ถ้าท่านเป็นแมลงภู่ ท่านจะเลือก ดอกไม้ชนิดไหน

8 2. ขยายประโยค ใจความ 2.3 การยกตัวอย่าง เมื่อสองสามวันมานี้ข้าพเจ้าเห็น ผู้หญิงสองคนข้ามถนนตรงสี่แยกขณะที่ ไฟสัญญาณเพิ่งเปลี่ยนเป็นสีเขียว เขาทั้ง สองเดินคุยกันอย่างสนุกสนานโดยไม่นึก ถึงว่าเขากำลังอยู่ที่ไหน เมื่อข้ามถึงกลาง ถนนคนหนึ่งหันไปเห็นรถแล่นตรงเข้ามาก็ ตกใจร้องสุดเสียง และกระโดดถอยหลัง อีกคนหนึ่งหกล้มเลยถูกรถซึ่งมาอีกทาง หนึ่งทับขาหักเพราะคนขับไม่สามารถจะ หยุดได้ทันท่วงที คนเดินจึงควรได้รับคำติ เตียนมากกว่า

9 2. ขยายประโยค ใจความ 2.4 การเปรียบเทียบสิ่งที่ เหมือนกันหรือต่างกัน ธรรมดาผู้มีปัญญาอันพิสดาร แม้จะ คิดการสิ่งใดก็ลึกซึ้ง ผู้มีปัญญาน้อยหา หยั่งรู้ตลอดไม่ อุปมาเหมือนพระยาครุฑ แม้จะไปทิศใดก็ย่อมบินโดยอากาศอัน สูงสุดเมฆ มิได้บินต่ำต้อยเหมือนสกุณ ชาติ ซึ่งมีกำลังอันน้อย อันผู้มีสติปัญญา น้อยนั้นก็เหมือนนกทั้งปวงที่มีกำลังน้อย มิอาจบินสูงเสมอพระยาครุฑได้

10 2. ขยายประโยค ใจความ 2.5 การให้เหตุผล ทำไมชาวไทยจึงนิยมเรื่องราวของรา มายณะจนถึงกลับมา สร้างสรรค์ขึ้นเป็น วรรณคดีประจำชาติ เรื่องนี้เห็นจะตอบได้ว่า ความเป็นไปของเรื่องรามยณะเป็นเรื่อง เกี่ยวกับนักรบ เกี่ยวกับสงคราม เทอดทูน สัจธรรม ซึ่งตรงกับอุปนิสัยใจคอของชาว ไทย ผู้เป็นนักรบนิยมความกล้าหาญ นิยมการประกอบวีรกรรมและรักษาสัตย์ คง จะเป็นด้วยเหตุนี้เองชาวไทยจึงรับเอา เรื่องราวรามยณะมาเป็นวรรณกรรมเอก ประจำชาติ

11 การเขียน ย่อหน้า ย่อหน้าหนึ่งไม่ ควรยาวนัก แต่ ยาวพอที่ผู้อ่าน จะได้ความคิดใน เรื่องนั้น มีจุดหมาย เพียงหนึ่ง พยายามให้ ข้อคิดในเรื่อง นั้นเด่นชัด ให้ทุกประโยคเชื่อม สนิทกันดี ไม่ทำให้ ความคิดเกิดสะดุด ประโยคหลังมีความ เกี่ยวข้องกับประโยค หน้า และไม่แตกต่างใน เรื่องความยาวหรือวิธี เขียน

12 ให้นักศึกษาสร้างประโยค ใจความเพื่อใช้เขียนในย่อหน้า จาก หัวข้อเรื่อง “ สถานการณ์ภาคใต้ ” ร่วมกัน จากนั้นให้แบ่งกลุ่มตาม จำนวนประโยคใจความที่ได้ เพื่อ เขียนขยายประโยคใจความนั้น หลังจากเขียนเสร็จแล้วให้ตัวแทน ของกลุ่มมาอ่านย่อหน้านั้นๆ ตามลำดับกันไป แล้วให้นักศึกษา ร่วมกันประเมินงานเขียนที่อ่านนั้น ด้วย


ดาวน์โหลด ppt คำ วลี ประโ ยค ย่อ หน้า เรื่อง ย่อ หน้า ข้อความหรือกลุ่ม ประโยคที่แสดง ความคิดสำคัญ เพียงอย่างเดียว และเป็นส่วนของ งานเขียนเรื่อง หนึ่ง ประโยค ใจความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google