งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลิกที่นี่ บทสวดนมัสการบูชาพระ รัตนตรัย • อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะ วา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเท มิ ( กราบ ) • สวากขาโต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลิกที่นี่ บทสวดนมัสการบูชาพระ รัตนตรัย • อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะ วา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเท มิ ( กราบ ) • สวากขาโต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 คลิกที่นี่

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 บทสวดนมัสการบูชาพระ รัตนตรัย • อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะ วา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเท มิ ( กราบ ) • สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ( กราบ ) • สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะ กะสังโฆ สังฆัง นะมามิ ( กราบ ) ที่มา : http://www.myhora.com http://www.myhora.com

20 บทสวดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ • สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกัน เลย อัพพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกัน และกันเลย อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจาก ทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ ที่มา : http://www.myhora.com http://www.myhora.com

21

22


ดาวน์โหลด ppt คลิกที่นี่ บทสวดนมัสการบูชาพระ รัตนตรัย • อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะ วา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเท มิ ( กราบ ) • สวากขาโต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google