งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เดิน ตาม พ่อ 2006, Ethics Promotion and Information Center.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เดิน ตาม พ่อ 2006, Ethics Promotion and Information Center."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เดิน ตาม พ่อ 2006, Ethics Promotion and Information Center

2 2

3 3

4 4

5 5 กี่ล้านหยาดเหงื่อ ที่พ่อหลั่ง เพื่อคนไทย

6 6 2006, Ethics Promotion and Information Center กี่แสนนาทีล่วงไป ที่พ่อ เหนื่อยยากตรากตรำ

7 7 2006, Ethics Promotion and Information Center ฝ่าลมฝนพ่อทนสู้กรำ อาบ เหงื่อต่างน้ำ

8 8 2006, Ethics Promotion and Information Center นำทางเพื่อลูกเรื่อยมา

9 9 2006, Ethics Promotion and Information Center พ่อ เป็นมากกว่าพ่อคน ไหน

10 10 2006, Ethics Promotion and Information Center พ่อเป็นหนึ่ง ในใจ ตลอดเวลา

11 11 2006, Ethics Promotion and Information Center พ่อเป็นหนึ่ง ในใจ ตลอดเวลา

12 12 2006, Ethics Promotion and Information Center เป็นภาพจำ งดงาม อยู่ใน สายตา

13 13 2006, Ethics Promotion and Information Center เป็นภาพจำ งดงาม อยู่ใน สายตา

14 14 2006, Ethics Promotion and Information Center เป็นแรงศรัทธา แรงกล้าอยู่ ในหัวใจ

15 15 2006, Ethics Promotion and Information Center แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน

16 16 2006, Ethics Promotion and Information Center แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน

17 17 2006, Ethics Promotion and Information Center ลูกขอตั้งปณิธาน

18 18 2006, Ethics Promotion and Information Center สานสิ่งที่พ่อสร้างไว้

19 19 2006, Ethics Promotion and Information Center สานสิ่งที่พ่อสร้างไว้

20 20 2006, Ethics Promotion and Information Center จะขอ เดินตามรอยเท้าพ่อ ไป

21 21 2006, Ethics Promotion and Information Center เหนื่อยยากเพียงไหน

22 22 2006, Ethics Promotion and Information Center ไม่ทำให้พ่อผิดหวัง

23 23 2006, Ethics Promotion and Information Center

24 24 2006, Ethics Promotion and Information Center

25 25 2006, Ethics Promotion and Information Center

26 26 2006, Ethics Promotion and Information Center

27 27 2006, Ethics Promotion and Information Center

28 28 2006, Ethics Promotion and Information Center

29 29 2006, Ethics Promotion and Information Center

30 30 2006, Ethics Promotion and Information Center

31 31 2006, Ethics Promotion and Information Center

32 32 2006, Ethics Promotion and Information Center พ่อ เป็นมากกว่าพ่อคน ไหน

33 33 2006, Ethics Promotion and Information Center พ่อเป็นหนึ่ง ในใจ ตลอดเวลา

34 34 2006, Ethics Promotion and Information Center พ่อเป็นหนึ่ง ในใจ ตลอดเวลา

35 35 2006, Ethics Promotion and Information Center เป็นภาพจำ งดงาม อยู่ใน สายตา

36 36 2006, Ethics Promotion and Information Center เป็นภาพจำ งดงาม อยู่ใน สายตา

37 37 2006, Ethics Promotion and Information Center เป็นแรงศรัทธา แรงกล้า อยู่ในหัวใจ

38 38 2006, Ethics Promotion and Information Center เป็นแรงศรัทธา แรงกล้า อยู่ในหัวใจ

39 39 2006, Ethics Promotion and Information Center แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน

40 40 2006, Ethics Promotion and Information Center ลูกขอตั้งปณิธาน

41 41 2006, Ethics Promotion and Information Center สานสิ่งที่พ่อ สร้างไว้

42 42 2006, Ethics Promotion and Information Center จะขอ เดินตามรอยเท้าพ่อ ไป

43 43 2006, Ethics Promotion and Information Center เหนื่อยยากเพียงไหน

44 44 2006, Ethics Promotion and Information Center ไม่ทำให้พ่อผิดหวัง

45 45 2006, Ethics Promotion and Information Center

46 46 2006, Ethics Promotion and Information Center

47 47 2006, Ethics Promotion and Information Center

48 48 2006, Ethics Promotion and Information Center

49 49

50 50

51 51 2006, Ethics Promotion and Information Center

52 52 2006, Ethics Promotion and Information Center ทรงพระเจริญ


ดาวน์โหลด ppt 1 เดิน ตาม พ่อ 2006, Ethics Promotion and Information Center.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google