งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. คำถาม คำถามที่ 1 • ปัญหาเกี่ยวกับการนับภายใต้เงื่อนไข ที่กำหนดมีลักษณะอย่างไร ? คำถามที่ 2 • กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. คำถาม คำถามที่ 1 • ปัญหาเกี่ยวกับการนับภายใต้เงื่อนไข ที่กำหนดมีลักษณะอย่างไร ? คำถามที่ 2 • กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 mchaiwoot@mwit.ac.th 1

2 คำถาม คำถามที่ 1 • ปัญหาเกี่ยวกับการนับภายใต้เงื่อนไข ที่กำหนดมีลักษณะอย่างไร ? คำถามที่ 2 • กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็น อย่างไร ? คำถามที่ 3 • การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่เป็น อย่างไร ? 2

3 3 คำถาม ที่ 1 • ปัญหาเกี่ยวกับการนับภายใต้เงื่อนไขที่ กำหนดมีลักษณะอย่างไร ?

4 4 คำถาม ที่ 1 • ปัญหาเกี่ยวกับการนับภายใต้เงื่อนไขที่ กำหนดมีลักษณะอย่างไร ?

5 5 คำถาม ที่ 1 • ปัญหาเกี่ยวกับการนับภายใต้เงื่อนไขที่ กำหนดมีลักษณะอย่างไร ?

6 Tree Diagram( แบบเป็นระบบ ) 6

7 Tree Diagram( แบบเป็นไม่ระบบ ) 7

8 8

9 9

10 10 คำถาม ที่ 2 • กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็น อย่างไร ?

11 11 คำถาม ที่ 2 • กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็น อย่างไร ?

12 12 คำถาม ที่ 2 • กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็น อย่างไร ?

13 13 คำถาม ที่ 2 • กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็น อย่างไร ?

14 14 คำถาม ที่ 2 • กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็น อย่างไร ?

15 15 คำถาม ที่ 2 • กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็น อย่างไร ?

16 16 คำถาม ที่ 2 • กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็น อย่างไร ?

17 17 คำถาม ที่ 2 • กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็น อย่างไร ?

18 18 คำถาม ที่ 2 • กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็น อย่างไร ?

19 19 คำถาม ที่ 2 • กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็น อย่างไร ?

20 20 ตัวอย่า ง • กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

21 21 ตัว ช่วย ตัวอย่า ง • กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

22 22 ตัว ช่วย ตัวอย่า ง • กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

23 23 ตัวอย่า ง • กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

24 24 ตัวอย่า ง • กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

25 25 ตัวอย่า ง • กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

26 26 ตัวอย่า ง • กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

27 27 ตัว ช่วย ตัวอย่า ง • กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

28 28 ตัว ช่วย ตัวอย่า ง • กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

29 29 ตัวอย่า ง • กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

30 คำชี้แจง ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มศึกษาใบ กิจกรรมที่ 1 ครูสองคน 30 สืบเสาะ • กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ครั้งที่ 1

31 31 1 ตัว ช่วย สืบเสาะ • กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ครั้งที่ 1

32 32 2 สืบเสาะ • กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ครั้งที่ 1

33 33 3 สืบเสาะ • กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ครั้งที่ 1

34 สรุป สรุป 1 • ลักษณะปัญหาเกี่ยวกับการนับภายใต้เงื่อนไข ที่กำหนด สรุป 2 • กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ 34

35 35 สรุป 1 • ปัญหาเกี่ยวกับการนับภายใต้เงื่อนไขที่ กำหนดมีลักษณะ ดังนี้

36 36 สรุป 2 • กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

37 คำถาม คำถามที่ 1 • การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ เป็นอย่างไร ? 37


ดาวน์โหลด ppt 1. คำถาม คำถามที่ 1 • ปัญหาเกี่ยวกับการนับภายใต้เงื่อนไข ที่กำหนดมีลักษณะอย่างไร ? คำถามที่ 2 • กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google