งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ชุดที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ชุดที่ 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ชุดที่ 2

2 คำถาม คำถามที่ 1 ปัญหาเกี่ยวกับการนับภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดมีลักษณะอย่างไร? คำถามที่ 2 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็นอย่างไร? คำถามที่ 3 การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่เป็นอย่างไร?

3 ปัญหาเกี่ยวกับการนับภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดมีลักษณะอย่างไร?
คำถามที่ 1 ปัญหาเกี่ยวกับการนับภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดมีลักษณะอย่างไร?

4 ปัญหาเกี่ยวกับการนับภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดมีลักษณะอย่างไร?
คำถามที่ 1 ปัญหาเกี่ยวกับการนับภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดมีลักษณะอย่างไร?

5 ปัญหาเกี่ยวกับการนับภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดมีลักษณะอย่างไร?
คำถามที่ 1 ปัญหาเกี่ยวกับการนับภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดมีลักษณะอย่างไร?

6 Tree Diagram(แบบเป็นระบบ)

7 Tree Diagram(แบบเป็นไม่ระบบ)

8 Tree Diagram(แบบเป็นไม่ระบบ)

9 Tree Diagram(แบบเป็นไม่ระบบ)

10 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็นอย่างไร?
คำถามที่ 2 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็นอย่างไร?

11 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็นอย่างไร?
คำถามที่ 2 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็นอย่างไร?

12 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็นอย่างไร?
คำถามที่ 2 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็นอย่างไร?

13 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็นอย่างไร?
คำถามที่ 2 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็นอย่างไร?

14 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็นอย่างไร?
คำถามที่ 2 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็นอย่างไร?

15 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็นอย่างไร?
คำถามที่ 2 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็นอย่างไร?

16 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็นอย่างไร?
คำถามที่ 2 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็นอย่างไร?

17 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็นอย่างไร?
คำถามที่ 2 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็นอย่างไร?

18 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็นอย่างไร?
คำถามที่ 2 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็นอย่างไร?

19 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็นอย่างไร?
คำถามที่ 2 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็นอย่างไร?

20 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
ตัวอย่าง กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

21 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
ตัวอย่าง กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ตัวช่วย

22 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
ตัวอย่าง กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ตัวช่วย

23 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
ตัวอย่าง กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

24 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
ตัวอย่าง กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

25 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
ตัวอย่าง กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

26 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
ตัวอย่าง กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

27 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
ตัวอย่าง กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ตัวช่วย

28 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
ตัวอย่าง กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ตัวช่วย

29 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
ตัวอย่าง กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

30 คำชี้แจง ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มศึกษาใบกิจกรรมที่ 1 ครูสองคน
สืบเสาะ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ครั้งที่ 1 คำชี้แจง ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มศึกษาใบกิจกรรมที่ 1 ครูสองคน

31 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ครั้งที่ 1
ตัวช่วย

32 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ครั้งที่ 1
2

33 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ครั้งที่ 1
3

34 สรุป สรุป 1 ลักษณะปัญหาเกี่ยวกับการนับภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด สรุป 2
กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

35 ปัญหาเกี่ยวกับการนับภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดมีลักษณะ ดังนี้
สรุป 1 ปัญหาเกี่ยวกับการนับภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดมีลักษณะ ดังนี้

36 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
สรุป 2 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

37 คำถาม คำถามที่ 1 การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่เป็นอย่างไร?


ดาวน์โหลด ppt ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ชุดที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google