งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2006, Ethics Promotion and Information Center

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2006, Ethics Promotion and Information Center"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2006, Ethics Promotion and Information Center
เดินตามพ่อ 2006, Ethics Promotion and Information Center

2 2006, Ethics Promotion and Information Center

3 2006, Ethics Promotion and Information Center

4 2006, Ethics Promotion and Information Center

5 กี่ล้านหยาดเหงื่อ ที่พ่อหลั่งเพื่อคนไทย
2006, Ethics Promotion and Information Center

6 กี่แสนนาทีล่วงไป ที่พ่อเหนื่อยยากตรากตรำ
2006, Ethics Promotion and Information Center

7 ฝ่าลมฝนพ่อทนสู้กรำ อาบเหงื่อต่างน้ำ
2006, Ethics Promotion and Information Center

8 นำทางเพื่อลูกเรื่อยมา 2006, Ethics Promotion and Information Center

9 พ่อ เป็นมากกว่าพ่อคนไหน 2006, Ethics Promotion and Information Center

10 พ่อเป็นหนึ่ง ในใจตลอดเวลา
2006, Ethics Promotion and Information Center

11 พ่อเป็นหนึ่ง ในใจตลอดเวลา
2006, Ethics Promotion and Information Center

12 เป็นภาพจำ งดงาม อยู่ในสายตา
2006, Ethics Promotion and Information Center

13 เป็นภาพจำ งดงาม อยู่ในสายตา
2006, Ethics Promotion and Information Center

14 เป็นแรงศรัทธา แรงกล้าอยู่ในหัวใจ
2006, Ethics Promotion and Information Center

15 แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน
2006, Ethics Promotion and Information Center

16 แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน
2006, Ethics Promotion and Information Center

17 2006, Ethics Promotion and Information Center
ลูกขอตั้งปณิธาน 2006, Ethics Promotion and Information Center

18 สานสิ่งที่พ่อสร้างไว้ 2006, Ethics Promotion and Information Center

19 สานสิ่งที่พ่อสร้างไว้ 2006, Ethics Promotion and Information Center

20 จะขอ เดินตามรอยเท้าพ่อไป 2006, Ethics Promotion and Information Center

21 2006, Ethics Promotion and Information Center
เหนื่อยยากเพียงไหน 2006, Ethics Promotion and Information Center

22 2006, Ethics Promotion and Information Center
ไม่ทำให้พ่อผิดหวัง 2006, Ethics Promotion and Information Center

23 2006, Ethics Promotion and Information Center

24 2006, Ethics Promotion and Information Center

25 2006, Ethics Promotion and Information Center

26 2006, Ethics Promotion and Information Center

27 2006, Ethics Promotion and Information Center

28 2006, Ethics Promotion and Information Center

29 2006, Ethics Promotion and Information Center

30 2006, Ethics Promotion and Information Center

31 2006, Ethics Promotion and Information Center

32 พ่อ เป็นมากกว่าพ่อคนไหน 2006, Ethics Promotion and Information Center

33 พ่อเป็นหนึ่ง ในใจตลอดเวลา
2006, Ethics Promotion and Information Center

34 พ่อเป็นหนึ่ง ในใจตลอดเวลา
2006, Ethics Promotion and Information Center

35 เป็นภาพจำ งดงาม อยู่ในสายตา
2006, Ethics Promotion and Information Center

36 เป็นภาพจำ งดงาม อยู่ในสายตา
2006, Ethics Promotion and Information Center

37 เป็นแรงศรัทธา แรงกล้าอยู่ในหัวใจ
เป็นแรงศรัทธา แรงกล้าอยู่ในหัวใจ 2006, Ethics Promotion and Information Center

38 เป็นแรงศรัทธา แรงกล้าอยู่ในหัวใจ
เป็นแรงศรัทธา แรงกล้าอยู่ในหัวใจ 2006, Ethics Promotion and Information Center

39 แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน
2006, Ethics Promotion and Information Center

40 2006, Ethics Promotion and Information Center
ลูกขอตั้งปณิธาน 2006, Ethics Promotion and Information Center

41 สานสิ่งที่พ่อสร้างไว้ 2006, Ethics Promotion and Information Center

42 จะขอ เดินตามรอยเท้าพ่อไป 2006, Ethics Promotion and Information Center

43 2006, Ethics Promotion and Information Center
เหนื่อยยากเพียงไหน 2006, Ethics Promotion and Information Center

44 2006, Ethics Promotion and Information Center
ไม่ทำให้พ่อผิดหวัง 2006, Ethics Promotion and Information Center

45 2006, Ethics Promotion and Information Center

46 2006, Ethics Promotion and Information Center

47 2006, Ethics Promotion and Information Center

48 2006, Ethics Promotion and Information Center

49

50

51 2006, Ethics Promotion and Information Center

52 2006, Ethics Promotion and Information Center
ทรงพระเจริญ 2006, Ethics Promotion and Information Center


ดาวน์โหลด ppt 2006, Ethics Promotion and Information Center

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google