งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เดิน ตาม พ่อ 2006, Ethics Promotion and Information Center.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เดิน ตาม พ่อ 2006, Ethics Promotion and Information Center."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เดิน ตาม พ่อ 2006, Ethics Promotion and Information Center

2 2

3 3

4 4

5 5 กี่ล้านหยาดเหงื่อ ที่พ่อหลั่ง เพื่อคนไทย

6 6 2006, Ethics Promotion and Information Center กี่แสนนาทีล่วงไป ที่พ่อ เหนื่อยยากตรากตรำ

7 7 2006, Ethics Promotion and Information Center ฝ่าลมฝนพ่อทนสู้กรำ อาบ เหงื่อต่างน้ำ

8 8 2006, Ethics Promotion and Information Center นำทางเพื่อลูกเรื่อยมา

9 9 2006, Ethics Promotion and Information Center พ่อ เป็นมากกว่าพ่อคน ไหน

10 , Ethics Promotion and Information Center พ่อเป็นหนึ่ง ในใจ ตลอดเวลา

11 , Ethics Promotion and Information Center พ่อเป็นหนึ่ง ในใจ ตลอดเวลา

12 , Ethics Promotion and Information Center เป็นภาพจำ งดงาม อยู่ใน สายตา

13 , Ethics Promotion and Information Center เป็นภาพจำ งดงาม อยู่ใน สายตา

14 , Ethics Promotion and Information Center เป็นแรงศรัทธา แรงกล้าอยู่ ในหัวใจ

15 , Ethics Promotion and Information Center แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน

16 , Ethics Promotion and Information Center แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน

17 , Ethics Promotion and Information Center ลูกขอตั้งปณิธาน

18 , Ethics Promotion and Information Center สานสิ่งที่พ่อสร้างไว้

19 , Ethics Promotion and Information Center สานสิ่งที่พ่อสร้างไว้

20 , Ethics Promotion and Information Center จะขอ เดินตามรอยเท้าพ่อ ไป

21 , Ethics Promotion and Information Center เหนื่อยยากเพียงไหน

22 , Ethics Promotion and Information Center ไม่ทำให้พ่อผิดหวัง

23 , Ethics Promotion and Information Center

24 , Ethics Promotion and Information Center

25 , Ethics Promotion and Information Center

26 , Ethics Promotion and Information Center

27 , Ethics Promotion and Information Center

28 , Ethics Promotion and Information Center

29 , Ethics Promotion and Information Center

30 , Ethics Promotion and Information Center

31 , Ethics Promotion and Information Center

32 , Ethics Promotion and Information Center พ่อ เป็นมากกว่าพ่อคน ไหน

33 , Ethics Promotion and Information Center พ่อเป็นหนึ่ง ในใจ ตลอดเวลา

34 , Ethics Promotion and Information Center พ่อเป็นหนึ่ง ในใจ ตลอดเวลา

35 , Ethics Promotion and Information Center เป็นภาพจำ งดงาม อยู่ใน สายตา

36 , Ethics Promotion and Information Center เป็นภาพจำ งดงาม อยู่ใน สายตา

37 , Ethics Promotion and Information Center เป็นแรงศรัทธา แรงกล้า อยู่ในหัวใจ

38 , Ethics Promotion and Information Center เป็นแรงศรัทธา แรงกล้า อยู่ในหัวใจ

39 , Ethics Promotion and Information Center แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน

40 , Ethics Promotion and Information Center ลูกขอตั้งปณิธาน

41 , Ethics Promotion and Information Center สานสิ่งที่พ่อ สร้างไว้

42 , Ethics Promotion and Information Center จะขอ เดินตามรอยเท้าพ่อ ไป

43 , Ethics Promotion and Information Center เหนื่อยยากเพียงไหน

44 , Ethics Promotion and Information Center ไม่ทำให้พ่อผิดหวัง

45 , Ethics Promotion and Information Center

46 , Ethics Promotion and Information Center

47 , Ethics Promotion and Information Center

48 , Ethics Promotion and Information Center

49 49

50 50

51 , Ethics Promotion and Information Center

52 , Ethics Promotion and Information Center ทรงพระเจริญ


ดาวน์โหลด ppt 1 เดิน ตาม พ่อ 2006, Ethics Promotion and Information Center.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google