งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• ชื่อ - นามสกุล : นางสาว วัน ทิวา ยอดอยู่ • ชื่อเล่น : บุ๋ม • วัน / เดือน / ปีเกิด : 14 กุมภาพันธ์ 2535 • อายุ : 20 ปี • กรุ๊ปเลือด : O • นิสัย : ร่าเริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• ชื่อ - นามสกุล : นางสาว วัน ทิวา ยอดอยู่ • ชื่อเล่น : บุ๋ม • วัน / เดือน / ปีเกิด : 14 กุมภาพันธ์ 2535 • อายุ : 20 ปี • กรุ๊ปเลือด : O • นิสัย : ร่าเริง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 • ชื่อ - นามสกุล : นางสาว วัน ทิวา ยอดอยู่ • ชื่อเล่น : บุ๋ม • วัน / เดือน / ปีเกิด : 14 กุมภาพันธ์ 2535 • อายุ : 20 ปี • กรุ๊ปเลือด : O • นิสัย : ร่าเริง โกรธง่ายหาย เร็ว

4 ประวัติการศึกษา : ระดับ ประถมศึกษา โรงเรียนปัฐวิกรณ์ วิทยา

5 ภาพกิจกรรมระดับ ประถมศึกษา

6 ประวัติการศึกษา : ระดับ มัธยมศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ๒

7 ภาพกิจกรรมระดับ มัธยมศึกษา

8 ประวัติการศึกษา : ระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9 ภาพกิจกรรม ระดับอุดมศึกษา

10 • สี : ฟ้า ม่วง เขียว • นักร้อง : แอมป์ The Star 7 • ภาพยนตร์ : Secret Garden, Harry Potter • สถานที่ : น้ำตก ทะเล • อาหาร : อาหารทะเล บุฟเฟ่ต์

11 *คติประจำใจ ท้อได้แต่อย่าถอย เดินหน้าต่อไป.. สักวันต้อง ได้ดี


ดาวน์โหลด ppt • ชื่อ - นามสกุล : นางสาว วัน ทิวา ยอดอยู่ • ชื่อเล่น : บุ๋ม • วัน / เดือน / ปีเกิด : 14 กุมภาพันธ์ 2535 • อายุ : 20 ปี • กรุ๊ปเลือด : O • นิสัย : ร่าเริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google