งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อการบรรยาย เทคโนโลยีการศึกษา โดย ดร.รุจโรจน์แก้วอุไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อการบรรยาย เทคโนโลยีการศึกษา โดย ดร.รุจโรจน์แก้วอุไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อการบรรยาย เทคโนโลยีการศึกษา โดย ดร.รุจโรจน์แก้วอุไร

2 เทคโนโลยี เทคโนโลยี ความหมาย TECHNOLOGY
ละติน… TEXERE = การสาน (to weave) = การสร้าง (to construct) LOGOS = ความรู้ กรีก… TECH = ศิลปะ เทคโนโลยี เทคโนโลยี TECHNOLOGY ความหมาย วิธีการหรือเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้บรรลุผล

3 เทคโนโลยีทางการศึกษา
เทคโนโลยี : การประยุกต์เอาความรู้ ความคิดและวิธีการทางด้านวิทยาศาสตร์ มาใช้งานด้านต่างๆ อย่างมีระบบ เพื่อเป็นการขยายงานและทำให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เทคโนโลยีทางการศึกษา : การประยุกต์เอาความรู้แนวความคิด วิุีการและผลงานทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการศึกษาอย่างมีระบบ เพื่อให้การศึกษาหรือการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

4 เทคโนโลยีทางการสอน เทคโนโลยีการสอน : การนำเอาความรู้ทั้งหลายเข้ามาประยุกต์ในการสอนอย่างมีระบบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สื่อการสอน : ตัวกลาง ที่ช่วยนำและถ่ายทอดข้อมูลความรู้จาก ผู้สอนหรือจากแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน เป็นสิ่งช่วยอธิบายและขยายเนื้อหาบทเรียนให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นเพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค์การเรียนที่ตั้งไว้

5

6

7 ประสาท สัมผัส ดู 75% ฟัง 13% สัมผัส 6% ลิ้มรส 3% ดม 3%

8 ความคงทนในการจำ สื่อ โสตทัศน์ กับ อัตราความคงทนในการจำ ดู +ฟัง ดู ฟัง
25 50 75 100% ดู +ฟัง 85 65 ดู 72 20 ฟัง 70 10 3 ชั่วโมงผ่านไป สื่อ โสตทัศน์ สื่อ โสตทัศน์ 3 วันผ่านไป กับ ความคงทนในการจำ

9 AN AARDVARK AN ACTUAL DESCRIBTION FROM THE ENCYCLDPAEDIA BRITANNICA
THE BODY IS STOUT WITH ARCHED BACKED : THE LIMBS ARE SHORT AND STOUT, ARMED WITH STRONG, BLUNT CRAWS; THE EARS LONG ; AND THE TAIL THICK AT THE BASE AND TAPERING GRADUALLY. THE ELONGATED HEAD IS SET ON A SHORT THICK NECK, AND AT THE EXTREMITY OF THE SNOUT IS A DISC IN WHICH THE NOSTRIL OPEN. THE MOUTH IS SMALL AND TUBULAR, FURNISHED WITH A LONG EXTENSILE TONGUE. A LARGE INDIVIDUAL MEASURED 6 FT. 8 IN. IN COLOR IT IS PALE SANDY OR YELLOW, THE HAIR BEING SCANTY AND ALLOWING THE SKIN TO SHOW.

10 AARDVARK ลำตัวของมันอ้วน หลังโค้ง ขาสั้นและป้อม มีอุ้งเท้าที่แข็งแรงและทู่เป็นอาวุธ หูยาว โคนหางหนาแล้วค่อยๆ เรียวลงไปทางปลายหาง หน้ายาว คอสั้น ตรงปลายสุดของหน้ามีลักษณะเป็นจานซึ่งเป็นที่เปิดของช่องจมูก ปากเล็กและเป็นรูปโค้ง มีลิ้นแลบได้ยาว ตัวขนาดโตวัดได้ 6 ฟุต 8 นิ้ว สีทรายอ่อนหรือเหลือง ขนเกรียนจนมองเห็นผิวหนังของมันได้

11

12

13 ท่านเห็น อะไร ดูอีกที ภาพอะไรเอ่ย

14 ท่านเห็นอะไร อะไรเกิดขึ้น บนทางหลวง

15 ความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีต่อการศึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (efficiency) ลดเวลา (Reduce Instruction Time) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน (Participate) ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization) ทำให้การเรียนการสอน การจัดการศึกษามีความหมายมากขึ้น

16 พัฒนาการของเทคโนโลยีทางการศึกษา

17 ภาพจากหนังสือประกอบเล่มแรกของโลก ชื่อ ORBIS SENSUALIUM PICTUS

18 รูปกรวยประสบการณ์ของ EDGAR DALE
Cone of Exp. ประสบการณ์นามธรรม ฟัง วจนะ สัญลักษณ์ ดูทัศ ลักษณ์ นะสัญ ประสบการณ์ดูรูปภาพ ฟังเครื่องบันทึก วิทยุและดูภาพนิ่ง ชมโทรทัศน์ ชมนิทรรศการ ประสบการณ์ แสดงบทบาท ทัศนศึกษา ชมการสาธิต ชมนาฏการ ประสบการณ์ทดแทน ประสบการณ์ ความหมาย ตรงและมี รูปกรวยประสบการณ์ของ EDGAR DALE


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อการบรรยาย เทคโนโลยีการศึกษา โดย ดร.รุจโรจน์แก้วอุไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google