งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ภาค เพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนใน กัมพูชา โดยเฉพาะเส้นทาง 48 นางสาว นิธิวดี มานิตกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเศรษฐ สัมพันธ์และความร่วมมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ภาค เพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนใน กัมพูชา โดยเฉพาะเส้นทาง 48 นางสาว นิธิวดี มานิตกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเศรษฐ สัมพันธ์และความร่วมมือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ภาค เพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนใน กัมพูชา โดยเฉพาะเส้นทาง 48 นางสาว นิธิวดี มานิตกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเศรษฐ สัมพันธ์และความร่วมมือ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

2 GMS & ACMECS  ยุทธศาสตร์การต่างประเทศของไทย - การรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ ทางการเมืองและความมั่นคง - การรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ด้าน เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและเสริมสร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขัน - การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศ เพื่อนบ้าน

3

4 JDS – Stability &Security IMT-GT – Avail Influenza Energy Tsunami Earthquake Security Important development Agenda ACMECS – Co-Production, Sister Cities GMS -- Connectivity Competitiveness Community BIMSTEC -- New Emerging Economies Poverty Eradication Anti Terrorism

5 Road Transport Network 20052015

6 Mae Sai Haiphong Hanoi Hoa Binh Luang Nam Tha Ta Chi Lek Huai Sai Luang Prabang Vientiane Mohan Boten Loilem Lashio Mandalay Muse Ruili Mangshi Longshuanka Myithyina Dali Yuxi Chuxiong Yuanjiang Mohei Simao Hekou Lao Cai Pakse Dung Quat Quy Nhon Stung Treng Poipet เสียม ราฐ ตราด เกาะกง สีหนุวิลล์ Yangon Petchaburi Phuket Songkhla Gulf of Thailand Andaman Sea South China Sea Chiang Mai Attapeau แม่สาย - เชียง ตุง - เชียงรุ่ง - คุนหมิง เชียงของ - หลวง น้ำทา - เชียงรุ่ง - คุนหมิงPakkading ช่องสะงำ - อัน ลองเวง - เสียม ราฐ มุกดาหาร - สะหวัน นะเขต - ดองฮา - ดานังนครพนม แม่สอด - เมียวดี - พะอัน - ท่าตอนมุกดาหาร วินห์ สะหวันนะเขต ดองฮา ดานัง กรุงเทพฯ Phnom Pehn Ho Chi Minh Vung Tau เชียงราย เชียงตุง เชียงรุ่ง คุนหมิง ต้าลั่ว แม่สอด ตราด - เกาะกง - สีหนุวิลล์ ช่อง สะงำ ห้วยโก๋น ปากแบ่ง ห้วยโก๋น - ปาก แบ่ง ท่าตอน เส้นทางเชื่อมโยงสำคัญใน GMS และ ACMECS

7 Yangon Lao PDR PRC Danang Gulf of Thailand Andaman Sea Vietnam Myanmar BKK. Chiang Rai Mukdah an - Savanna khet MaeSod- Myawaddy Trad- Koh Kong Hochiminh City Cambodia Develop Sister Cities as a production bases SEC EWEC NSEC Development Strategy of ACMECS

8 Mawlam ying Myanmar Thailand Chiang Rai SBEZ Yangon Sea Port 10,000- 15,000DW T Tak SBEZ Pitsanulok Logistics Center Khon Kaen Logistics Center/IE Mukda han Distribut ion Center Savan- Seno SEZ Dong Ha (Tourism ) Da Nang Deep Sea Port 35,000 DWT and Dung Quat IE Kota- Perdana Malays ia Bangk ok Lao PDR. กัมพูชา Dansava n Aranyap rathet Poipet Tr ad Koh Kong Phnom Penh Hue (World Heritage) Lao Bao SEZ Ho Chi Minh Vung Tao Deep Sea Port Vietnam Economic Activities Along the Corridors

9 การให้ความช่วยเหลือประเทศ เพื่อนบ้าน ในรูปของเงินช่วยเหลือทางวิชาการ โดย ผ่านสำนักงานพัฒนาความร่วมมือเพื่อ การพัฒนาระหว่างประเทศ ( สพร ) 2538-2549 วงเงิน 1.918 พันล้าน บาท ในรูปของความช่วยเหลือด้านการเงิน เพื่อ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยผ่าน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ กับเพื่อนบ้าน ( สพพ ) และก. คมนาคม 2545-2554 15 โครงการ วงเงิน 8.6 พันล้านบาท

10 ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ กัมพูชา  ที่ผ่านมา 2 โครงการ วงเงิน 2.581 ล้านบาท 1. ถนนสาย 48 เกาะกง - สแรอัมเปิล ระยะทาง 152 ก. ม. วงเงิน 1.155 ล้าน บาท 2. ถนนสาย 67 ช่องสะงำ - อัลลองเวง - เสียม ราฐ ระยะทาง 151 ก. ม. วงเงิน 126 ล้านบาท โครงการใหม่กัมพูชาของความช่วยเหลือ ถนนสาย 68 ช่องจอม - สำโรง - กลอรัน 1.40 พันล้านบาท


ดาวน์โหลด ppt ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ภาค เพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนใน กัมพูชา โดยเฉพาะเส้นทาง 48 นางสาว นิธิวดี มานิตกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเศรษฐ สัมพันธ์และความร่วมมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google