งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PASTURE MANAGEMENT vs. ECTOPARASITES  Ticks ( เห็บ ) l Boophilus microplus l Hyalomma spp.  Lice ( เหา ) l Biting lices (Mallophages) Damalinia bovis,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PASTURE MANAGEMENT vs. ECTOPARASITES  Ticks ( เห็บ ) l Boophilus microplus l Hyalomma spp.  Lice ( เหา ) l Biting lices (Mallophages) Damalinia bovis,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PASTURE MANAGEMENT vs. ECTOPARASITES  Ticks ( เห็บ ) l Boophilus microplus l Hyalomma spp.  Lice ( เหา ) l Biting lices (Mallophages) Damalinia bovis, Damalinia ovis l Sucking lices (Anoplura) Linognathus sp., Haematopinus sp.  Mites ( หมัด ) l Sacroptes sp. l Psoroptes sp. l Chorioptic sp.  Biting flies ( แมลงวัน เจาะดูด ) l Haematobia spp. (horn flies, buffalo flies) l Glossina spp. (tsetse flies) l Similium spp. (black flies) l Tabanidae (march flies)

2 PASTURE MANAGEMENT vs. ECTOPARASITES u Culicidae (mosquitoes) u Ceratopogonidae (biting midges) u Calliphoridae (myiasis flies) u Oestridae & Gastropiphilidae Stomoxys calcitran, Tabanus spp. (screw-worm flies, sheep blow-flies bot and warble flies)

3 อันตรายจากพยาธิ ภายนอก  กัด ดูดเลือด รบกวน การพักผ่อน  เป็นพาหะของโรค และ จุลินทรีย์อื่น ๆ  อาจปล่อย สารพิษสู่ สัตว์  นำโรคติดต่อสู่คน

4 Internal Parasite Disease  Nematodes พยาธิตัว กลม  Haemonchus contortus พยาธิปากขอ l Ostertagia ostertagi l Trichostrongylus axei l Cooperia oncophora  Dictyocaulus viviparus พยาธิในปอด  Strongyloides papillosus พยาธิเส้นด้าย l Trichostronglus colubriformis l Haemonchus circumcincta l Nematodirus spathiger  Dictyocaulus filaria พยาธิในปอด l Oesophagostomos columbianum

5 Internal Parasite Disease  Trematodes พยาธิใบไม้ l Liver fluke : Fasiola hepatica l Rumen fluke : Paramphistomum spp.  Cestodes พยาธิตัวตืด พยาธิตัวแบน l Moniezia spp., Stilesia spp., Avitellina spp.  Coccidiosis โปรโตซัว l Eimeria zurrnii, E. auburnensis, E. bovis

6 PASTURE MANAGEMENT vs. ENDOPARASITES • Damage to the abomasum • Damage to the intestine

7 ปัจจัยที่มีผลต่อ ปริมาณพยาธิ  Parasite host interaction  size of population  growth activity  host condition / host resistance (breed and nutritional status)  Climate  moisture  temperature  daylength

8 Pasture species vs thick larvae u Milinis minutriflora, Pennisetum clandestinum, Cynodon dactylon < Brachiaria decumbens, Hyparena rufa, Andropogon gayanus u Stylosanthes scabra cv. seca, S. viscosa have less lavar than other legumes u why ? l toxic exudate from plants l less contact between plant and animal l less humidity in plant community l good pasture nutrition

9 life cycle of paarsite Stage of pasture eeg laying development survival Larval availability survival host finding Thick challenge feed & mating engorge female thick Cattle density (stocking rate) host resistance & movement Host resistance Control measures dipping / spraying

10 • Genotype • Persistance challenge • Good nutrition • Genotype • Lack of larval challenge • Poor nutrition Temporary loss of Immunity • Lactation • Poor nutrition • Absence of larval challenge Degree of immunity or resistance The general factor responsible for variation in host resistance to parasite

11 Uninfected animal A B C MEm ; Metabolizable Energy intake (MEI) Energy retention (ER) A = PARASITE REDUCE IN EFFICIENCY OF USE OF ME B = PARASITE RDEDUCE FEED INTAKE (MILD INFECTION) C = SEVERE INFECTION ANIMALS

12 SPRING SUMMER AUTUMN Temp. Moist ure Rate of larval survival Rate of larval development Infective larvae on pasture Climatic factor affect on larvae development, survival and infection heat tolerance sp. cold tolerance sp.

13 Boophilus microplus on Bos indicus x B. tanrus LatitudeJan-Mar.Apr-Jun.Jul-SepOct-Dec. 19 o 12303035 23 o 37581549 27 o 1344 7 1 hot&wetwarmcool&drywarm&dry senescence with strom pasture

14 0255075 % frequency Vertical distribution of infective larvae on herbage Horizontal distribution of infective larvae on herbage 5 10 pasture height (cm) decreasing

15 adult Soil / Plant /Water egg / larvae • cut • plowing • draining • burning • rest • rotational grazing Infection cycle of parasite in the systems

16 to control parasite vai pasture management u change animal density (stocking rate) u rotation u rest pasture or pasture spelling u burning u deferred grazing u change type of host (animal) ; Zebu is more resistance to thick than european breed

17 References Humphreys, L.R. 1978. Tropical Pasture and Fodder Crops. Longman Gr. Essex. 135 pp. Humphreys, L.R. 1994. Tropical Forages: Their Role in Sustainable Agriculture. Longman Sci. & Tech. Essex. 414 pp. Lazenby, A. 1988. The grass crop in perspective: selection, plant performance and animal production. in (Jones, M.B. and Lazenby, A. eds) The Grass Crop: The Physiology Basis of Production. Chapman and Hall. London: 369 pp. (SB197 G77 1988)

18 References Nicol, A.M. 1987. Feeding Livestock on Pasture. New Zealand Society of Animal Production. Ruakura Agricultural Research Centre, Private bag. Hamilton: 145 pp. Sutherst, S.W. 1987. Ectoparasites and herbivore nutrition. in (Hacker, J.B. and Ternouth, J.H. eds) The Nutrition of Herbivores. Academic Press. Sydney: 191- 209. Sykes, A.R. 1987. Endoparasites and herbivore nutrition. in (Hacker, J.B. and Ternouth, J.H. eds) The Nutrition of Herbivores. Academic Press. Sydney: 211-232.


ดาวน์โหลด ppt PASTURE MANAGEMENT vs. ECTOPARASITES  Ticks ( เห็บ ) l Boophilus microplus l Hyalomma spp.  Lice ( เหา ) l Biting lices (Mallophages) Damalinia bovis,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google