งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง : คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับสัตว์ ชื่อ นางสาวหยาดนภา ตั๋นธรรม รหัส 50123627 ชื่อ นายอาณัฐชัย เขื่อนเพชร รหัส 50123638 ปร 50. ว 4.1 การโปรแกรมและรักษาความปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง : คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับสัตว์ ชื่อ นางสาวหยาดนภา ตั๋นธรรม รหัส 50123627 ชื่อ นายอาณัฐชัย เขื่อนเพชร รหัส 50123638 ปร 50. ว 4.1 การโปรแกรมและรักษาความปลอดภัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เรื่อง : คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับสัตว์ ชื่อ นางสาวหยาดนภา ตั๋นธรรม รหัส 50123627 ชื่อ นายอาณัฐชัย เขื่อนเพชร รหัส 50123638 ปร 50. ว 4.1 การโปรแกรมและรักษาความปลอดภัย บนเว็บ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Next

3 Click

4 Crocodile Elephant Chicken Cow Lion Turtle Giraffe Kangaroo Tiger Next

5 Click to start

6 Next

7 Crocodile Next

8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ C roo c d i le Click

9 Elephant Next

10 _ _ _ _ e Elp ha nt Click

11 Chicken Next

12 _ _ _ _ _ _ _ Cicehk n Click

13 Cow Next

14 _ _ _ Cow Click

15 Lion Next

16 _ _ oi nL Click

17 Turtle Next

18 _ _ _ r eT ut l Click

19 Giraffe Next

20 _ _ _ _ _ _ _ rie Ga ff Click

21 Kangaroo Next

22 _ _ _ _ roo K g aan Click

23 Tiger Next

24 _ _ _ _ _ rieT g Click

25

26 What is Cow Click to Picture

27 Next

28 What is Turtle Click to Picture

29 Next

30 What is Kangaroo Click to Picture

31 Next

32 End Click to Preseent Click to Test


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง : คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับสัตว์ ชื่อ นางสาวหยาดนภา ตั๋นธรรม รหัส 50123627 ชื่อ นายอาณัฐชัย เขื่อนเพชร รหัส 50123638 ปร 50. ว 4.1 การโปรแกรมและรักษาความปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google